torsdag 28 april 2011

Carlas mördande exmake får sänkt straff

MORD Det var på kvällen den 28 november 2010 r som den 31-årige Carla Sadoo dödades av sin förra detta make, Musa Kara (kristen). Han sökte upp henne vid hennes hem och i ett trapphus på Öxnehaga i Jönköping högg han henne 27 gånger med en kniv. Carla avled på plats av sina skador.

I Jönköpings tingsrätt menade Musa Kara att anledningen till attacken var att Carla träffat en annan man, som Kara trodde var muslim, och Carla ville flytta till i Stockholm samt då ta med sig barnen. Han ansåg dock inte att hans avsikt hade varit att döda henne utan att skada.

Jönköpings tingsrätt dömde Musa Kara för mord till fängelse på livstid. Han skulle utge skadedstånd med 355 000 kronor till kvinnans anhöriga. Domen överklagades av hans försvarare som tillsammans med Musa Kara menade att det aldrig var hans mening att döda Carla.

Ändrad påföljd

Göta hovrätt beslutade idag att mildra tingsrättens dom. Istället för livstids fängelse ändras påföljden till 18 års fängelse. Rubriceringen mord kvarstår dock.

”Trots gärningens stora allvar – sett bland annat utifrån gärningens brutalitet och det förhållandet att den föregåtts av viss planering – är gärningen inte sådan att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid”, skriver hovrätten i domen. 18 års fängelse är det längsta tidsbestämda straff som det går att döma ut.

Hovrätten höjer skadeståndet till Carlas syskon som får 50 000 kronor vardera. Skadeståndet till parets båda barn på 75 000 kronor kvarstår liksom till Carlas föräldrar.

Relaterat

Mordet på Carla SadooUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt