lördag 30 april 2011

Flyktingverksamhet god affär

MASSINVANDRINGSINDUSTRIN Nu har det tänkts till igen i politiker- och journalistleden: massinvandringsindustrin är en god affär, hävdas det i Ulricehamn där kommunfullmäktige kommit fram till den geniala slutsatsen. Detta är långt ifrån första gången  sådan verksamhet sägs gå med ”vinst” för en kommun. Att miljonerna tas ifrån statskassan – det vill säga dig och mig – verkar inte ha med saken att göra. Jo, precis så dumma tror de att vi är.

Att ta emot människor från andra länder som flyr från krig och förtryck är inte bara en solidarisk handling – det är dessutom en god affär för kommunen.

Oppositionsrådet i Ulricehamns kommunfullmäktige, Mattias Josefsson (S), hade vid förra sammanträdet frågat kommunstyrelsens ordförande, Lars Holmin (M), om hur mycket kommunens mottagning av invandrare kostar och hur den finansieras. Svaret: med de ersättningar som kommer från staten går verksamheten med plus.

– Det innebär alltså ingen kostnad för kommunen. Tvärtom får vi pengar över. Så i själva verket finns ekonomiska förutsättningar till ytterligare satsningar inom området, säger Lars Holmin.

Holmin betonar att det inte är de ekonomiska konsekvenserna som är det primära, utan ge stöd till människor på flykt undan förtryck är en självklarhet. Huruvida Holmin har koll på exakt hur många av de som varje år tar sig till Sverige är riktiga flyktingar med reella skyddsbehov framgår dock inte.

– Samtidigt tycker jag det är bra att vi nu har lagt korten på bordet vad gäller kostnaderna för flyktingverksamheten. I den allmänna diskussionen förekommer påståenden om flyktingmottagningens kostnader. I samband med detta har det riktats kritik mot de etablerade partierna för att man inte "har vågat" ta den här diskussionen genom att redovisa siffrorna. Men nu har vi gjort det och även presenterat fakta som visar att kommunen tjänar på flyktingverksamheten.

Det kommer mera – frågeställaren Mattias Josefsson:

– Slutsatsen blir att Ulricehamns kommun berikas av flyktingmottagandet. Vi har nu svart på vitt att verksamheten är framgångsrik, också sett ur ett strikt ekonomiskt perspektiv.

Vidare påstår Josefsson att det sedan tidigare är känt att 83 procent av de som invandrar till kommunen är självförsörjande inom två år.

Tidigare har Sverigedemokraterna motionerat om att kommunen skulle göra ett ”mångkulturellt bokslut”, det vill säga räkna ut vad mottagningen kostar. Nicklas Sunding (SD) säger sig vara nöjd med svaret Holmin gett.

– Jag är nöjd med svaret. Personligen tycker jag att lönekostnader och hyra borde redovisats i detalj. Men att verksamheten sammantaget går med plus är positivt. Det innebär att vårt parti ställer upp på kommunens flyktingverksamhet.

Slutsatsen är alltså att statskassans pengar är oändliga och kan tas av likt vatten ur en ström. Märkligt att det inte tas ur samma ström i samma omfattning för att exempelvis bevattna äldrevården eller för att rusta upp våra skolor som vissnar.

UTUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt