lördag 30 april 2011

Vårda språkbruket tack!

GOD TON Tänk att det ska vara så svårt att fatta? PI har tappat räkningen över hur många gånger vi sagt till om språkbruket.

Vi vill inte se grova personangrepp (IQ, efterbliven, defekt etc) eller omskrivningar av efternamn exempelvis Schweinfeldt. Likaså accepterar vi inte att ni angriper hudfärgen exempelvis afrikaner. Det är klankulturen, medeltida sedvänjor, islam och dylikt ni ska kritisera. Inte heller prat om självsanering eller inbördeskrig. Diskutera seriöst. Klarar ni inte det finns det andra forum att bre ut sig på. Vi stänger av de som inte sköter sig.

Kommentarsregler finns direkt till höger >>Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

600 somalier väntar på att få komma till Borlänge

MASSINVANDRINGEN Borlänge har blivit något av en magnet för somalier och nu har regeringens och Miljöpartiets migrationsöverenskommelse gjort det lättare för familjeåterförening. Som en konsekvens av detta väntas hela 600 somalier till Borlänge inom kort. Av samtliga nyanlända som kom till Borlänge under 2010 var 93 procent somalier.

Anhöriginvandringen stannade av under det senaste året efter att reglerna ändrades, bland annat krävdes pass för att få komma in i Sverige och den typen som godtas i Sverige utfärdas inte i Somalia. Efter den ökända migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet kan dock detta ändå ske genom DNA-test för att styrka släktskap.

Nils Gossas (MP) säger till Dalarnas Tidningar att de måste vara förberedda på vilka ekonomiska konsekvenser den här typen av extra invandring kan få.

- Det ställer krav på mottagningsapparaten, på förskolor, skolor, instegs- och nystartsjobb. Både vuxna och barn kommer. Konkret handlar det om pengar i budgeten för att möta behoven. Det kan vara bekymmersamt. Men vi styr inte detta. Det styrs av lagar och förordningar, det är fri bosättning., säger Nils Gossas.

Gossas spår att bostadsfrågan kommer att bli ett ännu större problem i och med den väntande invasionen.

- De som tar hit sina anhöriga bor någonstans. Det kan innebära ökad trångboddhet. Det är ett problem att man i vissa lägenheter bor alldeles för många. En boendemiljö som inte är rimlig i Sverige. Det problemet kan bli värre.

- I vissa lägenheter bor det väldigt många flyktingar. När man kommer till Sverige kanske man inte alltid har svenska krav på boendet. Man kanske tycker att man bor bra fast man bor tio personer i en tvårummare, säger Nils Gossas.

Läs även ”Nya regler ger Halima hopp”, där bland annat Mursal Ismail, som arbetar med integrationsfrågor på ABF i Borlänge och sitter i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse, säger att  det kommer att krävas en rejäl satsning på nya, och framförallt stora bostäder, om kommunen ska kunna klara behovet när så många som kanske 600 somalier ska återförenas med sina familjer i Borlänge

- 90 procent av de 600 som kommer till Borlänge är barn under 18 år. De kommer att vara en resurs, Borlänges framtid.

DT

Relaterat

PI: MigrationsöverenskommelsenUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Flyktingverksamhet god affär

MASSINVANDRINGSINDUSTRIN Nu har det tänkts till igen i politiker- och journalistleden: massinvandringsindustrin är en god affär, hävdas det i Ulricehamn där kommunfullmäktige kommit fram till den geniala slutsatsen. Detta är långt ifrån första gången  sådan verksamhet sägs gå med ”vinst” för en kommun. Att miljonerna tas ifrån statskassan – det vill säga dig och mig – verkar inte ha med saken att göra. Jo, precis så dumma tror de att vi är.

Att ta emot människor från andra länder som flyr från krig och förtryck är inte bara en solidarisk handling – det är dessutom en god affär för kommunen.

Oppositionsrådet i Ulricehamns kommunfullmäktige, Mattias Josefsson (S), hade vid förra sammanträdet frågat kommunstyrelsens ordförande, Lars Holmin (M), om hur mycket kommunens mottagning av invandrare kostar och hur den finansieras. Svaret: med de ersättningar som kommer från staten går verksamheten med plus.

– Det innebär alltså ingen kostnad för kommunen. Tvärtom får vi pengar över. Så i själva verket finns ekonomiska förutsättningar till ytterligare satsningar inom området, säger Lars Holmin.

Holmin betonar att det inte är de ekonomiska konsekvenserna som är det primära, utan ge stöd till människor på flykt undan förtryck är en självklarhet. Huruvida Holmin har koll på exakt hur många av de som varje år tar sig till Sverige är riktiga flyktingar med reella skyddsbehov framgår dock inte.

– Samtidigt tycker jag det är bra att vi nu har lagt korten på bordet vad gäller kostnaderna för flyktingverksamheten. I den allmänna diskussionen förekommer påståenden om flyktingmottagningens kostnader. I samband med detta har det riktats kritik mot de etablerade partierna för att man inte "har vågat" ta den här diskussionen genom att redovisa siffrorna. Men nu har vi gjort det och även presenterat fakta som visar att kommunen tjänar på flyktingverksamheten.

Det kommer mera – frågeställaren Mattias Josefsson:

– Slutsatsen blir att Ulricehamns kommun berikas av flyktingmottagandet. Vi har nu svart på vitt att verksamheten är framgångsrik, också sett ur ett strikt ekonomiskt perspektiv.

Vidare påstår Josefsson att det sedan tidigare är känt att 83 procent av de som invandrar till kommunen är självförsörjande inom två år.

Tidigare har Sverigedemokraterna motionerat om att kommunen skulle göra ett ”mångkulturellt bokslut”, det vill säga räkna ut vad mottagningen kostar. Nicklas Sunding (SD) säger sig vara nöjd med svaret Holmin gett.

– Jag är nöjd med svaret. Personligen tycker jag att lönekostnader och hyra borde redovisats i detalj. Men att verksamheten sammantaget går med plus är positivt. Det innebär att vårt parti ställer upp på kommunens flyktingverksamhet.

Slutsatsen är alltså att statskassans pengar är oändliga och kan tas av likt vatten ur en ström. Märkligt att det inte tas ur samma ström i samma omfattning för att exempelvis bevattna äldrevården eller för att rusta upp våra skolor som vissnar.

UTUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

fredag 29 april 2011

Riksdagsdebatt om svenskfientlighet i skolan

RIKSDAGEN Nedan interpellationen 2010/11:326 från den 15 april. Debatten hölls idag den 29 april.

Motverkande av svenskfientlighet i skolan
av William Petzäll (SD)
till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Brott och kränkningar där det underliggande eller uttalade motivet är svenskfientlighet tycks tyvärr bli allt vanligare. Rapporter och expertutlåtanden har visat att invandrare är klart överrepresenterade som förövare och svenskar som brottsoffer. Studier visar också att många svenskar tvingas utstå nedsättande tillmälen på grund av sin etniska bakgrund. Trots detta faktum flyr myndigheter och politiker sitt ansvar och förnekar svenskfientlighetens förekomst. Detta är beklagansvärt och signalerar att den etniskt motiverade fientlighet som drabbar svenskar inte är lika allvarlig som den som drabbar personer med invandrarbakgrund.

Det är min övertygelse att den enda långsiktigt hållbara lösningen är en återgång till assimileringspolitiken och ett återskapande av en gemensam identitet i samhället. På kort sikt bör dock konkreta åtgärder vidtas. Skolan har i detta sammanhang en viktig uppgift att fylla genom att i sitt värdegrundsarbete även uppmärksamma och motverka svenskfientliga attityder.

Skolan har i decennier erhållit mångmiljonbelopp i arbetet med att motverka den fientlighet som riktas mot invandrare, ett arbete som är viktigt, men där den rasism och fientlighet som drabbar svenskar helt glömts bort.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Jan Björklund följande:

Är det utbildningsministerns ställningstagande att det förekommer en utbredd svenskfientlighet i den svenska skolan?

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta i syfte att skolan i sitt värdegrundsarbete även uppmärksammar och motverkar den fientlighet svenska ungdomar utsätts för?

Inkom: 2011-04-15
Sista svarsdatum: 2011-05-09
Besvarad: 2011-04-29Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Sverigedemokraterna vill språktesta vårdpersonal

Video:Sverigedemokraterna vill att det införs språkkrav för personal som ska arbeta inom sjukvården i Västra Götaland.

Läkare och annan vårdpersonal med invandrarbakgrund måste kunna göra sig förstådda, och även förstå patienterna. (SD) säger också nej till regionens beslut att erbjuda omskärelse. Partiet vill inte att Värmland knyts till Västra Götaland - en sådan jätteregion tjänar ingen på.

Regionvalet 2010
(SD) tog plats i regionfullmäktige för första gången. De fick 4,42 procent och 7 mandat. Partiet har en vågmästarroll.

http://svt.se/2.34007/1.2408019/sd_spraktesta_vardpersonalen

Sändes: 2011-04-28

Ursprungsartikel
Källa: MXCartoons YouTube Channel

torsdag 28 april 2011

Somalisk duo dömd för våldtäkt

VÅLDTÄKT Två somaliska ungdomar, 16 och 18, våldtog en ung kvinna som hade "däckat" på en fest. Tingsrätten dömde de båda männen för våldtäkt men Hovrätten lindrar straffet för den ena och skärper för den andra.

Männen befann sig på en fest tillsammans med en ung kvinna där de dansat och druckit alkohol. Efter att kvinnan först kräkts och sedan gått och lagt sig i en säng i huset och "däckat" hade ynglingarna samlag med henne. Kvinnan vaknade under samlaget med 18-åringen och tog sig från lägenheten tillsammans med 16-åringen som hon då inte visste också hade haft samlag med henne när hon sovit.

De båda männen nekade till brott och uppgav att samlagen skett med kvinnans samtycke. Enligt 16-åringen skulle de båda haft sex i en närbelägen tvättstuga när han tröstat henne efter att hon våldtagits av 18-åringen.

Tingsrätten grundade sin bedömning på kvinnans uppgifter om händelsen som enligt rätten varit återhållsamma utan överdrifter. 16-åringens påstående att frivilligt sex ägt rum i tvättstugan efter våldtäkten fann tingsrätten så osannolik att den lämnades utan avseende.

De båda männen dömdes i tingsrätten för våldtäkt av normalgraden. 18-åringen dömdes till fängelse i ett år och två månader och 16-åringen till sluten ungdomsvård i nio månader. Vidare dömdes männen att betala ett skadestånd till kvinnan på 75 000 kronor vardera plus 15 000 kronor för sveda och värk.

Hovrätten påpekar att männen endast kan dömas för de vaginala samlagen trots att spermier från dem båda återfunnits i såväl kvinnans slida som anal, detta då det inte kunde dras några säkra slutsatser om vem av de tilltalade som förorsakat att sperma återfunnits i kvinnans anal. Hovrätten dömer nu i likhet med tingsrätten de båda männen för våldtäkt av normalgraden.

Rätten lindrar dock påföljden för 16-åringen till sex månaders sluten ungdomsvård och skärper 18-åringens påföljd till fängelse i ett år och sex månader. Vidare sätter Hovrätten ned ersättningen för sveda och värk till 10 000 kronor.

Dom

Hussein Mustashar, 920902, somalisk medborgare, döms för våldtäkt till fängelse i ett år och sex månader.

Abdulkadir Osman Aweis, 940104, somalisk medborgare, dömds för våldtäkt till ungdomsvård i sex 6 månader.

Svea hovrätt, B 1408-11Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Carlas mördande exmake får sänkt straff

MORD Det var på kvällen den 28 november 2010 r som den 31-årige Carla Sadoo dödades av sin förra detta make, Musa Kara (kristen). Han sökte upp henne vid hennes hem och i ett trapphus på Öxnehaga i Jönköping högg han henne 27 gånger med en kniv. Carla avled på plats av sina skador.

I Jönköpings tingsrätt menade Musa Kara att anledningen till attacken var att Carla träffat en annan man, som Kara trodde var muslim, och Carla ville flytta till i Stockholm samt då ta med sig barnen. Han ansåg dock inte att hans avsikt hade varit att döda henne utan att skada.

Jönköpings tingsrätt dömde Musa Kara för mord till fängelse på livstid. Han skulle utge skadedstånd med 355 000 kronor till kvinnans anhöriga. Domen överklagades av hans försvarare som tillsammans med Musa Kara menade att det aldrig var hans mening att döda Carla.

Ändrad påföljd

Göta hovrätt beslutade idag att mildra tingsrättens dom. Istället för livstids fängelse ändras påföljden till 18 års fängelse. Rubriceringen mord kvarstår dock.

”Trots gärningens stora allvar – sett bland annat utifrån gärningens brutalitet och det förhållandet att den föregåtts av viss planering – är gärningen inte sådan att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid”, skriver hovrätten i domen. 18 års fängelse är det längsta tidsbestämda straff som det går att döma ut.

Hovrätten höjer skadeståndet till Carlas syskon som får 50 000 kronor vardera. Skadeståndet till parets båda barn på 75 000 kronor kvarstår liksom till Carlas föräldrar.

Relaterat

Mordet på Carla SadooUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

SD tredje största partiet i Borås

OPINIONSMÄTNING Det norska opinionsföretaget Sentio fick en beställning från Borås tidning att göra en lokal mätning. Man tillfrågade 1000 personer.

BT ställde frågan: Den 15 maj är det omval till regionfullmäktige i Västra Götaland. Om det vore val idag, vilket parti skulle du rösta på då? Resultatet har sedan jämförts med regionvalresultatet för Borås 2010.

M 30,1%
C 3,4%
FP 6,5%
KD 4,7%
S 36,6%
V 4,4%
MP 6,6%
SPVG 0,0%
SD 7,2%
Övriga 0,6%

BT
PDF – detaljerad redovisningUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Uppsatt på Irakoslistan för mord nu gripen i Irak

GRIPEN Den 22 augusti 2005 bestämde sig Oday Almohamadawi och två andra män för att ”ta tillbaka sin heder”. I bilen de körde fanns en 35 centimeter lång kockkniv och en skarpslipad kökskniv. När offret och restaungägaren Kaveh Zarei, 25 år, kom ut från Pizzeria 2000 i i Lindesberg hade han ingen chans. Zarehi försökte backa och fly, men hann inte undan och knivhöggs till döds.

Bakgrunden till mordet var att Kaveh Zarei och Almohamadawi hade hamnat i slagsmål några veckor tidigare. Oday Almohamadawi beslutade sig för att hämnas och åkte tillbaks till Lindesberg i sällskap med två andra personer. Föraren satt kvar i bilen medan Almohamadawi och en 21-åring attackerade Kaveh Zarei med kniv. 21-åringen höll fast offret och stack denne med en kniv i låret. Oday Almohamadawi högg samtidigt restaurangägaren med en kniv i bröstet, som också var det dödande knivhugget.

Sedan flyr gänget och polisen utfärdar rikslarm. Jakten på dem fick ett genombrott redan dagen efter mordet, då 22-årige chauffören greps helt odramatiskt i Gusum. Även flyktbilen anträffades i samband med gripandet.

21-åringen överlämnade sig till polisen efter några månader. Örebro tingsrätt dömde sedan 21-åringen till 10 års fängelse och livstids utvisning ur landet, som dessutom saknar uppehållstillstånd i landet. Han fick också betala vardera 50 000 kronor i skadestånd till tre anhöriga. Tingsrätten påpekade å ena sidan att 21-åringen hållit fast offret men inte bevisligen utdelat något knivhugg.

Den 24 mars 2006 fastställde hovrätten domen mot 21-åringen. Hovrätten ansåg det vara styrkt att mannen tillsammans eller i samförstånd med en annan person den aktuella kvällen dödat 25-åringen. 21-åringen nekade och lade skulden på Almohamadawi.

Chauffören åtalades aldrig.

Gripen

Almohamadawi flydde och häktades i sin frånvaro för mord. Sedermera blev han uppsatt på Rikskriminalens Ikaroslista. Nu har den misstänkte mördaren Oday Almohamadawi, 28, gripits av irakisk polis i Bagdad. Svenska myndigheter ska nu försöka få honom utlämnad till Sverige

En som njuter av gripandet är polisen Åke Englund. Han har varit med från början och 2012 går han i pension. För någon månad sa han:

– Jag har levt med det här fallet mer eller mindre sedan det skedde. Det vore väldigt skönt att få avsluta det här innan jag går i pension.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

onsdag 27 april 2011

Fredrick Federleys misshandlare dömd

ÖDETS IRONI Fredrick Federley (C), en känd mångkultursvurmare, blev i september 2010 misshandlad i samband med ett rån. Gärningsmannen var en 18-årig man av utländsk härkomst som i dag fick sin dom.

18-åringen stod åtalad för en lång radda rån, olaga hot och misshandel, det mot Federley var bara ett i mängden.

Dom

 • Jonathan Jaime Solis, 920916, döms för rån, olaga hot, olaga tvång, hot mot tjänsteman samt grov misshandel till fängelse i tre år. Till Federley ska han även betala ett skadestånd på 18 750 kronor.

Södertörns tingsrätt, B 15656-10

Solis har trots sin låga ålder tidigare dömts för övergrepp i rättssak och narkotikabrott (B 11455-09). Det totala skadeståndsbeloppet till de 13 olika offren hamnar på drygt 200 000 kronor.

– Skönt att få ett avslut, hoppas killen får ordning på sitt liv, säger Fredrick Federley till Aftonbladet.

Media

DN

Relaterat

PI: Fredrick Federley misshandlad av invandrareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Moskébyggen splittrar muslimer

ISLAM Meningen var att de nya moskéerna i Tensta och Rinkeby skulle ena Järvaområdets muslimer, resultatet har dock blivit det motsatta och nu planeras i stället inte mindre än fem nya moskéer i området.

Ibrahim Bouraleh, ordföranden i Islamiska förbundet i Järva, säger till SvD att de nuvarande källarlokalerna inte är värdigt och att de behöver en riktig moské dit alla kan komma.

I Tensta har det saudiska mosképrojektet fått sällskap av ytterligare en stor moské i Rinkeby centrum som beräknas kosta 100 miljoner kronor, varav initiativtagaren Islamiska förbundet i Järva hittills lyckats samla ihop blott en bråkdel.

– Vi säger inte nej till donationer och hoppas att våra europeiska vänner ska hjälpa oss när allt är klart med detaljplanen. Men vi kommer inte att ta emot några villkorade pengar, vi vill själva välja imam och bestämma över verksamheten, säger Ibrahim Bouraleh.

Bygget har brett stöd i Stockholms stadshus där samtliga borgarråd ser moskén som ”en viktig mötesplats för muslimer i området”. Kritik har dock riktats mot att endast en förening fått uppdraget att representera den påstådda mångfald som ska prägla Rinkebymoskén.

– Varken Rinkebyborna i allmänhet eller de olika muslimska församlingarna har fått delta i diskussionen. Bland flera föreningar finns nu en oro att de ska bli av med sina källarlokaler när alla ska samlas i den stora moskén, säger Ann-Margarethe Livh (V) som själv bor i Rinkeby och är kritisk till hur processen gått till.

Stadsbyggnadskontoret berättar att de nu fått signaler om att flertalet föreningar önskar sätta igång med egna mosképrojekt. Exempelvis har Islamiska kulturföreningen ansökt om mark.

– Men vi vill hellre se en eller två väl fungerande moskéer där grenar inom islam kan samsas. Det ser vi som otroligt viktigt, säger planarkitekt Renoir Danyan på Stadsbyggnadskontoret.

En annan förening är Svensk-turkiska kulturföreningen i Rinkeby som inte är intresserade av att bruka den planerade moskén. I stället söker man nu efter egna lokaler där man vill inhysa ”ett sekulariserat kulturcenter med en mindre moskédel”.

– Vi har inget emot att de bygger i Rinkeby, men vi har inget gemensamt förutom religionen, säger föreningens vice ordförande Ihsam Kilic.

– Vi måste tänka på kommande generationer, och integrera oss med det svenska samhället. Arbetslöshet håller på att utarma Rinkeby och Tensta, och kriminalitet tar över. Det är det som politiker borde ägna kraft åt, inte engagera sig i moskébyggen.

Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd, ser enbart positivt på övriga föreningars projekt.

– Det finns inget som talar emot det och stadens uppgift är att vara behjälplig med lokaler. Det finns en viss konkurrens mellan grupperna, som i dag håller till i mer eller mindre ändamålsenliga källarlokaler, säger han.

SvDUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

tisdag 26 april 2011

Svensk media rapporterar selektivt om Guantanamo-dokument

TERRORISM Expressen kör just nu vad de kallar avslöjanden om Guantanamo och ”svensken” Mehdi Ghezali. Enligt hemligstämplade dokument ska Ghezali suttit inspärrad i drygt två år utan några handfasta bevis. Samtidigt väljer man att inte säga ett ord om de 35 andra terrorister som också satt på Guantanamo, vilka skickades för att strida mot väst efter att ha indoktrinerats av extremistiska islamister i Storbritannien.

Läckta WikiLeaks-dokument som brittiska Telegraph tagit del av visar bland annat att två predikanter, Abu Qatada och Abu Hamza – som båda levde på bidrag efter att ha sökt asyl, har identifierats som nyckelpersoner av amerikanska myndigheter avseende rekryteringen av dussintalet extremister från hela världen via moskéer i London.

Dokumenten illustrerar hur Storbritannien under de två senaste decennierna blivit en smältdegel av terrorism med extremister som radikaliserats.

Moskén i Finsbury Park i norra London beskrivs som en tillflyktsort för extremister. Amerikansk underrättelsetjänst konkluderade att moskén fungerat som plats där attacker planerats och propaganda haft sin produktionsbas.

Dokumenten kommer enligt Telegraph att väcka frågor som varför den brittiska regeringen och säkerhetstjänster inte vidtog åtgärder tidigare för att tackla huvudstadens rykte som en rastplats för terrorister, vilket blev så etablerat att London kom att kallas ”Londonistan”.

Vidare visar dokumenten att åtminstone 35 intagna på Guantanamo passerat via Storbritannien för att sedan skickas till Afghanistan med syftet att strida mot allierade styrkor. Fler tros ha skickats via just Storbritannien än från något annat land i väst.

Av dessa kom 18 från utlandet och resterande 17 var brittiska medborgare, antingen födda i landet eller såna som tilldelats uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl.

Fyra moskéer i London och ett islamiskt center pekas ut som platser där unga muslimer radikaliseras och rekryteras till terroristiska verksamheter.

Ett dussintal terrorister har också erkänt att de planerat diverse attacker mot mål i Storbritannien och USA.

TelegraphUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Storbråk på camping efter nekat inträde

VÄSTERÅS En person tillhörande ett större zigenaresällskap på omkring 40 personer drog fram en kniv och hammare som han hotade personalen med i samband med att de nekades inträde på Nordic camping på Johannisberg på måndagseftermiddagen.

Flertalet ordningsvakter fanns på plats och kunde avstyra bråket. Då polisen anlände till platsen var det lugnt men en upprörd stämning rådde fortfarande.

- Ingen skadades allvarligt, men det var säkert någon som fick sig en törn, säger Petter Yderfors på polisens sambandscentral.

Bakom bråket ligger att sällskapet ville att en person skulle stå för incheckningen av de åtta medhavda husvagnarna, vilket är emot reglerna.

- Vi måste ju veta vilka som bor här.  säger Lasse Eddebring, ansvarig för campingen.

Mannen som drog kniv och halade fram en hammare är ännu inte gripen och polisen har upprättat en anmälan om försök till grov misshandel.

VLTUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

måndag 25 april 2011

Bara grovt kriminella pursvenskar på Ikaroslistan

EFTERLYSTA Rubriken var sarkastisk om nu någon missade det. Titta på Rikskriminalens uppdaterade s k Ikaroslista över Sveriges mest eftersökta grovt kriminella. Vi ser två pursvenskar. Resten från…

Förstoring

En av dem har vi skrivit om innan, zigenaren Mehmed Dzafic, född 1989 (övre raden, andre från höger). Han rånmördade den 70-årige lantbrukaren Knut Nilsson 2008 i det s k Kastbergamordet.

Lunds tingsrätt friade Mehmed Dzafic, född 1989 och svensk medborgare, för mord samt våldtäkt, men dömdes för misshandel, grov kvinnofridskränkning, försök till grov stöld, försök till rån, rattfylleri, narkotikabrott till fängelse 10 månader. Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrade domen och dömde Mehmed Dzafic för mord till fängelse i tio år. Samtidigt justerades domen för rån till grov stöld. Han ska också betala skadestånd till den mördade lantbrukarens dödsbo med blott 24 178 kronor jämte ränta.

Han passade dock på att fly landet och är nu internationellt? efterlyst. Allt om Kastbergamordet.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Insändare: I de blindas rike är den enögde kung

INSÄNDARE Vi talar om hederskultur, skamkultur, men vad har vi här? Ett folk som går runt och skäms för sina åsikter, för sin egen kultur och sitt land. Ett folk som inte vågar prata öppet om det som trycker. Ett folk som skrämts till tystnad av sina folkvalda och deras lakejer. Tystnad av rädsla att bli anmäld, få sparken, bli utesluten. Att bli kallad rasist eller islamofob. Här kan man komma och snacka om skamkultur.

Det pratas om att vi måste få bukt med vi- och dom- tänket. Vilka är vi och dom? Jag känner mig just nu mest som någon av dom. Dom som inte kan och inte vill acceptera läget. Risken är ju förstås att någon skulle få för sig att jag en sådan där rasist? Vilket tydligen är det värsta man kan vara idag. Vilket tydligen alla är, som inte tycker att allt är guld och gröna skogar. Som inte snällt gapar, tuggar och sväljer.

I Sverige ska vi gilla olika och det kan jag gå med på. Alla gillar ju olika. Mest för att vi är olika. Men när det blir för olika då? När olikheterna skapar ett samhälle i fritt fall. När det ger ett nytt samhälle som inte känns bekant. När de som byggt samhället får stå tillbaka och se sig överkörda. Hur mycket olika ska vi egentligen gilla? Jag hakar upp mig på det där med att gilla olika. På det faktum att alla måste gilla olika. Eller snarare lika. Gör man inte det är man en paria, en rasist. Det kortet är helt klart det mest spelade just nu. Ja förutom islamofobkortet då. Det är hemskt trendigt.

Helst av allt så vill jag stödja dem som kämpar för att det ska finnas rättvisa i Sverige, även för svenskar. Vara kaxig och tuff. Öppen och stolt. Gå med i tåget. Helst av allt så hade jag velat stå på Kortedala Torg med en skylt med texten: Var är feministerna? Var är RFSL? Var är alla ni som tror er ha patent på demokratin och som ”Inte vill ha rasister på våra gator?” Men jag håller mig hemma. Man vill ju inte råka illa ut, synas i media, få problem. Där har vi den där rädslan igen. Över att stå ensam. Över att inte passa in.

Förresten så är det kanske lika bra att anpassa sig till den framtid som alla ”hemska rasister och islamofober” förutspår. Ni vet då kvinnor ska vara värda hälften, homosexuella ska döden dö, en urgammal bok ska vara lag och så vidare. Bäst att man inte opponerar sig. Då kan ju folk tro att man är just islamofob, rasist eller något annat lika illa. Nej, ner med näven i fickan. Ner med alla former av impulser som kan leda till att någon politiskt korrekt och ”bättre vetande” får upp ögonen för en och med ett anklagande, myndigt pekande finger öppnar munnen och skriker rakt ut. Punktmarkerar. Hänger ut.

All denna rädsla är betungande. När ska man någonsin kunna tala ur hjärtat igen? Visa vad man vill. Visa vart man står. Utan att få ett kryss på ytterdörren som talar sitt tydliga språk: Här bor en sådan där som inte är politiskt korrekt. Här bor en pestsmittad. Sverige har blivit ett skumt land. Ett land med hybris och självförnekelse. Narcissism och självförakt. Beröringsrädsla. Alltid denna beröringsrädsla. Vi har oss själva att skylla. Vi har valt. Men man kan ju ändra sig. Alla kan ändra sig. Borde ha rätt att göra det. Utan att bli utpekade. Utan att behöva gömma sig. Utan att behöva förneka sig själva, sin kultur och sina åsikter.

Ibland funderar man över vart våra politiker egentligen vill komma med det som sker nu. Visst är det snällt att öppna gränserna. Visst är det snällt att ta in folk, även om de ljuger om sitt ursprung. Även om man är medveten om att de ljuger. Visst är det snällt att inte ifrågasätta. Snällt att ge dom som kommer en chans att komma in på arbetsmarknaden. Positiv särbehandling är ju finfint. Men är det snällt mot svenskarna? Är det snällt mot alla de övriga arbetslösa att de ska behöva se sig omsprungna av folk som är nya i landet?

Vad politikerna verkar ha missat helt är att särbehandling ökar utanförskapet. Ökar främlingsfientligheten. Inte mot dom som kommer i sig, men de får symbolisera orättvisorna som vår egen regering håller på med mot dem som är födda här- eller har bott här länge.

Är det rätt, som man idag ser och som jag själv har sett, att invandrare som bott här i minst tio år- och ofta bra mycket längre fortfarande inte kan göra sig förstådda utan tolk? Inte kan klara sig själva i kontakt med myndigheter eller vid läkarbesök? Vad var det som gick fel? Än värre är när samma människor spelar på att de inte kan språket. Skaffar sig fördelar på det viset. Kommer undan med saker som inga andra kommer undan med, på till exempel arbetsplatser och får göra det. Får det för att ingen vågar säga emot. Av rädsla. Jag kallar det rädsla när man inte vågar säga emot och inte vågar ifrågasätta. När man ger spelutrymme, för att vara snäll eller för att inte bli anklagad.

Vi är helt enkelt för snälla idag och den snällheten tycker jag börjar likna ren och skär elakhet. Det är elakt att behandla människor som trotsiga barn. Det är elakt att låta dem bete sig som sådana och att ge dem pengar varenda gång någon har en åsikt som inte passar dem. Det är elakt att inte sätta lite press och krav på språket och integration i övrigt. Det är då man dömer till utanförskap. Det är då ilskan hos den övriga befolkningen växer. Var ska det sluta undrar jag?

Alla ska passa in. Ingen vill vara ute i kylan. Det är lätt att säga: ”Jag viker mig inte. Jag tänker inte backa. Jag står för mina åsikter.” Men den dagen man har ett jobb. Den dagen man har andra än sig själv att försörja. Den dagen sänker sig tystnaden. Man kanske står för det man tror på, men när det kommer till kritan, när man har för mycket att förlora då biter man sin tunga knyter sin näve och spelar med i spelet. Utåt sett. Visst är det fegt, men att stå utanför är det nog ingen människa som vill. Därför har jag svårt att förstå dom som inte vill anpassa sig till samhället. De som väljer att stå utanför.

Men man kan ju se det så också, att vår regering har tillåtit folk att vara just utanför och det verkar ibland som att det är många, främst muslimer, som inte vill beblanda sig överhuvudtaget med oss andra. Som inte vill vara, eller bli, som vi. Frågan är vad de gör här? Frågan är varför de väljer att komma hit om de ändå inte gillar oss och inte vill leva i vårt samhälle, på våra villkor? Fast är man tillräckligt många som står utanför, då har man ju en grupptillhörighet och känner sig inte utanför. Det är nog så som staterna i staten växer fram idag.

Det sägs om svensken att han knyter näven i fickan. Jag har en känsla av att den näven snart kommer att sitta i ansiktet på etablissemanget. Att folk kommer att tröttna på att vissa leker med våra resurser. Leker med våra värderingar. Med vår framtid. I de blindas rike är den enögde kung. Det känns som att fler och fler blir enögda nu, allteftersom. Trots den massiva propagandaapparatens ansträngningar. Vissa säger att hotet från islam är hittepå. Att det är ett uppdämt behov av att vilja ha en fiende som ligger bakom.

Jag säger: Skaffa glasögon. Säger att det är ett fantasisfoster att islam är illa för väst, eller för den delen överallt. Jag säger: De enda fantasierna är de som står skrivna i en bok. Vissa säger att det är rasism, detta att inte vara för mångkulturen. Jag säger: Vakna!

”Sverige är fantastiskt. Sverige är ett föregångsland. Sverige står för öppenhet. Alla som bor i Sverige är svenskar.”

Tillåt mig att skratta bittert. Visst är alla som bor här svenskar… så länge det passar dem. Så länge man inte kan dra fördel av att inte vara det.

OlssonUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

söndag 24 april 2011

Vem försökte hänga 11-åringen i ett träd?

MORDFÖRSÖK Vem eller vilka försökte hänga den norska elvaåringen i ett träd med en strypsnara (rep)? Övergreppet, av polisen rubricerat som mordförsök, inträffade vid 21-tiden på långfredagen på Charlottenberg Camping Haganäset i Åmotfors.

Pojken, som bodde med sin familj på campingplatsen, lekte ensam på lekplatsen. Enligt den chockade grabben kom någon bakifrån, lägger en snara runt halsen på honom och drar upp honom i ett träd.

- Han överlevde genom att stå på tå, säger Pernilla Palm, kriminalinspektör på Värmlandspolisen.

Efter att kämpat i tio minuter för att inte kvävas blev pojken räddad av Stig Engebretsen som var ute och letade efter sin egen son på campingplatsen.

– Jag gick fram mot pojken som bara gurglade och kämpade för att få luft, och då måste jag bara springa fram för att få bort snaran.

Elvaåringen fick kraftiga rodnader runt halsen och undersöktes av läkare på lördagen, enligt polisen.

- Pojken var mycket rädd. Det enda som han minns var ett en av personerna hade på sig en vit tröja, säger Pernilla Palm.

I förhör har pojken inte heller kunnat säga något om gärningsmannens eller gärningsmännens ålder. Polisen har säkrat repet som teknisk bevisning.

Man vädjar nu till allmänheten att höra av sig om de känner till något om händelsen.

Telefon: 114 14Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Kvinna protesterar under radikal islamisk demonstration

TYSKLAND En tysk kvinna protesterar högljutt under en radikal islamisk demonstration i Frankfurt tidigare i år.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

lördag 23 april 2011

Olaglig omskärelse i lägenhet på Rosengård

OMSKÄRELSE Grannarna på Ramels väg Rosengård hörde barnskrik och larmade polisen. LKC skickade därför flera patruller. Det visade sig handla olaglig omskärelse av flera pojkar. Oklart hur många de var och deras åldrar. Men polisen stannade kvar i flera timmar för att dokumentera. ”Köksbordskirugi” kallas dylika ingrepp.

Den 45-årige gärningsmannen arbetar som legitimerad läkare i Sverige och är nu misstänkt för brott mot lagen om omskärelse av pojkar, vilket ger böter eller högst sex månaders fängelse. Omskärelserna har inte uppfyllt de hygieniska krav som finns, något som regleras i lagtextens fjärde paragraf. Det är Socialstyrelsen som ger tillstånd att utföra ingreppet men då endast i en helt steril miljö.

Det kan säkerligen bli aktuellt för Socialstyrelsen att begrunda hans lämplighet att inneha läkarlegitimation.

SDS

Relaterat

Omskärelse

Gissa religionen

Hur många tror det var en judisk läkare som utförde omskärelsen av barnen?

Ledtrådar: Rosengård. Källarmoskéer. Tusentals muslimer. MENA.

Hade det bott judar i området krings Ramels väg skulle de vara i ren livsfara dygnet om.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

EU:s ekonomiska fiaskounion

FIASKO Ekonomiska och monetära unionen (EMU) har visat sig gå mot ett totalfiasko och många av länderna som gått med ligger rejält risigt till, något Nigel Farage, UK Independence Party, länge påpekat och varnat för.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Chefredaktör Mattson kallar förtryckande hijab för slöjmode

OKUNNIG Chefredaktör Thomas Mattson på Expressen har inte förstått de fanatiska mekanismerna bakom otyget med islamiska hijab (slöja). I botten handlar det om religiös sexuell moralpanik, där männen vill styra kvinnorna enligt könsapartheid, även om del kvinnor säger sig bära den frivilligt. Framförallt finns det inget som helst stöd att täcka håret någonstans i Koranen. Det är ett modernt påfund, och används nyckfullt när det passar, och inte allt för sällan missbrukas och åberopas religionsfriheten.

Okunnige Mattson kallar dock det för ”slöjmode”, efter att ha grävt fram gamla löpsedlar. Dessutom påpekar han stolt att det var hans idé och ser gärna fler artiklar.

”Löpet” från den 29 februari 2004 var min idé och handlar om slöjmode. Ett jättebra ämne, som vi borde göra igen på avdelningen SPANING, men det var inte tidningens ordinarie löp. Istället distribuerades löpsedlar som denna till utvalda stadsdelar och kranskommuner i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Detta kallas för editionering och är enkelt, vi editionerar ju löpsedlar och tidningar med olika innehåll till olika platser varje dag, men det fanns en större utmaning. Typsnittet! Jag vill minnas att vi inte kunde formulera oss på arabiska i våra egna redaktionella produktionssysten, och att vi därför fick ta till extern hjälp. Det är ju inte varje dag som vi skriver på arabiska.

Dock: när jag var redaktör för bilagan Dina Pengar, som Expressen producerade ihop med Affärsvärlden, lät jag trycka information om premiepensionssystemet på flera olika språk. D e t var en rysare, på flera sätt, men den för vi avhandla i en annan bloggpost.

Löpsedlar som den om slöjmodet är kanske inte så vanliga, men nog borde vi vara bättre på att inte bara problematisera en del saker utan också skildra dem lite mer… avslappnat?

BloggUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

fredag 22 april 2011

Polisen misstänker anlagda bränder i Hammarby Sjöstad

ANLAGDA BRÄNDER Många boende i Hammarby Sjöstad i Stockholm flyttade nog dit i tron att de skulle förskonas från alltför mycket stök. Nu ser det ut som att de kanske har berikats med mångkulturella tendenser även dom.

Under natten till långfredagen larmades räddningstjänst och polis till åtminstone två platser i stadsdelen. I ena fallet hade en grupp balkongmöbler börjat brinna och en stund senare stod en bil i lågor inte långt därifrån. Räddningstjänsten misstänker enligt SvD att bränderna är anlagda. En person uppges ha hämtats till förhör rörande balkongbranden.

Hammarby Sjöstad (även Södra Hammarbyhamnen) är en tämligen segregerad stadsdel strax utanför Stockholms innerstad, kanske jämförbar med Västra Hamnen i Malmö. Området domineras av nybyggda högt värderade bostadsrätter, men det finns även en del insprängda hyresrätter. Befolkningen är till övervägande delen svenska familjer, många med små barn. Här bor också många äldre par med utflugna barn som sålt villan och inrättat sig för ett bekvämare liv i lägenhet. Inslaget av utomeuropeiska invandrare är mycket litet.

Dock är ungdomsverksamheterna ”Fryshuset” och ”Kulturama” belägna i anslutning till Sjöstaden, vilket ger en tillströmning av ungdomar av skilda etniciteter. Centerpartisten och riksdagsledamoten Fredrick Federley bor i Sjöstaden och blev strax innan valet 2010 överfallen och misshandlad utanför sitt hem på Hammarby Allé. Federley bor inte långt från den spårvagnshållplats som betjänar Fryshuset.

SvD
Expressen
Polisen: Bilbrand
Polisen: Misstänkt mordbrandUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Flera gripna efter intrång på Libyens ambassad

INTRÅNG En stor polisstyrka larmades igår till Libyens ambassad på Valhallavägen i Stockholm efter att minst tre exillibyer tagit sig in på beskickningen. Utanför var det en hätsk stämning. Inne på ambassaden brände man Khaddaffis flagga och ersatte den samtidigt med sin egen rebellflagga. Sex personer greps i natt för grovt olaga intrång. Utanför greps ytterligare tre män.

DNUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

torsdag 21 april 2011

Åldringar på boende får ingen sill och ägg till påsk

SKANDALÖST PI har tidigare skrivit om nedragningen av påtår till de äldre på ett boende i Hässleholm. I Köping slutade man servera frukostägg även om de fick ge sig där. Och på ett annat boende infördes kravet att sjuka och sköra åldringar fick ta med sig småmynt om de ville ha pålägg, lingon och dylikt. Det skulle plötsligt betalas kontant istället för att läggas på månadshyran.

Nu är åter Hässleholm på kartan. Till påskhelgen har ansvariga för trygghetsboendet Bokeberg valt att inte ta med sill och ägg på menyn, något den äldre gentlemannen Roland Johansson upptäckte.

– Jag tycker att det är bedrövligt, säger Roland Johansson, som hade velat äta sill och ägg tillsammans med de andra på hemmet.

- Det hör påsken till, säger han om att få ägg och sill på påskbordet.

– Titta på äldreboenden runtomkring så får de påskmat.

Kostchefen Lena Widarson:

– Det ingår i buffén för de som äter både lunch och middag, säger hon och menar att det är de som bor på de äldreboenden som finns runtomkring som får en påskbuffé serverad, där ägg och sill ingår.

Men det gäller inte de boende som endast kommer ner för att äta lunch. Där ingår inte buffén utan istället serveras en laxrätt. Om det konstaterar hon kallt:

– Vi har en matsedel som är planerad och den följer vi.

Och det går heller inte att servera åldringarna en tallrik med sillen och äggen.

– Det var inte planerat så.

Lena Widarson säger att hon bara fått synpunkter från Roland och tillägger att man ”ska försöka ordna det till nästa år”.

NSK

Widarson gör verkligen skäl för uttrycket påskärring.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Libaneser gripna för upploppen i Tynnered

UPPLOPPEN I TYNNERED Efter två mycket kaosartade kvällar och nätter blev onsdagskvällen lugn i området. Polisen hade mycket personal utkommenderad både i Frölunda och på Hisingen. Även boende fanns ute.

Gripna

Polisen har gripit och anhållit ett libanesiskt brödrapar, 20 och 18 år, misstänkta för grov skadegörelse. Enligt polisen har de haft en ledande roll. Därför kan det mycket väl tillkomma anstiftan till upplopp eller dylikt. Polisen grep dem på bar gärning.

Bröderna är kriminellt belastade och dömda för rån, olaga hot, grov misshandel och narkotikabrott till ungdomsvård, skyddstillsyn och skrivit på ett s k vårdkontrakt. 20-åringen dömdes 2010 till fängelse för narkotikabrott då han sålde cannabis i Tynnered och på Frölunda torg. 18-åringen har narkotikapåverkad hotat sin familj till livet. Familjen och en del äldre syskon kom till Sverige från Libanon 1989 medan brödraparet är födda här.

PI ser gärna att tipsare inkommer med deras namn.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Bussmannen fälld för nytt sexbrott

BUSSMANNEN Två kvinnor drabbades i maj och juli månad 2009 av den så kallade "bussmannens" oönskade närmanden då de åkte buss från centrum ut mot väst­ra Karlstad i Värmland. Värst drabbades en 22-årig kvinna. Mannen satte sig bredvid henne på bussen och började tafsa. När hon gick av följde mannen efter och kvinnan överfölls och slogs till marken.

Där fick hon ta emot flera slag och blev dragen i håret. En annan passagerare, en 28-årig kvinna, fattade misstankar mot mannen och följde efter 22-åringen. När hon kom fram till platsen flydde mannen.En dryg månad senare utsattes 28-åringen för sexuella närmanden – av samme man. Händelsen fick stor uppmärksamhet i media och efter några månader kunde bussmannen gripas.

Han dömdes till ett års fängelse för försök till sexuellt tvång och sexuellt ofredande. I början på sommaren 2010 blev han villkorligt frigiven från sitt fängelsestraff.

Dömd på nytt

Straffet avskräckte inte bussmannen. I november greps han åter för nya för nu misstänks han för ytterligare sexbrott, efter ett krogbesök på restaurang Score i centrala Karlstad. Där uppmärksammade en av vakterna att mannen tafsade på tjejer. När mannen tog en av kvinnorna mellan benen ingrep vakten. Det blev tumult och mannen handfängslades och togs omhand av polis på grund av fylla. Morgonen därpå kontrollerades hans straffregister och han anhölls och häktades av åklagare misstänkt för sexuellt ofredande. Han åtalades sedermera för sexuellt ofredande och våldsamt motstånd.

Karlstad tingsrätt dömde

 • Moulay Abdelmajid Alaoui Ouafai, född 1977-10-05 och från Marocko, för sexuellt ofredande och våldsamt motstånd till böter 6 000 kronor.

Åklagaren hade yrkat på 5 000 kronor i skadestånd till den kränkta kvinnan. Ouafai nekar till brott. Han är mantalsskriven i Karlstad där han bor med sin 38-åriga hustru.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Spelbutiksägare skjuten i magen vid rån

SKOTTSKADAD En spelbutiksägare sköts i magen vid ett rån eller rånförsök i Majorna i Göteborg vid 19-30-tiden. Gärningsmannen var ensam. Denne sprang från platsen och i samband med det tappade han en röd keps vilket betyder DNA-spår. I butiken på Fridemsgatan fanns även ett annan person som blev vittne till skjutningen.

GP
GTUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

onsdag 20 april 2011

K-falangens gängledare och pappan åter inför rätta

GROV ORGANISERAD BROTTSLIGHET PI har skrivit åtskilliga poster om den grovt kriminella K-falangens härjningar i gangsterstaden Malmö. Nu står den kosovoalbanska gängledaren och hans pappa åtalade för flera vapenbrott, grov misshandel och olaga hot.

Det handlar om

Valdet "Vali" Kupa, född 1987. Gängledare för K-falangen.
- Tre fall av grovt vapenbrott, varav det ena stammar från 2006.
- Grov misshandel gällande 5 september.
- Olaga hot

Berat Kupa, född 1960. Pappa till "Vali".
- Grov misshandel gällande 5 september.
- Olaga hot
- Tre fall av grovt vapenbrott, där ett av vapnen hittades laddat och nedgrävt på Östra kyrkogården.

Lönnmördaren som knackade på

Åtalet berör till vissa delar skottdramat som utspelade sig i deras eget trapphus på Rosengård den 5 september 2010. En runt 22-årig man ringer på deras dörr. Ut rusar Kupas med handeldvapen och ger sig på 22-åringen i tron att han var en utsänd lönnmördare. Berat ska enligt åklagaren ha tagit ett livtag och sparkade på hans ben samtidigt som Valdet riktade sitt vapen mot hans huvud. 22-åringen lyckades dock ta sig loss och försökte fly ned för trappan. Men angriparna fick tag i honom igen och drog ned honom till fjärde våningen. Medan Valdet höll fast honom slog Berat honom två gånger i huvudet, med pistolpipan som tillhygge. Därefter avlossade Berat två skott som träffade bulgaren i vänstra låret. Därefter lyckas 22-åringen att ta sig därifrån, skottskadad och blödande.

Polisen får sedan napp på Lunds sjukhus där han sökt vård för sina blödande ben. Han vägrar först att prata i förhör. Polisen hade samtidigt bekymmer med att fastställa identiteten på honom samtidigt som han visade upp falska ID-handlingar, där namnet Valentin nämns. Om han nu är identifierad vet inte PI men tidigare har det talats om bulgariskt medborgarskap och att han behövde ryskspråkig tolk. Han har åtalats för urkundsförfalskning såvitt PI känner till. Bulgaren/ryssen ringde på fel dörr, påstod han. Detta var en av flera förklaringar i förhören. Men polisens teori är att bulgaren ska ha uppsökt gängledaren för att mörda denne men blev själv skjuten.

Vidare fann polisen två vapen i Kupas lägenhet, där det ena vapnet överraskade polisen. Valdet Kupa haltar nämligen efter en skottskada 2006. Alla förutsatte att skottskadan var ett verk av hans kriminella rivaler. Istället visar det sig nu att funna vapnet är identiskt med den skottskadan. Med andra ord, ett vådaskott.

Pappan frikänns från gångtunnelmordet

En av åtalspunkterna för vapenbrott mot Berat Kupa handlar om det vapen polisen fann nedgrävt vid Östra Kyrkogården kort efter det så kallade gångtunnelmordet, där Petrit Islamoski, född 1962, sköts till döds på Annelundsgatan natten till den 6 december 2009 i östra Malmö. Exakt mordplats var invid en gångtunnel under kontinentalbanan, strax efter Annelundsvägen, med Rosengårds ytterområde på andra sidan.

Tidigare under denna lördagskväll hade Berat Kupa och Petrit setts och hörts bråka enligt vittnen på en svartklubb/förening. Diskussionen ska enligt vittnen handlat om att Petrit ansåg Berats söner drog skam över alla andra unga albaner med sina gangsterliv. Bråket är det enda som knyter Berat till Petrit i nuläget.

Men Berat flydde ändå landet strax efter mordet och greps sedermera. Han häktades misstänkt på sannolika skäl för mordet. Men beviskedjan försvagades och åklagaren var tvungen att släppa honom. Även hans fru och den andra sonen, den nu gängmördade Mevlur Kupa (bror till Valdet), greps och satt anhållna en tid för skyddande av brottsling.

Nu avskrivs Berat Kupa från mordutredningen, som därmed är ett spaningsmord. Vapnet från kyrkogården han åtalas för är inte heller mordvapnet.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Irakier dömd till 34 års fängelse för skammord

USA En irakisk invandrare dömdes på fredagen till mer än 34 års fängelse i ett fängelse i Arizona för att ha kört över och mördat sin 20-åriga dotter eftersom hon blivit för ”västinfluerad”.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Politisk korrekthet eller dumhet?

INSÄNDARE Valutgången I Finland visar återigen på de högerpopulistiska krafter som finns I Europa, säger media efter sannpartiets valframgång i Finland.

Jag ställer mig frågande till om det är populistiska krafter som styr väljarnas röster eller om det är en medvetenhet över vad som egentligen sker i ett land. Kanske det bara är en trötthet over att ständigt bli dumförklarad av politiker och journalister när man egentligen bara vill veta sanningen, Kanske en trötthet över att bli kallas än det ena än det andra när man enbart är kritisk till vad som sker i vårt land.  Är det väljarnas sätt att ge igen. Så att säga?

I Finland tror jag man tittat över sundet till vårt land och ser en oroväckande utveckling över vad den gränslösa solidariteten har ställt till med. Finländarna vill helt enkelt inte ha en liknande utveckling i sitt land.  Även om inte de större tidningarna eller tv nyheterna tar upp vissa typer av nyheter finns de att läsa på internet, sanningen kommer alltid fram. Jag tror jag att människor som väljer att läsa nyheter på internet söker sig till alternativa nyhetskällor, där sanningen oförfalskat skrivs.

Vilken typ av nyheter är det då jag tänker på. Det jag främst tänker på är de uttalanden som gjorts av ledarna i Tyskland, Frankrike och England. Där man fördömer multikulti och vill ha en åtstramning av invandringen.  Cameron T ex. menar att bidragssystemet och en släpphänt invandring har bidragit till en försämrad ekonomi i landet. Han eftersträvar en "bra invandring" för landet, inte en invandring som stjälper landet. Kan ni tänka er rubrikerna  på en löpsedel i Sverige om  t ex. Maud Olofsson skulle ha gjort ett sånt uttalande?  I Frankrike har man nyligen infört ett förbud mot burka och niqab. Vad skulle skrivas om en moderat eller sosse  föreslog något sådant?  För några dagar sedan hotade en socialdemokratisk politiker att slå näsbenet av en sverigedemokrat. Inte ett ord i de större tidningarna. Har situationen varit den omvända har det hängts ut på löpsedlar av alla stora tidningar. Varför lyser detta med sin frånvaro, kan man fråga sig.

Varför har media bestämt sig för att enbart ge sig på sverigedemokrater och kritiker. Knappt ett ord om beivrare och konsekvenserna av deras ageranden ?  Det dröjer säkerligen inte länge innan en svensk tidning skriver att 80% av Finlands röstberättigade inte är rasister eller främlingsfientliga. Kommer svensk media att kunna dumförklara 20% av de finländska väljarna?

I Sverige har vi till och med den situationen att vissa politiker vägrar att vistas i samma rum som en sverigedemokrat . Har det då inte gått för långt? Invandrarvänliga politiker och journalister kallar kritiker för rasister och nazister. Men jag hävdar med bestämdhet att utesluta någon som på ett demokratiskt sätt representerar en stor del av Sveriges befolkning är nazist takter eller mobbing  "här är det jag som bestämmer och du är inte välkommen. Du har inte samma åsikter som jag i andra frågor än denna". Detta tas naturligtvis gärna upp av media med skadeglädje. Jag anser att det är dags för media att ändra sin attityd gentemot oss kritiker och föra en mer objektiv rapportering.

Man behöver inte vara en "rocket scientist" för att se att något fruktansvärt håller på att hända i vårt land. Vi håller på att förvandlas till skrämda människor som inte vågar yttra oss för rädsla att bli uthängda som rasister och nazister. Vissa till och med uteslutna ur fackföreningar.

Min mamma flydde till Sverige under andra världskriget så jag vet vad en nazist är och vad det innebär. Men bara för att jag är kritisk gör inte mig till en nazist eller rasist.  Så lägg ner alla de där dumheterna och börja med en objektiv och oförfalskad rapportering. För det ni håller på med är inget annat än populistiska skriverier för varandra, våra politiker och en liten grupp människor.

Dandh hdUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Aftonbladet hävdar svenskhat i Finland

FINLAND Efter den otroliga framgången för Sannfinländarna i söndagens finska val har svensk media ojat sig i kör. Att det är Sverige som är det extrema undantaget i såväl Europa som världen har aldrig slagit dem. Och för att smutskasta finnarna lite extra påstår man att det finns ett utbredd svenskhat i vårt östra grannland, något finsk media uppmärksammar i en rikligt kommenterad artikel. Samtidigt rapporteras om ännu en våldsam natt i Frölunda – i Finland är det lugnt.

Aftonbladets artikel verkar dock nu vara borttagen.

AftonbladetIlta-SanomatUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

tisdag 19 april 2011

Muslimska fotbollsspelare i Gefle rullade fram bönemattan

ISLAMISERINGEN Muslimerna Yussif Chibsah och Zakaria Abdullai spelar i Gefle. Efter vinstmatchen mot Örebro rullade de fram bönemattan i arenans korridorer och lade sig för att be – med en kompass som pekade ut åt vilket håll Mecka ligger.

- Vi är muslimer och ber därför fem gånger om dagen. Den fjärde bönen skulle vi ha bett när vi spelade så vi tog två nu, säger Chibsah.

- Bönerna är väldigt viktiga för mig. Ingen människa är perfekt, men alla måste hålla fast vid sin tro. Jag försöker följa islams regler. Ibland ber jag före träningarna, säger Chibsah.

Vilket är det konstigaste stället du tvingats be på?

- I Göteborg, efter Häckenmatchen, fick jag lägga mig utanför arenan. Det fanns inte tillräckligt plats vid omklädningsrummet. Så var det i Kalmar en gång också, på deras gamla arena.

Målskyttarna var Andreas Haddad (1 mål) och Jonas Lantto (2 mål).
Däremot fick Yussif Chibsah en varning, berättar en fotbollstipsare.

ExpressenUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Dags för påskmiddag

(Klicka för att förstora)

PÅSK Under kommande helg är det påsk med allt vad det innebär och många har säkert redan nu börjat handla allt det goda som ska serveras. På påskbordet kanske en påsk… helgskinska kan sitta bra? Glöm inte helgmusten!Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Upplopp i Frölunda

LIGISTER I kväll brinner det på ett flertal platser i Frölunda där ungdomar också kastar sten mot Räddningstjänsten.

Vittnen har sett ungdomsgäng som drar runt och eldar. Efter att Räddningstjänsten blivit attackerad har de begärt polisassistans.

Vid halv tolv eldades flera bilar på Grevegårdsgatan, Brilliantgatan, Gånglåten och Turkosgatan upp. Vid Vättnedalskolan har pöbeln försökt tända eld på staplat bråte och vägen intill är barrikaderad av brinnande däck.

Sju enheter bestående av 20 man från Räddningstjänsten arbetar för fullt.

– Det verkar vara väldigt orolig och vi får in larm hela tiden, säger larmoperatören på Räddningstjänsten i Storgöteborg, Roy Dibén.

GPUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

måndag 18 april 2011

Fest med djungeltema polisanmälad

LUND Efter en fest som Hallands och Helsingkronas nationer höll där tre svartsminkade personer försågs med rep runt halsen och såldes som slavar väljer nu Afrosvenskarnas riksförbund att polisanmäla händelsen.

På lördagen arrangerades en fest på Hallands nation med temat djungel. Tre svartsminkade personer med rep om halsen leddes in i lokalen av en ”slavhandlare” och under kvällen ”såldes” de vid en påhittad auktion innan festen förflyttades till Helsingkrona nation.

– Slaveriet är ett av de största brotten mot mänskligheten och så försöker studenter vid Lunds universitet att skämta om det. De skrattar åt att flera miljoner av mina förfäder kidnappades, våldtogs och dödades. Det är fruktansvärt osmakligt, jag kan inte med ord beskriva hur kränkt jag känner mig, säger Jallow Momodou, Afrosvenskarnas riksförbund.

Elinor Laveson, kurator på Hallands nation, beklagar det inträffade.

– Det här får inte hända igen, det är jättetråkigt. Vi ser just nu över vår policy, det som hände är mycket allvarligt, säger hon.

Momodou anser att studenter på ett av världens bästa bästa universitet borde känna till historien om den transatlantiska slavhandeln och att människor än i dag, även i Sverige, kämpar med att få bort den kränkande stämpel som slavhandeln innebar och fortfarande gör.

– Även om inte alla på festen var sminkade i ansiktet eller skulle vara slavhandlare, fanns det väldigt många runt omkring som inte reagerade. Vad är det för värderingar de studenter har som en gång i framtiden ska leda det här landet? Det är väldigt oroväckande.

Laveson berättar att tanken med djungeltemat var att det skulle påminna om en mix av ”Lejonkungen, Tarzan och zebror”. Dessutom ska de studenter som orsakat uppståndelsen nu vara väldigt ångerfulla och inte ha tänkt på att deras handlingar kränkte andra människor.

Förutom polisanmälan har Momodou för avsikt att även göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

SydsvenskanUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Polisbilar fick däck sönderskurna

GÖTEBORG Under en utryckning till Fyrklöversgatan på Hisingen där ett lägenhetsbråk pågick på söndagen fick två polisbilar däcken sönderskurna.

Två däck på respektive bil skars sönder vilket resulterade i att de inte kunde köras därifrån utan fick bärgas.

Polisens presstalesman Björ Blixter:

- Det finns säkert de som tycker det är ett bra sätt att jävlas med polisen man faktum är att man på detta sätt slår ut två enheter som behövs för vårt arbete, säger han.

GPUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Användning av lögnen inom islam

INSÄNDARE Bibeln lär i ett av de 10 budorden och så som det står skrivet i 2 Mos. 20:16, Matt. 19:18, Mark. 10:19 och i Luk. 18:20 att "Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.", d v s att inte ljuga om eller för sin nästa.

Buddhismen undervisar i sin ”ädla åttafaldiga väg” att bruket av ”rätt inställning, rätt synpunkt, rätt tanke och rätt beslut”, där detta betyder att människan kan uppnå Nirvana endast genom rättrådighet, ärlighet och social medvetenhet och handling.

Enligt islam är lögn en synd (haram). Muslimska lärda lär att muslimer i allmänhet bör vara sanningsenlig mot varandra. Observera, mot andra muslimer, såvida inte syftet med att ljuga är att ”släta över skillnaderna.” Det finns två former för att ljuga inför icke-muslimer – taqiyya och kitman.

Taqiyya betyder försiktighet, rädsla eller förklädnad. Under taqiyya är det tillåtet att ljuga tills takbjälkarna böjs. Al Ghazzali (1059-1111) som var en av de mest framstående teologer inom islam, har sammanfattat befallningarna om taqiyya så här: "Vetande detta, att ljuga i sig inte är fel. Om en lögn är det enda sättet för ett bra resultat, då är det tillåtet. Därför måste vi ljuga om sanningen leder till ett oacceptabelt resultat".

Det goda resultatet är ett lokalt islamiskt herravälde och på sikt, ett världsherravälde. Ett oacceptabelt resultat skulle vara att islams fiender skulle komma att bli varse om detta. På sin väg mot världsherravälde är allt tillåtet för muslimer för att nå seger över sin motståndare. De tillåts att bedra, ljuga, ingå falska kontrakt, bryta sitt ord och vid behov – döda utan samvetsbetänkligheter. Ett viktigt instrument i det eviga islamiska jihad har alltid varit att lura fiender till islam (enligt Koranen och Muhammed: judar, kristna och andra ”otrogna”) genom att dölja avsikterna med islam och att presentera sig som en fredsälskande och tolerant religion som inte vill skada någon. Låter det bekant? Principen om bedrägeri är lika gammal som islam och förståelsen av den har uppenbarligen inte ännu nått in i de styrande församlingarna i Sverige och inte heller till tidningsredaktioner och journalister. Där vill ju ingen tro det som inte kan vara sant. Ayatollah Khomeini tillkännagav följande i ett tal från år 2004 till sina bröder i tron: ”Svek, undanflykter, sammansvärjningar, bedrägeri, stöld och mord är ingenting annat än medel för Allahs verksamhet!” Jämför denna princip med de principer som samhällen i västvärlden bygger på och fråga Er varför situationen i MENA-länder är så diametralt annorlunda vid jämförelse med länder i väst.

I Sura 3:54 finner muslimerna också gudomlig tillåtelse för bedrägeriets konst. Där står skrivet: "Och de (otrogna) smidde ränker och planerade ett stort bedrägeri, och även Allah planerade, och Allah är den bäste bedragaren." Här är islam oöverträffad bland de övriga världsreligionerna. Muslimernas gud är den enda gud som är hyllad som en bedragare, lögnare och skurk.

Taqiyya genomsyrar nästan alla verksamheter och kontakter mellan muslimer och otrogna. Vid behov tillåter den dämpandet av praktiskt taget alla religiösa krav, inklusive ett totalt förnekande av tron när man fruktar för hot eller tvång, både i ett icke-muslimskt samhälle och i ett muslimskt.

Kitman är närbesläktad med taqiyya, men snarare än ett regelrätt döljande, består den i att berätta bara en del av sanningen med ”mentalt förbehåll” som motiverar utelämnandet av resten, vilket innebär modifieringar, halvsanningar m m, d v s allt utom en ren lögn. Ett exempel på kitman är när en muslim hävdar att jihad egentligen betyder ”en andlig kamp” men misslyckas med att tillägga att denna definition är en ny uppfinning inom islam (lite mer än hundra år gammal) och på så sätt vilseleder genom att hålla tillbaka den sanna våldsamma betydelsen av jihad.

Lögnerna är alltså tillåtna under vissa omständigheter och kan användas när det gäller att vilseleda och förvirra fienden (icke-muslimer) så att de inte anar oråd, att gynna islams utbredning, när det gäller att undvika skada för en muslims välbefinnande och sannolikt också för andra muslimer, hot mot religionen eller när muslimen befinner sig i ett underläge. Alltså, bland annat att ljuga om Koranens innehåll. Mer om taqiyya finns i denna länk och om taqiyya och kitman i denna länk.

Några andra verser som talar om lögnen:

Koranen surah 3:28: Låt inte de rättrogna ta förnekare av sanningen som vänner istället för rättrogna, och vem som än gör detta skär av banden till Gud – om inte ert syfte är att med detta skydda er mot ett hot. Men Gud uppmanar er att inte ta lätt på Hans varningar; Gud är målet för er färd.

Bukhari vol 3:857 s.533: Den som skapar fred mellan folken genom att dikta upp bra information eller som säger bra saker, är ingen lögnare.

Bukhari vol 4:267 och 269: Mohammed sade, "Krig är falskhet".

Tafsir Ibn Kathir, vol 2:141: "Såvida du inte känner ett verkligt hot från dem" betyder, utom för de troende som på vissa ställen eller vid vissa tidpunkter fruktar för sin säkerhet från de otrogna. I dessa fall, är det tillåtet för troende att visa vänskap till det yttre gentemot de otrogna, men aldrig innerst inne …. Vi ler dem rätt i ansiktet men i våra hjärtan så förbannar vi dem."

Med tanke på ovanstående är det nästan omöjligt att veta om en muslim talar sanning eller använder sig av halvsanningar eller rena lögner. Det enda sättet att avgöra detta är att ställa uttalandena i bredd med de muslimska skrifterna. Tyvärr är detta både tidsödande och svårt för gemene man. I en saga om Pippi Långstrump yttrar hon: ”- Ja, nu ljuger jag. Det är för sorgligt, men jag ska säga dig, att i Egypten där ljuger de hela dagarna. De ljuger och ljuger ända tills solen går ner”! Detta mer än 60 år gamla citatet ur en av Astrid Lindgrens böcker stämmer mycket väl med muslimerna och deras ”rätt” att ljuga om det gynnar deras ”religion”.

Nostradamus_i_norrUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

söndag 17 april 2011

Danskt uppror mot islamistisk konferens

DANMARK Efter islamisternas konferens i Kortedala, anordnad av antidemokratiska TUFF, har den minst sagt radikale imamen och gästtalaren Bilal Philips under söndagen varit på plats i Korsgadehallen i danska ghettostadsdelen Nörrebro i Köpenhamn där han hållit tal. Det var TUFF som erbjöd Dansk Islamisk Trossamfund att låta Philips tala även i Danmark. I efterhand har man nu erkänt att det var ett misstag att bjuda in Philips till Danmark. Det vill säga, hur många som nu går på den lögnen.

Till skillnad från de svenska blötdjuren (däribland media och riksdagspolitikerna) slöt förbannade danskar upp och demonstrerade inför ett stort mediauppbåd och shari’a-krävande islamister. Men poliserna vågade inte ha demonstrationen för nära så de fick stå 400-500 därifrån. Polisen hänvisade till att minsta lilla gnista kan sätta Nörrebro i brand igen. Underförstått: Muslimer och andra MENA har tidigare skapat kaos och upplopp.

Bland demonstranterna fanns bland annat klimat- och energiministern Lykke Friis, den socialdemokratiske Karen Hækkerup samt den dansk-iranska debattören Farshad Kholghi. Även politiker från Dansk Folkeparti syntes bland motståndarna.

Konveriten Bilal Philips vill ha shari’lagar, anser att homos och otrogna kvinnor ska avrättas och sex utanför äktenskapet ska bestraffas med 200 piskslag. Under sitt tal gick han till angrepp mot vikingar, som han menade var ett gäng veklingar som muslimerna fick lära upp på diverse punkter. Han angrep även media som enligt honom hade uppviglat mot konferensen. I vanlig ordning är det aldrig muslimernas fel, de är alltid missförstådda offer, Inget egenansvar där inte.

BT
Ekstrabladet
TV2
DR

En grupp salafister i pyjamas försökte även konfrontera demonstranterna innan Philips anlände. Efter hans intåg tillfrågades en islamist, som tidigare friats i ett terrormål, som sa:

Én, der ikke går ind for sharia, er ikke muslim. Sådan er det. Det er budskabet i dag fra os muslimer. Vi går ind for sharia. I går ind for dyresex. Vi går ind for sharia.

Ungefär: Någon som inte vill ha sharia är inte muslim. Det är budskapet idag från oss muslimer. Vi vill ha sharia. Ni håller på med djursex. Vi vill ha sharia.

Så här såg det ut när Bilal Philips anlände.

En längre version kommer senare när TV2 gör den tillgänglig.

Hycklande massmedia

Sydsvenskan skriver kort om islamisten Philips besök i Danmark men liksom övriga media som SVT, Nyhetskanalen, DN, SVD, Aftonbladet nämner man icke med ett enda ord att han varit i Göteborg under helgen eller islamisternas hotfulla närgående utanför – trots att de varit inne hela helgen och läst på PI. Det är bara GT/Expressen som tagit upp det. Sydsvenskan har också varit inne på PI och hämtat sina uppgifter om Bilal till sin artikel.

MediaCreeperUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Zigenarfamilj fick fängelse för åldringsbrott

ÅLDRINGSBROTT Zigenarfamiljen, från Rumänien och skrivna i Landskrona, slog till mot flera sköra åldringar i Landskrona och Malmö under hösten, där man stal deras kontokort efter att ha memorerat pinkoden när de bevakat åldringarna vid inköp. Nu har de fått fängelse.

I ett fall (se bilderna) följde man efter en äldre kvinna den 20 november inne i en butik i Landskrona där pappan, sonen och dennes unga sambo ställde sig nära kvinnan när hon skulle betala och slå in koden. I samband med det försvann även hennes kontokort. Fem minuter senare tog ligan ut 11 800 kronor i en automat på Eriksgatan. Nästa dag försökte man på nytt att ta ut flera tio tusentals kronor i en uttagsautomat på Nygatan men de försöken misslyckades.

Polisen inledde en intensiv kartläggning och spaning under november och december där man genom att jämföra olika övervakningsbilder kunde knyta familjen till åldringsbrotten. Slutligen greps fem medlemmar på bar gärning efter en stöld från en 82-årig kvinna vid en uttagsautomat i Malmö den 17 december. Det finns ytterligare en man som är misstänkt i utredningen för delaktighet i flera av stölderna. Men han var inte med när de fem nu dömda greps i Malmö och polisen har inte kunnat hitta honom.

Åklagaren väckte åtal i åtta fall. Åtalspunkterna var bland annat grov stöld, grovt egenmäktigt förfarande och bedrägeri. Men pappan svor att han var inte inblandad. Inte heller skulle han tillåta någon annan i familjen att syssla med något sådant. Pappan var dessutom aspirantpastor i en skånsk församling vilket enligt honom adderade en moralisk dimension till anklagelserna. Men dessvärre fanns ligan på övervakningsbilderna. Under rättegången framförde han även sviktande hälsa som ett skäl till att han skulle få slippa fängelse. Men tingsrätten beömde att inget som framkommit vid rättegången gav stöd för det.

Lunds tingsrätt dömde

 • Ionel Constantin, 1958-03-25 och från Rumänien, för sju grova stölder, två bedrägerier, två bedrägeriförsök och ett fall av egenmäktigt förfarande till fängelse i två år. Statslös och hade tolkbehov under rättegången.
 • Sonen Toni Constantin, född 1988-12-19, för bland annat fyra grova stölder till fängelse i ett år och åtta månader.
 • Dottern Felicia Bladson, född 1982-10-24, till ett års fängelse.
 • Jana Rushticova, född 1974-09-23 och medborgare i Tjeckien, till fängelse i ett år och fyra månader. Behövde tolk på tjeckiska under rättegången. Haft relation med Ionel Constantin.
 • Gabriela Miclescu, född 1993-03-03 och medborgare i Rumänien, till skyddstillsyn. Hade tolkbehov under rättegången. Sambo med sonen.

Inga uppgifter om utvisningsyrkande.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Svårigheter för KD och C

OPINIONSMÄTNING Kristdemokraterna har fortsatt svårt att klara riksdagsspärren och Centern får de sämsta siffrorna på tio år i senaste Sifomätningen. Något ”Juholt-effekt” kan heller inte urskönjas. Moderaterna går starkas framåt med 1,6 procentenheter. 1 912 personer intervjuades under perioden 4 – 14 april.

Förändring sedan förra Sifomätningen inom parentes:

S  31,2 (+0,7) V  5,4 (-0,6) MP  9,8 (+0,6) M  32,5 (+1,6) C  4,0 (-0,7) FP  6,0 (-0,7) KD  3,8 (-0,7) SD  6,6 (+0,4) Övr 0,8 (-0,5) Alliansen 46,3 (-0,5) Rödgröna 46,4 (+0,7) 

SvDUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

lördag 16 april 2011

Islamistisk konferens: Obehagliga salafister på video

ISLAMISTISK KONFERENS Läsare som varit på plats vid Kortedala torg har rapporterat att islamisterna går omkring med kom.radio iförda gula västar. De står utplacerade i varje hörna och kontrollerar alla som inte passar in i mallen. En fotograf har dock filmat utanför Kortedala Forum, och blev sedan konfronterad av salafisterna.

Islamisten Amanj Aziz(?) från TUFF, som i Sveriges Radio P1 sa att man var fri att demonstrera, visar vad han egentligen tycker.

En annan fotograf var också på plats. Hans video är dock rätt intetsägande. Däremot när han lämnade platsen följde tre araber efter honom och tog foto på både på honom och reg nr/bilen han åkte i. Ytterligare en medborgare tog mobilbilder från sin bil. Han tyckte det var ytterst obehagligt då salafisterna ”blängde”.

Vi fyller på allt eftersom.

PI om konferensenUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

GT-journalist fick en försmak av islamistisk dikatur

Ni Göteborgare som har möjlighet, beger er till Kortedala forum och fotografera/filma islamisterna, som utanför på allmän plats förbjuder/försöker hindra fotografers närvaro.

Delgrundaren av TUFF, Anas Khalifa

Delgrundaren av TUFF, Anas Khalifa

ISLAMISTISK KONFERENS GT:s journalist Johanna Schreiber anmälde sig som åhörare till den pågående islamistiska konferensen i Kortedala Forum. Gänget är salafister, en extrem sunnimuslimsk variant av islam. Det var salafister som mördade en italiensk propalestinsk demonstrant i Gaza tidigare i veckan.

Konferensens islamister är också uttalade antisemiter (hatar judar) varför man kan undra om det var ett genidrag att skicka en journalist med efternamnet Schreiber. Tyvärr gick det helt förbi islamisterna. Men Johanna Schreiber blev ändå inte besviken. Hon fick känna på islamisternas latenta vrede när de på allmän plats förbjöd henne och medföljande fotograf att fotografera forumets exteriör- och islamisterna.

-Visa mig dina bilder, du har ingen rätt att fotografera här, säger en av arrangörerna.

Flera av hans medarrangörer ansluter och ställer sig i en halvmåne kring mig och fotografen Jan Wiridén. Stämning är hätsk. Vi blir överösta med uppmaningar om vad vi får och inte får göra, och peppras med frågor kring vad vi gör på arrangemanget.

Först när jag har förklarat flera gånger att jag har anmält mig via TUFFs internet-sida blir jag insläppt.

- Men inte han! Inga män, och inga fotografer, säger Amanj Aziz.

(Samme Amanj Aziz som debatterade med Nalin Pekgul i Sveriges Radios Studio 1. Aziz skrev även dyngan på Newsmill efter SVTs Slaget om muslimerna, där andra islamister uttalade sig pro-sharia däribland Moderaternas Abdirisak Waberi)

Islamisterna gör klart att Johanna inte får filma, fotografera eller ens anteckna om hon ska in. Efter en stund blir hon insläppt – med sitt anteckningsblock, och därinne kan Johanna konstatera att det finns en uppsjö med slöjor inkluderat niqabs. Alla har mobiltelefoner och Johanna inser att mobilförbudet gällde bara för henne.

Åhörarna får i slutet av Bilal Philips tal ställa frågor men bara genom antecknade frågor.

Lapparna samlas in av arrangörerna, som läser igenom dem innan de bestämmer vilka frågor som ska ställas till Bilal Philips. Jag skriver ner tre frågor. Bara en tas upp.

- Vi besvarar inte frågor som inte handlar om islamofobi, förklarar mötets moderator efter frågestunden.

Trots det fick jag inte svar på mina frågor om vad som är värst, homofobi eller islamofobi. Inte heller fick jag veta huruvida alla människor är lika inför gud. Jag har en besk smak i munnen när jag går från konferensen. Både mina, och flera av de andra kvinnornas frågor censurerades.

[...]

När han fick frågan om huruvida Sverige är ett land med utbredd islamofobi skrattar han högt.

- Självklart är svenskarna islamofober. Annars skulle jag ju inte ha varit här, säger Bilal Philips.

Expressen
Intervju med TUFF i Sydsvenskan 2006 – läs den
PI: Om konferensen

Fotografera islamisterna

Ni Göteborgare som har möjlighet, beger er till Kortedala forum och fotografera/filma islamisterna som utanför på allmän plats förbjuder fotografers närvaro. De som försöker något ska ni polisanmäla direkt. Visa vad som gäller i Sverige. Nu har ni chansen. Skicka oss sedan materialet. Konferensen pågår till söndag kväll.

RedaktionenUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt