torsdag 28 april 2011

SD tredje största partiet i Borås

OPINIONSMÄTNING Det norska opinionsföretaget Sentio fick en beställning från Borås tidning att göra en lokal mätning. Man tillfrågade 1000 personer.

BT ställde frågan: Den 15 maj är det omval till regionfullmäktige i Västra Götaland. Om det vore val idag, vilket parti skulle du rösta på då? Resultatet har sedan jämförts med regionvalresultatet för Borås 2010.

M 30,1%
C 3,4%
FP 6,5%
KD 4,7%
S 36,6%
V 4,4%
MP 6,6%
SPVG 0,0%
SD 7,2%
Övriga 0,6%

BT
PDF – detaljerad redovisningUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt