onsdag 31 augusti 2011

Dr Udo Ulfkotte: Europa tillhör européerna

ISLAMISERINGEN Dr Udo Ulfkotte, tysk författare, journalist och anti-islamisk aktivist, intervjuas av Igor Ogorodnev på Russia Today i denna video om sina mycket bestämda åsikter i den mest inflammerade och samtidigt viktigaste frågan som Europa står inför just nu. Trots att ledarna i vår världsdel slår ifrån sig med både händer och fötter och inför regler om massinvasion av muslimska individer över våra – folkens – huvuden. Krasst konstaterar han att:

För den muslimska kulturen finns det ingen plats i Europa. De har en plats att leva på med sin kultur och sina traditioner. För oss européer finns också en plats där vi kan utforma vår kultur och våra traditioner i enlighet med våra västerländska parlamentariska demokratiers ideal där vi helt skiljer stat och religion åt.

Vi har en kulturkrock, en intressekonflikt och stridigheter mellan i sig oförenliga kulturer, traditioner och ideal. En sorts strid mellan civilisationer, religioner och ideologier. Och jag tror inte att vi kan leva fredligt tillsammans.

Vi hade också stora stridigheter mellan ekonomiska system här i Europa, mellan kommunismen och kapitalismen. Nu befinner vi oss i strid med en ideologi som islam, för en strid pågår, och den är jag övertygad om att islamisterna inte kommer att vinna. Därför att de europeiska folken – som så många gånger tidigare kommer att resa sig upp och säga ”Nu är det nog!” Då blir européernas uppror mot islam en våldsam revolt.

Angående muslimers ovilja att integrera sig i de europeiska samhällena säger Udo Ulfkotte:

Muslimer lyder bara koranen. I surah tre, vers 110 står att en muslim inte ska lära sig något av en kuffer, det är muslimerna som styr och som vet bäst. Koranen talar om för de troende att inte vara vänner med kuffars, att inte integrera sig. Undra på att 30 procent av skolungdomarna med turkisk bakgrund lämnar den obligatoriska skolgången utan giltiga betyg och diplom! De blir ju ständigt itutade att inte lyssna på vad en kuffar – t. ex. en lärare – säger.

Udo Ulfkotte tar upp ett hett ämne: kusingiften bland den muslimska populationen som ett sätt att hålla ihop makten, pengarna och för familjens säkerhet och heder. Giftemål med första gradens kusiner är förbjudna i Tyskland, och på goda grunder. Inavel mellan nära släktingar leder till svåra psykiatriska och somatiska sjukdomar, tillika föds barn med svåra missbildningar. Något som är ett tilltagande problem i alla muslimska populationer – även i Väst.

I Europa har vi lång erfarenhet av hur det går när inavel får fortsätta ohejdat. Vi har flera europeiska kungahus där man gifte sig med sina kusiner, det finns isolerade dalar i de schweiziska alperna där samma sak har skett (liksom i isolerade områden i norra delarna av Skandinavien).

Den ekonomiska börda som icke integrerande utgör är enorm.

Vi har öst så mycket pengar över muslimerna så om vi inte hade gjort det hade vi inte heller haft några ekonomiska problem i Europa. Det sägs att det är ekonomi och deras sociala förment svaga bakgrund som är orsaken till varför de inte vill göra som vi vill att de ska göra när de lever här. Men det har inget att göra med deras påstådda sociala problem utan med deras ideologi, islam.

Fram till och med år 2007 hade islamisterna tagit mer än en trillion euro mer ur välfärdssystemen i Tyskland än vad de har betalat in till systemen. För att få perspektiv kan vi göra en jämförelse med vad den tyska statskassan har i skuld: 1,7 trillioner är den totala tyska statsskulden.

Men varför talar man inte om detta? Varför diskuterar man inte den ekonomiska sidan av massinvasionen till våra länder av muslimer?

Här bär MSM (mainstream-media) en enorm skuld. Det har betraktats som politiskt inkorrekt att tala om ekonomi bland de journalister som vuxit upp i en tid när socialistiska ideal stod för det goda, den goda och empatiska människan. De är för en multikulturalism och drömmer om den nya goda människan som är en blandning av allt som är gott. En utopi om fredlig samexistens i ett allmänt misch-masch.

Udo Ulfkotte arbetade för Frankfurter Allgemeine som journalist i många muslimska länder. Han föddes i en kristen familj, men blev som vuxen ateist. Så småningom konverterade han till islam, men fann vägen tillbaka till sina rötter i kristendomen och betraktar sig nu som en pånyttfödd kristen som återfunnit sin tro som känns starkare än någonsin.

Han och familjen har givetvis dödshotats genom åren p.g.a. hans politiska ställningstaganden och de levde länge med skydd. Det gör det inte längre. Udo Ulfkotte har försonat sig med tanken att han kanske avrättas. Så trygg känner han sig med sina övertygelser om att Europa tillhör européerna, vår kultur och våra traditioner. Passar detta samhälle inte en massinvaderare tycker han att denne ska fara tillbaka hem dit där han känner sig lycklig. Och som sagt: hans övertygelse är stor att vi européer inte länge till kommer att acceptera den sakernas ordning som via lurendrejeri från våra ledare har prackats på oss.

Kombinationen 1. kraftigt försämrad ekonomi i våra länder med 2. ett alltmer heterogent samhälle där invaderade lever på den grupp som arbetar och betalar skatt till välfärdssystemen med 3. stora grupper av invandrare som inte respekterar ländernas regler och lagar ger goda förutsättningar för inbördeskrig i våra länder.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt