onsdag 10 november 2010

Abdullahi Aress inblandad i ytterligare identitetsbedrägeri

BEDRAGARE Politiskt Inkorrekt kunde för en tid sedan berätta om hur Röda Kors-chefen och tidigare f.d. chefen för det numera nedlagda Integrationsverkets analysavdelning Abdullahi Aress aktivt deltagit i ett försök att lura Migrationsverket att hans syster Farhiya Ibrahim Aress Absi var somalisk medborgare och därför lättare skulle få permanent uppehållstillstånd i Sverige.Vi lovade att återkomma med ytterligare avslöjanden om hur Aress uppenbarligen satt detta i system. Även denna gång gäller det en släkting, nämligen hans bror.

Ärendet gäller alltså Mohamed Ibrahim Aress, född 1981-05-20 och medborgare i Kenya. Han är bror till Abdullahi Aress. Den 22 juli 2005 beviljades Mohamed ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier under perioden 2005-07-25 till 2006-10-01. Mohamed reste till Sverige och påbörjade sina studier vid Linköpings universitet. Vid ansökan om uppehållstillstånd uppvisades ett kenyanskt pass och Mohameds uppehälle under studietiden skulle beskostas av brodern Abdullahi Aress, svensk medborgare och vid denna tid alltså anställd i en chefsposition på Integrationsverket.

Den 28 mars 2007 förlängdes uppehållstillståndet till att gälla fram till 30 juni 2007. I samband med att Migrationsverket undersökte asylansökan från Mohameds syster (se förra inlägget) undersökte man om han lämnat landet då hans uppehållstillstånd gick ut. Man fann att så inte var fallet. Istället kunde man konstatera att den somaliske medborgaren Hashim Farah Adan, född 1983-08-16, som ansökt om och beviljats asyl 21 oktober 2007 med största sannolikhet egentligen var Mohamed Ibrahim Aress.

Man jämförde fotografierna tagna vid Mohameds ansökan om uppehållstillstånd för studier med de som tagits av  ”Hashim Farah Adan” och då kunde då konstatera att det rörde sig om ett asylbedrägeri där Mohamed bytt identitet till somalier för att kunna få uppehållstillstånd.  Mohamed nekade till att han var Mohamed Ibrahim Aress och åberopade att Abdullahi Aress skulle kunna intyga att Mohamed faktiskt hade återvänt till Kenya när hans uppehållstillstånd gick ut.

Senare under förhören medgav dock mannen att han var Mohamed Ibrahim Aress, men då hade han helt plötsligt bytt nationalitet till att vara somalier, inte kenyan. Han uppgav att anledningen till att han sökte asyl under falskt identitet var att an blivit osams med sin bror Abdullahi Aress och i samband med detta blev utkastad från broderns hem. När detta hände ”råkade” han ”tappa bort” sitt pass och andra handlingar som visade att han egentligen var kenyansk medborgare.

Han kunde inte förklara hur det kom sig att brodern, som han enligt egen uppgift inte träffat sedan 2006, så sent som i mars 2007 kontaktade Migrationsverket och intygade att han fortfarande stod för Mohameds uppehälle. Migrationsverket ansåg det också som sannolikt att Mohamed, genom sin bror Abdullahi som alltså då jobbade på Integrationsverket, fått sådan information om verkets handläggande av somaliska asylärenden att han framgångsrikt lyckats lura till sig uppehållstillstånd som somalisk medborgare.

Migrationsverket beslutade därför att återkalla uppehållstillståndet för den ”somaliske” medborgaren ”Hashim Farah Adan” (alias Mohamed Ibrahim Aress) och utvisa honom ur landet på två år. Överklagandet till Migrationsdomstolen gav samma resultat. Röda Kors-chefen Abdullahi Aress, som aktivt deltagit i minst två identitetsbedrägerier mot Migrationsverket, sitter dock kvar på sin position inom Röda kors-chef. Inga rättsliga åtgärder har, såvitt PI vet, vidtagits mot honom.

Dom i Migrationsdomstolen UM9710-08 kan laddas ner här.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt