fredag 7 oktober 2011

Islamiseringen av Frankrike trappas upp

ISLAMISERINGEN I Frankrike har antalet nybyggda moskéer och praktiserande muslimer gått om antalet nybyggda romersk-katolska kyrkor och praktiserande katoliker.

För tillfället byggs det knappt 150 nya moskéer i Frankrike, som också inhyser Europas största muslimska befolkning. Enligt en färsk undersökning har det totala antalet moskéer i Frankrike fördubblats under det senaste decenniet till drygt 2 000 stycken – en siffra som Dalil Boubakeur, Frankrikes främsta muslimska ledare, gärna vill se fördubblad ytterligare en gång igen för att tillgodose det ökade behovet.

Samtidigt har endast 20 nya romersk-katolska kyrkor uppförts under det senaste decenniet och 60 stängt igen, varav många kan komma att bli moskéer. Vidare anser Boubakeur att byggandet av fler moskéer, betalade av franska skattebetalare, skulle hjälpa att lätta på ”trycket, frustrationen och känslan av orättvisa” som han menar många muslimer upplever.

64 procent av Frankrikes befolkning identifierar sig själva som romersk-katolska, men endast 4,5 procent av dessa är praktiserande. I jämförelse med landets omkring 6 miljoner muslimska nordafrikaner är 75 procent troende och 41 procent praktiserande. 70 procent firar också ramadan.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: islam är på god väg att ta över som den dominerande religionen i landet. Medan antalet muslimer växer sägs de också bli alltmer påstridiga med sina krav, bland annat att använda tomma kyrkor som moskéer för att lösa trafikproblemen då tusentals muslimer ber ute på gatan.

I en kommuniké i mars, adresserad till den franska kyrkan, uppmanade flera muslimska grupper att den romersk-katolska kyrkan, i en anda av interreligiös solidaritet, göra deras tomma kyrkor tillgängliga för muslimer för fredagsbönen så att de inte behöver be ute på gatan och ”hållas som politiska gisslan”.

Inför presidentvalet nästa år har islams roll i det franska samhället blivit en stor fråga och 40 procent upplever de muslimska bönerna på gatorna som en ockupation. Samtidigt byggs en megamoské för 2 000 personer i Strasbourg, där 15 procent av befolkningen nu består av muslimer. Även i Marseille byggs en megamoské, där består befolkningen av 25 procent muslimer.

Till och med den turkiska premiärministern, Recep Tayyip Erdogan, har sagt att byggandet av fler moskéer och minareter är en del av islamiseringen av Europa och citerar en dikt från 1912 av den turkiske nationalistpoeten Ziya Gökalp: ”Moskéerna är våra baracker,  kupolerna våra hjälmar, minareterna våra bajonetter och våra troende våra soldater”.

Den italienska franciskana ärkebiskopen Giuseppe Bernardini, som själv levt i den islamiska världen i drygt 40 år, återberättar ett samtal han hade med en muslimsk ledare: ”Tack vare era demokratiska lagar invaderar vi er. Tack vare våra religiösa lagar kommer vi att dominera er.”

Hudson New York

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt