måndag 10 oktober 2011

Avstånd från verkligheten försämrar integrationen

INSÄNDARE Det måste vara ett stort fel i samhället när de som ska sköta lag och ordning uttrycker rädsla för att besöka vissa delar av Malmö! [SDS] Naivitet, feghet och avstånd från verkligheten avseende våra politiker resulterar i att medborgarna inte får det skydd och stöd som de behöver.

När äntligen någon vågar säga sanningen så attackeras den personen av sin omgivning med hjälp av ordet rasist. Om man skall vara ärlig så anser jag att rasism kastas till höger och vänster utan att man faktiskt vet vad det innebär. För mig likställs ordet rasism med Hitler och att säga ”rasist” till någon idag är många gånger ett effektivt sätt att skrämma folk till det man själv vill! Och denna gång så har det gett effekt.

När jag läste i Sydsvenskan i går så står där:

På Sydsvenskans frågor om oroligheterna svarar han att det är polisens ansvar och att fler kriminella som inte har svenskt medborgarskap bör utvisas. [SDS]

Sen kommer en ung svensk politiker att köra med rasist och antirasistsnacket igen.

Rösta ner Reepalus förslag och stå upp för antirasismen. [Newsmill]

Här kan man tydligt se att än en gång har orden främlingsfientlighet och rasism använts för att skrämma kritiker till tystnad. Försiktighet och rädsla, eller populism från svenska politiker som Emilia Bjuggren, resulterar i ett samhälle som präglas av våld och kriminalitet och där integrationen försämras och tryggheten för medborgarna minskar. Detta innebär inte att utländskt födda bör utvisas för bagateller, det förefaller dock väldigt rimligt att en ”utlänning” utvisas efter att till exempel ha begått grova brott.

Men nu vänta Emilia, vi kan göra en deal, du kommer hit ner till Skåne, Malmö och bosätter dig på Rasmusgatan under ett halvt år och sedan kan vi diskutera saken. Förmodligen så bor du på en annorlunda typ av adress än Rasmusgatan i Malmö.

Jag tycker att kunna flytta till Sverige enligt är en rättighet för alla. Men vi glömmer ibland att vi har rätt att neka kända våldsutövare rätten till uppehållstillstånd här i Sverige, att kräva av invandrare att dom inte begår grova våldsbrott här är inget högt krav tycker jag. Det är ju inte så att man bara ”råkar” råna en värdetransport eller slå ihjäl någon. Att hävda att bara för att man en gång fått uppehållstillstånd här så ska man för evigt kunna missbruka denna gästfrihet håller inte. Det är skäligt att medborgarna i Sverige också ska kunna känna en trygghet utan att vara rädda för att gå ut på kvällarna.

I området Seved i Malmö så är polisen extra försiktig när de patrullerar och "vanliga människor" har väldigt stor respekt för att ta sig ut efter mörkrets inbrott. Det är intressant att många människor tycker det är riktigt att vi skall behålla kriminella med utländsk bakgrund. Vi jobbar för att vi skall ha ett jämlikt samhälle mellan man och kvinna på alla plan, löner, lika förhållande på arbetsplatser, samma antal i styrelser för företagen m.m. men samtidigt så har man paradoxalt nog använt antirasismen som täckmantel och blundar för kriminaliteten.

Jämlikhet, demokrati och människovärde är otroligt viktiga och vackra ord i en demokrati. Vi flesta oavsett hudfärg, ras och religion står för de värderingarna. Men vilket pris ska vi betala för vårt infekterade mångkulturella samhälle? Jag vill be politikerna som är bosatta i fina stadsdelar runt om i Sverige att höja blicken och försöka förstå att problemen i samhället och integrationsproblemen komma att eskalera om vi inte tar krafttag mot detta!

Jag avslutar min artikel med några ord som jag skrev för ett tag sedan på Newsmill:

Vi ska kämpa för att öka tryggheten i vårt samhälle genom att minska kriminella handlingar. Rädslan för främlingsfientlighet har blivit som ett effektivt verktyg för våra beslutfattare så att de har svårt att se verkligheten.

Bahareh Andersson

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt