onsdag 10 augusti 2011

Religiösa konflikter ökar i Sverige

MÅNGKULTURELLT HAVERI Det mångkulturella samhället, eller ”samexistensen” som Expos propagandachef Alexander Bengtsson ville döpa om det till nyligen, fungerar inte så bra. Enligt en studie från det amerikanska forskningscentret Pew är Sverige ett av de tio länder i världen där sociala konflikter med religiös koppling ökar mest. Från att ha varit ett av världens mer lugna platser ökar nu alltså konflikterna. Hos våra grannländer är det betydligt lugnare.

Ökningen beror enligt rapporten på ”ökad fientlighet mellan befolkningen i stort och den växande muslimska minoriteten.” Som exempel på konflikter med religiös bakgrund tar Pew bland annat upp kravallerna i Malmöstadsdelen Rosengård 2008, som utlöstes av utrymningen av en källarmoské. Pew hänvisar också till en rapport från Brottsförebyggande rådet om ökat antal hatbrott mot muslimer, och dessutom uppgifter om en ökning av antisemitism i Malmö.

Som vanligt då TT är i farten väljer man godtyckligt det som ska rapporteras. Man väljer att fokusera på ”ett ökat antal hatbrott mot muslimer” i ingressen, även om den skenande antisemitismen i Malmö också nämns längre ned – vilka som ligger bakom merparten av dessa är knappast en hemlighet. Sverige fick nyligen den tveksamma äran att bli det enda landet jämte Turkiet som Simon Wiesenthal-centret utfärdat en resevarning för judar till. Att kristna globalt pekas ut som den grupp som trakasseras mest socialt och av regeringar nämns dock inte alls.

Kristna trakasseras i 130 länder (66 procent) medan motsvarande siffra för muslimer är 117 länder (59 procent).

Läs hela rapporten här (utan TT-filter)
PI: Pew

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt