onsdag 27 april 2011

Moskébyggen splittrar muslimer

ISLAM Meningen var att de nya moskéerna i Tensta och Rinkeby skulle ena Järvaområdets muslimer, resultatet har dock blivit det motsatta och nu planeras i stället inte mindre än fem nya moskéer i området.

Ibrahim Bouraleh, ordföranden i Islamiska förbundet i Järva, säger till SvD att de nuvarande källarlokalerna inte är värdigt och att de behöver en riktig moské dit alla kan komma.

I Tensta har det saudiska mosképrojektet fått sällskap av ytterligare en stor moské i Rinkeby centrum som beräknas kosta 100 miljoner kronor, varav initiativtagaren Islamiska förbundet i Järva hittills lyckats samla ihop blott en bråkdel.

– Vi säger inte nej till donationer och hoppas att våra europeiska vänner ska hjälpa oss när allt är klart med detaljplanen. Men vi kommer inte att ta emot några villkorade pengar, vi vill själva välja imam och bestämma över verksamheten, säger Ibrahim Bouraleh.

Bygget har brett stöd i Stockholms stadshus där samtliga borgarråd ser moskén som ”en viktig mötesplats för muslimer i området”. Kritik har dock riktats mot att endast en förening fått uppdraget att representera den påstådda mångfald som ska prägla Rinkebymoskén.

– Varken Rinkebyborna i allmänhet eller de olika muslimska församlingarna har fått delta i diskussionen. Bland flera föreningar finns nu en oro att de ska bli av med sina källarlokaler när alla ska samlas i den stora moskén, säger Ann-Margarethe Livh (V) som själv bor i Rinkeby och är kritisk till hur processen gått till.

Stadsbyggnadskontoret berättar att de nu fått signaler om att flertalet föreningar önskar sätta igång med egna mosképrojekt. Exempelvis har Islamiska kulturföreningen ansökt om mark.

– Men vi vill hellre se en eller två väl fungerande moskéer där grenar inom islam kan samsas. Det ser vi som otroligt viktigt, säger planarkitekt Renoir Danyan på Stadsbyggnadskontoret.

En annan förening är Svensk-turkiska kulturföreningen i Rinkeby som inte är intresserade av att bruka den planerade moskén. I stället söker man nu efter egna lokaler där man vill inhysa ”ett sekulariserat kulturcenter med en mindre moskédel”.

– Vi har inget emot att de bygger i Rinkeby, men vi har inget gemensamt förutom religionen, säger föreningens vice ordförande Ihsam Kilic.

– Vi måste tänka på kommande generationer, och integrera oss med det svenska samhället. Arbetslöshet håller på att utarma Rinkeby och Tensta, och kriminalitet tar över. Det är det som politiker borde ägna kraft åt, inte engagera sig i moskébyggen.

Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd, ser enbart positivt på övriga föreningars projekt.

– Det finns inget som talar emot det och stadens uppgift är att vara behjälplig med lokaler. Det finns en viss konkurrens mellan grupperna, som i dag håller till i mer eller mindre ändamålsenliga källarlokaler, säger han.

SvDUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt