onsdag 17 augusti 2011

Laglöst land i Göteborgs invandrartäta områden

LAGLÖST LAND Skolledaren är en tidning som ges ut av Sveriges Skolledarförbund och riktar sig givetvis till lärarkåren. Under avsnitttet Kris & Säkerhet, nummer 1, 2010, skrev man om det laglösa landet som råder i Göteborgs invandrartäta områden, något som är högaktuellt med tanke på molotovattackerna mot polisen under tisdagsnatten:

Mitt i områden präglade av kriminalitet ligger skolor. Skolledaren har pratat med rektorer i invandrardominerade miljonprogramsområden i Göteborg om hur de bevarar skolan som fredad plats.

I Göteborg finns områden där inte ens Hells Angels eller Bandidos vågar sig in. Men det är inte polisen de fruktar. Här styr helt andra krafter än ordningsmakten.

Gårdsten, Lövgärdet, Hjällbo, Bergsjön och Biskopsgården är fattiga miljonprograms-områden. De domineras och kontrolleras av ett antal stora släkter med bakgrund från det forna Jugoslavien, Turkiet, Iran, Kurdistan, Libanon, Syrien och Somalia. Inte de som en gång kom till Sverige för att starta jourbutiker, importfirmor eller restauranger. Eller som havererade i arbetslöshet, hemlängtan och alienation. Det är deras barn, andra eller tredje generationens "invandrare".

I dessa områden sker en eskalerande utveckling med bilbränder, stenkastning mot brandmän och poliser, skottlossning, knivöverfall, misshandel och mord. Skjutvapen används och finns i alla grupperingar. När de stora släkterna bildar pakter mot kriminella mc-gäng kan mycket stora belopp gå till vapen, och vapenleverantörer saknas inte. Det har bildats ett parallellt samhälle utanför samhället, där blodsbanden är starka och där det råder helt andra, oskrivna lagar vid sidan om den verkliga lagstiftningen.

Så beskrivs situationen av poliser, socionomer och fältarbetare som arbetar i dessa områden.

Här ligger också ett stort antal skolor. Klarar då rektorerna att hålla våldet, kriminaliteten och hämndkulturen borta? Eller sitter de som gisslan i en krigszon? Skolledaren har pratat med rektorerna i åtta av skolorna i Bergsjön och Biskopsgården i Göteborg, de största av dessa områden.

Svaret är att skolan fortfarande är en fredad plats och att det inte finns någon likhet med de ghettoskolor som exempelvis återfinns i USA:s, Frankrikes eller Storbritanniens storstäder. Tvärtom. Här leker alla barn tillsammans och ingen ser något konstigt i det.Fältassistenter hos socialtjänsten och polisens narkotikaspanare som arbetar i Biskopsgården säger samstämmigt att det inte minst är rektorernas engagemang i skolan och deras omsorg om eleverna som håller den omkringliggande våldskulturen borta. Rektorernas normskapande arbete innebär att eleverna respekteras för sitt egenvärde och respekterar varandra. Skolan har lyckats skapa en god stämning mellan eleverna.

– Ingen annan än rektorerna har sådan auktoritet och ett sådant förtroende att de kan kalla in familjer från helt olika kulturer och religioner och få dem att sitta ner tillsammans för att lösa problem som uppstått för barnen, säger ett polisbefäl som arbetar i området.

– Skolan är fredad. Ingen av de stora släkterna skickar in sina "tuffa storebröder" till skolan. Trots allt är det ju deras egna barn det handlar om.

(Namnen på refererade fältassistenter och poliser är sekretesskyddade.)

De två skolor som har den allra största andelen elever med invandrarbakgrund är Sjumilaskolan och Ryaskolan, båda i Biskopsgården. Här skulle man kunna befara att kulturkrockarna är värst eftersom skolorna har elever från trettio olika länder, men nästan inga svenska. Men så har det inte blivit.

Molotovattackerna mot polisen

Göteborgspolisen har på eftermiddagen haft ett krismöte med representanter från Angereds stadsdelsnämnd. Nu förstärker polisen sin närvaro i de aktuella områdena med mera uniformerad personal, spaning och underrättelse-verksamhet. Före nattens attacker brann nyligen 15 bilar i Angered på en parkeringsplats.

GP
GT

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt