söndag 10 april 2011

DO ska främja zigenares rättigheter

DO Sveriges mest onödiga och utskällda myndighet ska nu arbeta för främjandet av zigenares rättigheter och mot den upplevda diskriminering som uppges vara en del av många zigenares vardag.

Majoritetssamhällets regler och normer har genom historien på olika sätt begränsat, kontrollerat och utestängt romer. Romers historia i Sverige och övriga Europa präglas av rasism, förföljelse, marginalisering, tvångsassimilering och osynliggörande. Det är en bidragande orsak till att många romer inte har förtroende för statliga myndigheter och att romer sällan anmäler diskriminering.

DO:s strategiska arbete för att motverka och förebygga diskriminering av zigenare hävdar de har bidragit till att gruppen i en ökad utsträckning anmäler diskriminering och hävdar sina rättigheter.

Enligt DO visar en stor del av de anmälningar som kommer in från zigenare på en öppen ”antiziganism”. Detta ska bland annat bestå av zigenska kvinnor som upplever sig diskriminerade i vardagliga situationer som exempelvis då de ska handla mat, besöka en restaurang eller då det gäller bostadsmarknaden.

DO och den före detta Ombudsmannen mot etnisk diskriminering tagit ställning i 25 anmälningar rörande diskriminering av zigenare, varav sju har avgjorts med en fällande dom, och i 18 fall har man ingått i förlikning. I näst intill samtliga fall har zigenarna fått rätt.

Medan processerna gett individer upprättelse visar fallen också på diskriminerande strukturer, menar DO, och ser domarna som en viktig markering från samhället som kan driva på en samhällsförändring där zigenares rättigheter inte kränks.

DO kommer inom kort att presentera en rapport där myndighetens erfarenheter av främjandet av zigenares rättigheter läggs fram. Syftet är att se hur långt det hittills bedrivna arbetet sträckts sig och vilka vidare insatser som krävs.

DOUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt