lördag 30 april 2011

600 somalier väntar på att få komma till Borlänge

MASSINVANDRINGEN Borlänge har blivit något av en magnet för somalier och nu har regeringens och Miljöpartiets migrationsöverenskommelse gjort det lättare för familjeåterförening. Som en konsekvens av detta väntas hela 600 somalier till Borlänge inom kort. Av samtliga nyanlända som kom till Borlänge under 2010 var 93 procent somalier.

Anhöriginvandringen stannade av under det senaste året efter att reglerna ändrades, bland annat krävdes pass för att få komma in i Sverige och den typen som godtas i Sverige utfärdas inte i Somalia. Efter den ökända migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet kan dock detta ändå ske genom DNA-test för att styrka släktskap.

Nils Gossas (MP) säger till Dalarnas Tidningar att de måste vara förberedda på vilka ekonomiska konsekvenser den här typen av extra invandring kan få.

- Det ställer krav på mottagningsapparaten, på förskolor, skolor, instegs- och nystartsjobb. Både vuxna och barn kommer. Konkret handlar det om pengar i budgeten för att möta behoven. Det kan vara bekymmersamt. Men vi styr inte detta. Det styrs av lagar och förordningar, det är fri bosättning., säger Nils Gossas.

Gossas spår att bostadsfrågan kommer att bli ett ännu större problem i och med den väntande invasionen.

- De som tar hit sina anhöriga bor någonstans. Det kan innebära ökad trångboddhet. Det är ett problem att man i vissa lägenheter bor alldeles för många. En boendemiljö som inte är rimlig i Sverige. Det problemet kan bli värre.

- I vissa lägenheter bor det väldigt många flyktingar. När man kommer till Sverige kanske man inte alltid har svenska krav på boendet. Man kanske tycker att man bor bra fast man bor tio personer i en tvårummare, säger Nils Gossas.

Läs även ”Nya regler ger Halima hopp”, där bland annat Mursal Ismail, som arbetar med integrationsfrågor på ABF i Borlänge och sitter i Hyresgästföreningens förbundsstyrelse, säger att  det kommer att krävas en rejäl satsning på nya, och framförallt stora bostäder, om kommunen ska kunna klara behovet när så många som kanske 600 somalier ska återförenas med sina familjer i Borlänge

- 90 procent av de 600 som kommer till Borlänge är barn under 18 år. De kommer att vara en resurs, Borlänges framtid.

DT

Relaterat

PI: MigrationsöverenskommelsenUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt