söndag 6 september 2009

M 2009 0906 SDMUSLIMERhttp://kentekeroth.se/2009/09/06/medi...

http://politisktinkorrekt.wordpress.c...

"Den 6 september anordnar Sverigedemokraterna ett seminarium i centrala Malmö som kommer behandla frågan om islamisering. Kent Ekeroth, Sverigedemokraternas internationelle sekreterare kommenterar:

- Vid seminariet kommer två talare medverka som utifrån olika perspektiv ska ta upp frågan om islamiseringen som pågår runt om i världen, inte minst här i Europa.

- En av talarna är Mrutyuanjai Mishra, som har en europeisk magister i mänskliga rättigheter och demokrati, är styrelsemedlem i danska Trykkefrihedsselskabet och skribent för Jyllandsposten. Han har rötter i Indien men bor numera i Danmark. Mishra ska tala om islamiseringen av Indien och relatera detta till den islamisering som nu pågår i Europa.

- Den andre talaren är Alan Lake, civilingenjör från England och aktiv inom counter-jihadrörelsen. Han är speciellt intresserad av den strategiska överblicken och har skapat ett verktyg på internet för att länka samma aktivister och organisationer som jobbar emot islamiseringen. Utöver det har han hållit föredrag vid demonstrationer och konferenser. Lake kommer tala om islamiseringen ur ett globalt perspektiv och analysera dess styrkor och svagheter och presentera förslag på hur man kan motverka detta."

Läs mer här:
http://kentekeroth.se/2009/08/20/semi...