tisdag 16 augusti 2011

Kurdisk TV i domstol

DANMARK Den kurdiska TV-kanalen Roj TV, som sänds ifrån Danmark med studios i Belgien, ställs nu inför rätta. Fallet handlar om huruvida kanalen stödjer det terroriststämplade arbetarpartiet PKK. Partiet är terrorklassat av både EU och USA. Även Turkiet tar starkt avstånd från dem, Erdogan lämnade till och med en presskonferens i Danmark 2005 på grund av att journalister från kanalen var närvarande. Turkiets påtryckningar skall nu ha lett till rättegång, även om det är oklart exakt hur kanalen idkat för PKK. Roj TV:s försvarsadvokat, Bjoern Elmquist, säger att kanalen har runt 28 miljoner tittare, vilka utgörs av kurder bosatta i länder så som Syrien, Turkiet, Iran och Irak. Han menar också att kanalen inte för ut PKK:s budskap. Domen beräknas vara klar i november.

Kort fakta om kurder och PKK

PKK grundades 1978 med marxismen som ideologisk lära, och 1984 började partiet föra en väpnad kamp för en kurdisk stat, som utmynnade i ett inbördeskrig som varade fram till 1999. Partiet är förbjudet i Turkiet, även om PKK sedan 1999, då ledaren Abdullah Öcalan fängslades, säger sig ha lämnat de våldsamma aktionerna för fredliga förhandlingar, enligt NE. Enligt engelska Wikipedia upprustade partiet 2004 för militära aktioner, då de ansåg att det växande stödet för AKP bland kurder utgjorde ett hot mot deras visioner. Senast i söndags dödades tre turkiska soldater av PKK. De har även lämnat idéen om en egen stat, och förespråkar istället en turkisk-kurdisk federation.

Kurdernas situation är komplicerad, de är utspridda över länderna Syrien, Turkiet, Iran och Irak samt i mindre utsträckning i Turkmenistan, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien och Libanon. Folket har utsatts för krig, förtryck och förföljelser, framförallt i Turkiet och Irak. Fram till 2004 fick kurder inte uttrycka sitt språk och sin kultur offentligt i Turkiet. Bakom utvecklingen låg EU och deras krav på Turkiet som kandidatland.

Islam är den största religionen bland kurderna, där de flesta är sunniter, och den näst största gruppen utgörs av shiiter.

Antalet kurder i världen är en omstridd siffra då kurderna själva gärna överdriver, medan de olika regimerna vill förringa antalet. Enligt NE uppges det finnas mellan 23-34 miljoner kurder, varav 80 000-100 000 är bosatta i Sverige.

Kurdernas tankar om en enad kurdisk nation utvecklades i slutet av 1800-talet. Tidigare har det funnits ett flertal kurdiska dynastier. En autonom stat bildades 1946, Mahabadrepubliken i västra Iran, men upplöstes samma år. Det kurdiska folkets dröm om ett eget land är inte bara omstridd, utan svåruppnåelig både på grund av splittringen inom folket och yttre motsättningar.

Källa: NE
Euronews
Wikipedia: PKK

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt