tisdag 26 april 2011

Svensk media rapporterar selektivt om Guantanamo-dokument

TERRORISM Expressen kör just nu vad de kallar avslöjanden om Guantanamo och ”svensken” Mehdi Ghezali. Enligt hemligstämplade dokument ska Ghezali suttit inspärrad i drygt två år utan några handfasta bevis. Samtidigt väljer man att inte säga ett ord om de 35 andra terrorister som också satt på Guantanamo, vilka skickades för att strida mot väst efter att ha indoktrinerats av extremistiska islamister i Storbritannien.

Läckta WikiLeaks-dokument som brittiska Telegraph tagit del av visar bland annat att två predikanter, Abu Qatada och Abu Hamza – som båda levde på bidrag efter att ha sökt asyl, har identifierats som nyckelpersoner av amerikanska myndigheter avseende rekryteringen av dussintalet extremister från hela världen via moskéer i London.

Dokumenten illustrerar hur Storbritannien under de två senaste decennierna blivit en smältdegel av terrorism med extremister som radikaliserats.

Moskén i Finsbury Park i norra London beskrivs som en tillflyktsort för extremister. Amerikansk underrättelsetjänst konkluderade att moskén fungerat som plats där attacker planerats och propaganda haft sin produktionsbas.

Dokumenten kommer enligt Telegraph att väcka frågor som varför den brittiska regeringen och säkerhetstjänster inte vidtog åtgärder tidigare för att tackla huvudstadens rykte som en rastplats för terrorister, vilket blev så etablerat att London kom att kallas ”Londonistan”.

Vidare visar dokumenten att åtminstone 35 intagna på Guantanamo passerat via Storbritannien för att sedan skickas till Afghanistan med syftet att strida mot allierade styrkor. Fler tros ha skickats via just Storbritannien än från något annat land i väst.

Av dessa kom 18 från utlandet och resterande 17 var brittiska medborgare, antingen födda i landet eller såna som tilldelats uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl.

Fyra moskéer i London och ett islamiskt center pekas ut som platser där unga muslimer radikaliseras och rekryteras till terroristiska verksamheter.

Ett dussintal terrorister har också erkänt att de planerat diverse attacker mot mål i Storbritannien och USA.

TelegraphUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt