lördag 13 augusti 2011

Lars Ohly snart ett minne blott

Lars Ohly klär sig glatt i en keffiyeh där hela området mellan Medelhavet och Jordanfloden – det vill säga hela Israel (utsuddat) samt hela det tilltänkta Palestina – visas som ett arabiskt Palestina. Precis samma ståndpunkt finns i Hamas programförklaring – ett "Storpalestina", etniskt rensat från varenda jude. Bilden tagen i Malmö den 7 mars 2009 i samband med efterföljande ”Davis Cup-kravallerna” samma dag.

Lyssna: Ohlys sista sommartal som partiledare

AVGÅENDE Lars Ohly höll idag sitt sista sommartal på torget i Gnesta, då han beslutat sig att inte ställa upp för omval i vänsterpartiet. Låt oss därför titta lite i backspegeln vad denne karl har sagt genom åren.

I en intervju inför valet 2010 sa han Sveriges flyktingpolitik har misslyckats. Hans rekommenderade botemedel? Den lätt maskerade kommunisten ansåg att en ny regering bör utfärda en amnesti för alla gömda flyktingar* i väntan på nya generösare asyllagar. Lars Ohly sa sig utan resultat försökt få in förslaget i ett rödgrönt valmanifest.

Men samtidigt som Miljöpartiet släppt sitt krav på att alla gömda flyktingar ska få stanna i Sverige fortsatte Lars Ohly att bilda opinion för förslaget:

"Det är svårt för Socialdemokraterna att gå med på en flyktingamnesti. Än har vi inte lyckats få dem att ge sig. Men vi fortsätter att driva frågan. Vänsterpartiets löfte är att vi inte slutar att försöka övertyga Socialdemokraterna."

När journalisten frågar Vänsterledaren om beskedet till de personer som illegalt uppehåller sig i Sverige är att fortsätta gömma sig, så snuddar Lars Ohly vid något som närmast är att betrakta som anstiftan till brott:

"Ja, det är det besked de lever med idag".

En politiker med respekt för demokrati och svensk lagstiftning hade givetvis uppmanat den utlänning som fått upprepade avslag på sina asylärenden att ta sitt förnuft till fånga och lämna landet frivilligt. Lars Ohly vill inte heller avveckla migrationsdomstolarna:

"Nja, det som behövs är snarare rättssäkrare lagar. Det innebär sannolikt att fler asylsökande får stanna."

Lars Ohly vill inte gå så långt som att kalla Folkpartiet främlingsfientligt, utan väljer att använda sig av samma fras som väl ändå måste utnämnas till valåret 2010s mest slitna klyscha:

"Jag sade att de fiskar i grumliga vatten. De har på flera områden, med krav på burkaförbud, att nyanlända invandrare inte ska få full föräldraledighet, på språktest, bejakat en kritik som bygger på främlingsfientlighet. Vi måste stå emot och visa att Sverigedemokraterna har fel."

På frågan om hans parti är intresserade av att ta över Folkpartiets ministerposter i ett eventuellt regeringsskifte, så lyser Lars Ohly upp:

"Det är ju skola, utbildning, integration och jämställdhet. Och så EU. Ja, varför inte?"

*De gömda flyktingarna är asylsökanden som fått avslag i alla instanser och betraktas därför som illegala på svensk mark.

Lars Ohlys syn på demokrati

Uppdrag Granskning kartlade Ohly för ett par år sedan och den bild Lars Ohly vill ge av sig själv, är den av politikern som alltid kämpat för demokratiska fri- och rättigheter. När Uppdrag granskning synade den bilden visar den sig innehålla flera sprickor. Han har vid flera tillfällen, i intervjuer och egna artiklar, mycket tydligt markerat sin inställning för kommunistländerna i öst, och med bristande syn på demokrati. Ännu på 2000-talet har Lars Ohly svårt att kritisera det gamla Sovjetsystemet och be om ursäkt för det egna partiets agerande under den här perioden.

Lars Ohly har själv mycket framgångsrikt lyckats skriva sin egen historia så att många medlemmar tror att han aldrig försvarat östdiktaturerna, men än idag står Vänsterpartiet för bristande syn på demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Än idag, efter murens fall, förespråkar man planekonomi, förstatligande av privat egendom och inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter.

Lars Ohly har även genom åren många gånger uttalat sig och skrivit artiklar om demokratifrågor. Här är några av de citat Uppdrag granskning grävt fram ur arkiven.

”De socialistiska staterna utgör genom sin existens och sitt exempel ett bålverk för freden och socialismens sak i världen.”
Lars Ohlys tal till KU kongressen 1983

”De socialistiska staterna har i motsats till de imperialistiska staterna ett objektivt intresse av freden. De socialistiska staterna tvingas att rusta för att inte riskera sin egen utplåning.”
Lars Ohlys tal till KU kongressen 1983

”Marxsism-leninismen är ett bra, riktigt och viktigt begrepp.”
Artikel signerad Lars Ohly 1983

”…att vi klart och tydligt markerar mot reformistiska och icke-leninistiska inslag och tendenser i ungdomsförbundet.”
Artikel signerad Lars Ohly 1983

”Det finns kamrater inom vår rörelse som vill ifrågasätta Lenin och leninismen.”
Artikel signerad Lars Ohly 1983

”När vi skriver om de socialistiska länderna i Röd Press bör vi inrikta oss på att avslöja borgarnas myter….inte sprida dem vidare.”
Lars Ohly, efter en kritisk artikel i Röd press om förhållandena i DDR

”…i ett samhälle som vårt där kommunisterna framställs som odemokratiska, Sovjetunionen som en diktatur…”
Lars Ohly, om Sverige

”I ett samhälle där arbetarklassen har makten måste inte nödvändigtvis en utvidgning av de demokratiska fri- och rättigheterna gynna arbetarklassen.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning 1983

”Inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter kan användas i arbetarklassens intresse.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning 1983

”För mig är demokrati inte enbart demokratiska fri- och rättigheter i form av mötesfrihet, yttrandefrihet, strejkrätt m.m.
Demokrati måste också innefatta avskaffandet av utsugningen och klassförtrycket. Med en mer fullständig syn på demokratin så blir det inte så enkelt längre att fördöma de socialistiska staterna som odemokratiska.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning 1983

”Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning 1983

”Den sovjetiska invasionen av Afghanistan är en besvikelse som vi får bära.”
Lars Ohly, tal till KU-kongressen 1983

”Det kan vara så att inskränkningar av de demokratiska fri- och rättigheterna är den enda möjligheten för arbetarklassen att slå vakt om den största demokratiska reformen vi känner till – avskaffandet av utsugningen och kapitalismen.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning

”Kuba är ett fantastiskt exempel på hur man under mycket fattiga förhållanden kan uppnå folkligt deltagande och ekonomisk rättvisa.”
Lars Ohly, Dagens Politik 27/12 1996

”Marxisim-leninismen är vårt värdefullaste instrument när vi försöker nå en framgångslinje i vårt dagliga politiska arbete.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning

”Vi förblindas inte och förvånas inte när vi ser att det socialistiska samhällsbygget är förknippat med problem. Vi har lärt oss att uppbygget av socialismen inte är någon tebjudning.”
Lars Ohly, tal till KU kongresssen 1983

”När upphörde de socialistiska staterna i Östeuropa att spela en positiv roll för den västeuropeiska arbetarklassen inställning till socialismen?”
Fråga från Lars Ohly efter en ledare i Ny Dag som ifrågasätter de socialistiska staternas positiva roll.

”Jag är både kommunist och demokrat.”
Lars Ohly, Aftonbladet 13/12 2003.

”Mitten i vänsterpartiet har alltid per definition varit där jag står.”
Lars Ohly, Aftonbladet 13/12 2003.

”Jag har ett lik i garderoben. Jag var nämligen medlem i folkpartiets ungdomsförbund en gång i tiden. Det tycker jag är mycket svårare att försvara än att jag kallar mig kommunist.”
Lars Ohly, Aftonbladet 13/12 2003.

”Nej, jag har funderat på det faktiskt. Ni får gräva på. Men jag tror inte ni kommer att hitta något.”
Lars Ohly på frågan om han har några lik i garderoben. Aftonbladet 13/12 2003.

”Vi kommer aldrig att gå med på att detta begrepp stryks ur ungdomsförbundets program eller riktlinjer.”
Lars Ohly om begreppet Marxism-leninism i Kommunistisk ungdoms interntidning.

”Vi är ett demokratiskt parti. Därför tycker jag inte det finns någon anledning att ha Lenin på väggen.”
Lars Ohly, TV4 17/9 1998

”Ingen i vänsterpartiet har Lenin som förebild.”
Lars Ohly, 27/12 1998 i Dagens Nyheter

”Jag står för en modern leninism baserad på klasskamp.”
Lars Ohly, våren 1999. Intervju i engelska tidskriften Renewal

Kan ni citera mig eller någon annan vänsterpartist som en enda gång brustit i demokratisk trovärdighet?”
Lars Ohly, Dagens Nyheter 24/2 2000

”För mig så handlar det om att vara trogen de ideal jag har varit trogen ända sedan jag blev politiskt aktiv i vänstern på 70-talet.”
Lars Ohly, Ekots lördagsintervju 24/1 2004

”Jag hörde till dem som inte fullt ut förstod sprängkraften i människors krav på förändringar och på att demokratiskt kunna kontrollera sin utveckling.”
Lars Ohly, Uppdrag granskning oktober 2004

Läs även här

Video

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt