lördag 1 oktober 2011

Ny PUT-genväg: tvångsäktenskap med tvångsgraviditet

PUT-GRAVIDITETER Migrationsverket har lagt märke till en ny trend. Allt fler gravida tonårsflickor söker uppehållstillstånd i Sverige. Man misstänker att flickorna tvingas till oönskade graviditeter för att kringgå svensk lagstiftning mot barnäktenskap.

För att motverka barnäktenskap kan en omyndig person inte ansöka om uppehållstillstånd i Sverige med hänvisning till att den är gift med en person som redan finns i landet. Men lagen följs inte. Godtrogna och naiva beslutsfattare gör regelmässigt undantag om paret har gemensamma barn eller om den omyndiga kvinnan är gravid. Precis som med alla andra hål i svensk migrationslagstiftning är detta något som migranterna lärt sig sätta i system att utnyttja.

Märk väl också att tvångsäktenskap i sig inte är skäl för avslag, det är det endast om någon av de gifta är minderårig. Men även då kan man alltså kringgå avslaget genom att göra den minderåriga flickan gravid. Endast hos svenska byråkrater hittar man sådan logik.

Nu tvingas därför minderåriga flickor till graviditeter mot sin vilja. Detta för att de ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige och fullfölja ett tvångsäktenskap som ingåtts i annat land. Jonas Lindgren, verksamhetschef vid Migrationsverket:

-Det är ganska få fall som vi känner till, men vi misstänker ett stort mörkertal.

Misstanken baseras på att Migrationsverket inrättat det så vist att om en flicka uppger att hon utsatts för tvång så noteras det i verkets handlingar som den man som hon tvingats gifta sig med har full tillgång till. Det kallas för partsinsyn. Pga detta vågar flickorna inte berätta om tvånget.

I en rapport från Migrationsverket redogörs för personer som ansökt om uppehållstillstånd men som inte alls vill till Sverige. De berättar att de inte vill vara tillsammans med den person som de i ansökan angett att ska flytta till men de är livrädda för att de som tvingat dem till äktenskap ska få reda på att de skvallrat och att de ska utsättas för repressalier om de drar sig ur.

Migrationsverkets handläggare beviljar i dessa fall uppehållstillstånd trots att man är medveten om tvånget och det bedrägliga upplägget. Man väljer helt enkelt att inte sätta någon tilltro till berättelserna om de inte kan styrkas på annat sätt. Detta framstår förstås som extra märkligt med tanke på de amsagor handläggare på Migrationsverket dagligen sväljer med hull och hår från migranter som försöker och ofta lyckas fuska sig in i landet, t ex att 95 personer av 100 har råkat slarva bort sina identitetshandlingar.

Tvångsäktenskap med tvångsgraviditet för minderåriga belönas med uppehållstillstånd i Sverige. När ska vansinnet ta slut?

SVT

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt