söndag 10 april 2011

Förskolor dras in kan bli boende för ensamkommande

ESLÖV Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i Eslöv godkände i måndags planerna på satsningen på förre och större förskolor. Ett beslut som gjort föräldrarna allt annat än glada. Dessutom kan modulerna  som i dag inrymmer två av de nedläggningshotade dagisen i stället komma att användas som boende för så kallade ensamkommande flyktingbarn.

Under de kommande tre åren läggs totalt sju dagis med två barnavdelningar ned. I stället ska dessa barn inhysas på tre större förskolor med vardera sex avdelningar. Efter beslutet i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott går fallet vidare till hela nämnden som sammanträder på onsdag. Föräldrarna fick kortfattad information via uppsatta lappar i dagisens kapprum.

Många föräldrar är allt annat än nöjda med beslutet. Avdelningschef och biträdande förvaltningschef Ann-Marie Mattsson säger dock att det inte handlar om någon besparing eller försämring, utan tvärtom, allt ska bli till det bättre.

Förskolorna som ska läggas ned är Nunnebo, Jonasbo, Åkerbo, Trollet, Skogsgläntan, Ekebo och Skyttebo. De nya förskolorna byggs i Bäckdalaområdet, Ekenäs och på Bergaskolans område. Först ut blir Skogsgläntan som föräldrarna bland annat valt för att det är en liten och familjär förskola där föräldrar och barn hinner lära känna varandra, vilket upplevs som tryggt. Man har också en ambition att barnen ska vara utomhus så mycket som möjligt.

Föräldrarna upprörda

Föräldrarna har svårt att se några fördelar med nedläggningen, speciellt ur barnens synvinkel.

– Det är flera förskolor med uteprofil som finns med bland dem som föreslås läggas ner. Jag har försökt få besked om hur det blir med utedagis i de nya förskolorna, men det verkar inte finnas något bestämt, säger föräldern Lina Åkesson.

Det är heller ännu inte klarlagt till vilka andra förskolor barnen ska flyttas till då Skogsgläntan stängs till hösten.

Sedan är det inte roligt med en ny inskolning framför sig. Min treåring har redan varit med om två, och det räckte! säger Torbjörn Johansson.
Ingen av föräldrarna tycker att de har fått några pedagogiska fördelar presenterade för sig på ett trovärdigt sätt.
– Vilka skulle det vara? Det känns konstigt att läsa på Eslövs hemsida att kommunen gick med 43,6 miljoner vinst förra året när de samtidigt skall ta bort vår förskola, undrar Kicki Andersson.

– Och hur blir det om det bryter ut kräksjuka på en jätteförskola med 100 barn? undrar Veronica Asplund.

Boende för ensamkommande

De flyttbara moduler som i dag inrymmer Trollet och Skogsgläntan kan i stället förvandlas till boende för så kallade ensamkommande flyktingbarn. Idén har lyfts fram i en lokalutredning som serviceförvaltningen och barn – och familjeförvaltningen gjort.

– Det nuvarande boendet på Kärråkra är tidsbegränsat. En lösning som undersöks är att bygga om några av de flyttbara förskolemodulerna till boende och placera dessa vid Karlsrobadet. Om de i en framtid inte behövs som boende för flyktingbarn kan de stå kvar och användas som vandrarhem, skriver utredaren Per Jönsson.

Skånskan
Skånskan
SkånskanUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt