fredag 5 augusti 2011

46% av svenskarna tycker att invandrarna är för många

OPINIONSUNDERSÖKNING En internationell undersökning utförd av Ipsos MORI i 23 länder, däribland Sverige, avslöjar att nästan hälften (46 procent) av svenskarna tycker att det finns för många invandrare i Sverige. Toppade undersökningen gjorde Ryssland där mer än tre av fyra (77 procent) uttryckte att invandrarna är för många i Ryssland. Tvåa på listan kom Belgien med 72 procent och trea Storbritannien med 71 procent. I botten av tabellen hamnade Sydkorea med 24 procent och Japan med 15 procent. Japanerna är de som är minst missnöjda med invandringsflödet.

Fyra av tio svenskar tycker att invandring belastar den offentliga sektorn som till exempel sjukvård, infrastruktur och utbildningsväsendet. Storbritannien toppade undersökningen med 76 procent.

Svenskarna bekymrar sig inte för att invandrarna ska komma och ta jobben i någon hög utsträckning. Sverige var det land där klart lägst andel av de tillfrågade höll med påståendet om att invandrarna har gjort det svårare att få jobb. Endast 23 procent av svenskarna uttryckte denna uppfattning. Ryssland toppade med 77 procent, följt av Sydafrika med 64 procent och Storbritannien med 62 procent.

På frågan om invandring är bra för ekonomin hamnade Sverige i mitten av tabellen. 28 procent höll med påståendet. I toppen hamnade Brasilien, Indien och Kanada med 47, 45 och 43 procent. I botten hamnade Ungern med 13 procent och Turkiet med 14 procent.

Nästan hälften av svenskarna tyckte att invandring har gjort Sverige till ett mer intressant land att leva i. Sverige hamnade därmed nära toppen med sina 44 procent. Mest positiv var man i Brasilien där 49 procent höll med påståendet. I Ryssland tyckte 12 procent att invandrare har gjort Ryssland intressantare.

Undersökningens resultat i Sverige:
För många invandrare: Ja 46 procent
Invandring belastar den offentliga sektorn: Ja 40 procent
Invandrare har gjort det svårare att få jobb: Ja 23 procent
Invandrare har gjort Sverige mer intressantare att leva i: Ja 44 procent
Invandring är bra för ekonomin: Ja 28 procent

Ipsos MORI

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt