måndag 21 september 2009

Framgång för Sverigedemokraterna i kyrkovaletNär nästan samtliga röster i kyrkovalet är räknade kan man konstatera att Sverigedemokraterna går starkt framåt och nästan fördubblar antalet mandat i kyrkomötet.

http://www.svenskakyrkan.se
http://www.fadernaskyrka.se
http://www.sverigedemokraterna.se/