fredag 5 augusti 2011

Merit Wager vill ha ett Åsiktsverk

DEMOKRATUR Insiktsfulla Merit Wager är orolig för att medborgarna i Sverige börjat tänka alltför självständigt och vill se ett Åsiktsverk upprättas. Hon menar att folket ”måste få vägledning så att vi inte trampar på språkliga ormar eller trasslar in oss i ordlianer”. Detta är träffsäker ironi då den är som allra bäst.

Den 2 augusti 2011 hörde jag något i Sveriges Televisions nyhetsprogram Aktuellt, som jag aldrig tidigare har hört i en Public Service-kanal. Nyhetsuppläsaren sade exakt så här: 

Vi ska se tre utdrag ur ett tal som riksdagsledamoten Kent Ekerot höll i oktober 2009. SVT tar avstånd från de kränkningar av muslimer som grupp som talet innehåller och vi gör det för att värna de demokratiska värderingarna om alla människors lika värde.

Därefter sändes tre korta inslag där åtminstone jag inte kunde höra något som – i ett fritt land med grundlagstadgad åsikts- och yttrandefrihet – borde ha föranlett Public Service-bolaget att i sitt nyhetsprogram tala om att det "tar avstånd från kränkningar av muslimer" och påpeka att man "värnar de demokratiska värderingarna om alla människor lika värde". Att Public Service står för dessa värderingar är ju en självklarhet och behöver inte sägas i tv. Om ett inslag kan anses kränka någon i lagens mening och om det går emot "allas lika värde" så ska det väl inte sändas?  Man må tycka illa om, rentav avsky det som sägs i inslagen. Man må tycka helt annorlunda än den som ger uttryck för sina åsikter i inslagen. Men att statstelevisionen genom sitt uttalande pådyvlar folk sin (vems?) uppfattning om innehållet i stället för att låta tittarna själva bedöma det, det är något nytt .

Ska vi ha pk-deklarerad statstelevision? Vem/vilka ska bestämma vad som ska förhandsbrasklappas om? Nyhetscheferna på Aktuellt och Rapport? VD för Sveriges Television? En särskilt tillsatt brasklappsgrupp med inkvoterade representanter för allt från svenskar och inv…, nej: personer med utländsk bakgr… jag menar nysvenskar till HBTQ-personer, handikappade, kvinnor etc?

I teorin råder öppenhet och demokrati i samhället, i praktiken blir det allt mer av slutenhet och demokratur. I den heliga politiska korrekthetens namn. Debattklimatet blir allt mer kvävande, människor börjar känna att de måste vakta sina tungor för att inte riskera att bli kallade det värsta man kan kallas i Sverige: "rasist", "främlingsfientlig", fördomsfull", islamofob", "oikofob", "homofob" m.m..

Läs resten på Merit Wagers blogg HÄR.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt