fredag 7 oktober 2011

Centern fortsätter irra runt i nybygget

NYBYGGARLANDET Centern erkänner indirekt att invandringspolitiken och integrationen har misslyckats då man säger sig vilja se USA-inspirerade Chinatown och Little Italys växa fram även i Sverige. Partistyrelsen menar att segregation inte måste vara något negativt.

Den 22 september håller Centern sin partistämma i Åre under parollen ”Nybyggarlandet Sverige” där man bland annat ska ta ställning till ett förnyelseprogram avseende integrationspolitiken. I detta menar man att ”etniskt präglade stadsdelar som till exempel Chinatowns kan vara positivt för Sverige”.

– Det är ett förhållningssätt att all segregation, som att människor väljer att bo tillsammans, inte ska ses som något negativt, säger partisekreteraren Michael Arthursson.

Centern vill underlätta för utomeuropeiska invandrare att komma till Sverige och arbeta på flera sätt. Bland annat vill man korta ned handläggningstiden för arbetstillstånd till en månad och göra det möjligt att bli svensk medborgare efter tre, i stället för som nu fem, år i landet. Vidare vill man slopa den riktade integrationspolitiken och lägga större fokus på ”generella reformer inom arbetsmarknad, utbildning och bostadsmarknad”

Partistyrelsen vill också slopa de så kallade instegsjobben för nyanlända och i stället prova nystartsjobb, vilket innebär en halverat arbetsgivaravgift under de första två åren i Sverige. Sänkt bolagsskatt uppges vara ett annat sätt att gynna företagande i så kallade utanförskapsområden.

PI gissar att behovet av just Little Italy eller Chinatown inte finns i Sverige, däremot Little Somalia eller Iraqtown möjligtvis. Men det finns ju redan på sina håll.

DN

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt