torsdag 4 augusti 2011

Muslimska brödraskapets kvinnliga falang

EGYPTEN CNN berör i ett inslag kvinnornas roll i det Muslimska brödraskapet. Kvinnorna i reportaget är alla aktiva i förbundet, och vill i islams namn bana väg för framtidens Egypten. De betonar vikten av demokratiska värderingar och kvinnors rättigheter, samtidigt som de vill införa sharia-lagar. Det är även känt att Muslimska brödraskapet har anknytningar till det terrorstämplade Hamas i Gaza.

Inom brödraskapet finns en särskild falang som drivs av kvinnor som kallar sig ‘systerskapet’. De arbetar främst med välgörenhet i Egyptens fattiga områden, där de ger familjer basvaror så som kyckling, ris, socker och linser. Sedan revolutionen har kvinnorna fått en allt mer aktiv politisk roll.

Välgörenhet har haft stor betydelse för Muslimska brödraskapets framfart i landet, på så sätt har de vunnit stöd bland de fattiga och bland arbetarklassen. De erbjuder även kvinnor att ta del i Koran-studier, där de erhåller mellan 40-100 egyptiska pund i månaden för sitt deltagande.

Kvinnorna i systerskapet menar att sharia-lagar är en förutsättning för ett jämlikt och jämställt Egypten, och de får till och med sitta i samma rum som sina manliga partikamrater, fast vid separata bord. Samtliga kvinnor i inslaget bär slöja, vilket kan ses som en symbol för det starka kvinnoförakt Koranen och sharia hyser.

De talar även om hur viktigt det är att religionen utvecklas och anpassar sig till samtiden. En av kvinnorna uttrycker sig följande:

There is no room for old penalty laws in our modern societies,” she says. ”Laws ruling that women who commit adultery must be stoned or that those who steal must lose their hands cannot be enforced in this day and age.”

Det låter som en moderat och modern syn på islam, men samtidigt är det Muslimska brödraskapets slogan ‘Islam is the solution’. Kritiker till brödraskapet ställer sig tveksamma till att deras förändrade syn på kvinnor och demokrati verkligen kommer att efterlevas om de kommer till makten.

CNN

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt