fredag 7 oktober 2011

Enfaldig mångfaldsfest i Kristianstad

ENFALD I Tivoliparken i Kristianstad anordnades på lördagen så kallad ”mångfaldsfest” som en del av en rikstäckande kampanj under parollen "Alla är lika värda". Kampanjens syfte är enligt arrangörerna att motverka alla former av diskriminering. Ordet ”alla” förefaller i dessa kretsar vara ett relativt begrepp och diskriminering av slag som är mindre politiskt korrekt att tala om lyste med sin frånvaro.

Så här sammanfattar Susanne Alpar från medarrangören Folkuniversitetet i Kristianstad initiativet i en intervju i Kristianstadsbladet:

– Det handlar inte bara om etnicitet, utan också om funktionshinder, sexuell läggning, kön, ålder – ja allt man kan bli diskriminerad för.

Diskriminieringskartan visade sig dock ha stora svarta fläckar. På temat etnisk diskriminering nämndes inget om hur svenskar diskrimineras på arbetsmarknaden genom att trots högre kompetens bli bortvalda när minoritetsgrupper ska kvoteras in eller för att de till följd av statliga subventioner som instegsjobb blir dyrare att anställa. Inte heller uppmärksammandes hur antisemitismen breder ut sig i Sverige bland invandrade muslimer från Mellanöstern.

Beträffande diskriminering pga kön var fenomenet att andra generationens invandrarflickor mitt i vårt jämställda Sverige lever under medeltida kulturellt och religiöst förtryck med hård social kontroll, hot, hedersvåld, tvångsäktenskap och könsstympning uppenbarligen inte politiskt korrekt att diskutera. Detsamma gällde det faktum att den i särklass grövsta diskrimineringen av homosexuella i Sverige idag äger rum i den muslimska befolkningsgruppen.

Den systematiska diskrimineringen och politiska förföljelsen av Sverigedemokrater saknades också på dagordningen – de många hatbrotten, uteslutningen av aktiva SD-politiker ur facket, utfrysningen av sverigedemokrater vid manifestationer såsom nu senast när offren för terrordåden i Norge skulle hedras osv.

Kampanjen arrangeras gemensamt av hela Folkbildningssverige och på plats i Tivoliparken fanns representanter för samtliga studieförbund i stan. Malin Andersson från Studieförbundet Vuxenskolan hade några vackra fraser att säga till Kristianstadsbladets journalist:

– All diskriminering förminskar människor och förhindrar växtkraften i samhället. Främlingsfientlighet, rasism och allt som inte representerar allas lika värde utgör den totala motbilden mot vad vi som förbund står för.

Naturligtvis är Alpar och Andersson också rörande ense om att händelserna i Norge nyligen visar hur viktigt det är att bilda opinion kring mångfaldsfrågorna. Eller som Susanne Alpar med en välkänd kliché uttrycker det:

– Det blåser främlingsfientliga vindar i hela Europa.

I de mångfaldsfrågor som skulle diskuteras ingick som väntat inte mångkultursfrågor om hur hög invandring och bristfällig integration skapat segregation, utanförskap, arbetslöshet, kriminalitet, radikalisering, otrygghet och höga ekonomiska kostnader.

I stället bjöd man på afrikansk modevisning – ”sol och värme från Afrika” under ledning av Saba Ghebrezghi från Sensus studieförbund. Ghebrezghi som har sina rötter i Eritrea är  dock samtidigt den enda som relativt sett har något läsvärt att säga till Kristianstadsbladet:

– Jag tänker inte fientlighet, jag tänker integration. Jag vill ha integration i min hemstad Kristianstad, för vi är här för att stanna och då måste vi integreras.

Exakt vad Ghebrezghi menar med integrering är dock oklart. Modeshowen bestod dessutom av sex tjejer som visade upp färggranna klänningar med olika mönster. Inga killar deltog. Det paradoxala med en så påtagligt skev könsfördelning under ett evenemang på temat diskriminering var uppenbarligen inget som störde arrangörerna. Förklaringen är troligen att könsdiskriminering enligt den politiskt korrekta diskursen bara är ett problem i den etniskt svenska gruppen. Bland invandrare betraktas motsvarande fenomen som berikande kulturell mångfald.

Någon större publiksensation förefaller inte jippot ha blivit, Förutom arrangörerna hade bara en handfull personer dykt upp när det började.

Kristianstadsbladet

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt