lördag 6 augusti 2011

Muslimsk förföljelse av kristna kopter i nya Egypten

EGYPTEN Den koptiska kyrkan i Egypten har gamla anor och grundlades i Alexandria under det första århundradet efter Kristi. Trots att islamisterna tvångskonverterade befolkningen till islam när de for på erövringståg västerut på 600-talet, är tio procent av egyptierna fortfarande kristna kopter. Någon säker befolkningsräkning finns inte tillgänglig, men uppskattningsvis utgör de kristna åtta – tio miljoner människor.

Under den gångna vårens uppror i Egypten som resulterade i att Mubarak-regimen fick lämna makten efter 30 år, deltog kristna kopter sida vid sida med muslimer på Tahrir-torget i Kairo och annorstädes i den fredliga revolutionen. Nu förstår man att de kristna – för en del av de extremistiska islamisterna – enbart var ”nyttiga idioter” i kampen mot regimen. Att tvångskonvertera den kristna befolkningsgruppen, som alltså stått sin religion bi i 2 000 år, tycks vara av största vikt i det ”nya” Egypten.

Den parlamentariska demokrati som många frihetslängtande människor demonstrerade för i våras verkar få förbli en dröm i Nord-Afrika. Alltmer hörs om hur det muslimska brödraskapet vinner mark i den ”allmänna opinionen”.

Om de kristna i den fredliga revolutionen var nyttiga idioter infinner sig tanken att de extremistiska salafisterna som är de som främst förefaller vara de skyldiga i morden på kristna och nedbrännandet av kyrkor, kanske är det muslimska brödraskapets ”nyttiga våldsverkare” på vägen till ett islamistiskt styrt Egypten?

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt