torsdag 13 oktober 2011

SD kräver besked ang rättsläget för hastighetsöverträdelser

PRESSMEDDELANDE Det har i media uppmärksammats att rättsläget blivit osäkert sedan vägverket upphörde och Trafikverket inrättades. I flera fall har tingsrätter friat förare trots bevis eftersom man bedömt att Vägverkets föreskrifter inte längre gäller eftersom myndigheten ombildats till Trafikverket. Sverigedemokraternas ledamot i trafikutskottet, Tony Wiklander, kommer med anledning av dessa uppgifter att begära att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kallas till utskottet för att förklara regeringens syn på situationen:

– Om läget är så att det inte längre går att utdöma straff för hastighetsöverträdelser är det allvarligt och då måste vi skyndsamt få till stånd en förändring. För att bringa klarhet i frågan tänker jag vid nästa möte i utskottet att begära att infrastrukturministern kallas in för att informera om och i så fall hur regeringen tänker agera.

Mynewsdesk

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt