torsdag 28 april 2011

Somalisk duo dömd för våldtäkt

VÅLDTÄKT Två somaliska ungdomar, 16 och 18, våldtog en ung kvinna som hade "däckat" på en fest. Tingsrätten dömde de båda männen för våldtäkt men Hovrätten lindrar straffet för den ena och skärper för den andra.

Männen befann sig på en fest tillsammans med en ung kvinna där de dansat och druckit alkohol. Efter att kvinnan först kräkts och sedan gått och lagt sig i en säng i huset och "däckat" hade ynglingarna samlag med henne. Kvinnan vaknade under samlaget med 18-åringen och tog sig från lägenheten tillsammans med 16-åringen som hon då inte visste också hade haft samlag med henne när hon sovit.

De båda männen nekade till brott och uppgav att samlagen skett med kvinnans samtycke. Enligt 16-åringen skulle de båda haft sex i en närbelägen tvättstuga när han tröstat henne efter att hon våldtagits av 18-åringen.

Tingsrätten grundade sin bedömning på kvinnans uppgifter om händelsen som enligt rätten varit återhållsamma utan överdrifter. 16-åringens påstående att frivilligt sex ägt rum i tvättstugan efter våldtäkten fann tingsrätten så osannolik att den lämnades utan avseende.

De båda männen dömdes i tingsrätten för våldtäkt av normalgraden. 18-åringen dömdes till fängelse i ett år och två månader och 16-åringen till sluten ungdomsvård i nio månader. Vidare dömdes männen att betala ett skadestånd till kvinnan på 75 000 kronor vardera plus 15 000 kronor för sveda och värk.

Hovrätten påpekar att männen endast kan dömas för de vaginala samlagen trots att spermier från dem båda återfunnits i såväl kvinnans slida som anal, detta då det inte kunde dras några säkra slutsatser om vem av de tilltalade som förorsakat att sperma återfunnits i kvinnans anal. Hovrätten dömer nu i likhet med tingsrätten de båda männen för våldtäkt av normalgraden.

Rätten lindrar dock påföljden för 16-åringen till sex månaders sluten ungdomsvård och skärper 18-åringens påföljd till fängelse i ett år och sex månader. Vidare sätter Hovrätten ned ersättningen för sveda och värk till 10 000 kronor.

Dom

Hussein Mustashar, 920902, somalisk medborgare, döms för våldtäkt till fängelse i ett år och sex månader.

Abdulkadir Osman Aweis, 940104, somalisk medborgare, dömds för våldtäkt till ungdomsvård i sex 6 månader.

Svea hovrätt, B 1408-11Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt