söndag 16 oktober 2011

Sharia-hösten följer på den arabiska våren

SOLKIG VÅR Den i hela världen så hyllade arabiska våren följs nu av en höst fylld av islamism och krav på införande av sharia-lagstiftning i norra Afrika. Spänningarna ökar mellan de olika fraktionerna i Tunisien, Egypten och Libyen. De som demonstrerade för demokratisk parlamentarism och pluralism i sina länder får se sig omspringas av islamister i form av de mycket extrema salafisterna som liksom al-quaidas wahabism vill ha en återgång till livet som det var på 600-talet. Givetvis med undantag för vapenarsenalen, bilarna och andra bekvämligheter som de anser sig behöva. Här följer några exempel.

I Tunisien brändes Nabil Karaouis hem ner igår, passande nog efter fredagsbönen där imamerna eldar upp sin menighet att gripa till våld mot dem som ”kränker” islam. Han är chef för den privata TV-kanalen Nessma. Hans brott? Att Nessma den 7 oktober visade ”Persepolis”, en animerad film om Irans revolution 1979 i vilken gud är tecknad som en äldre, skäggprydd man i en liten flickas drömmar. Eftersom det i islam är förbjudet att beskriva gud är islamisterna nu väldigt kränkta. Jämför Muhammed-karikatyrerna.

Enligt grannar anlände omkring hundra män vid 18-tiden igår i taxi till TV-chefens hem beväpnade med knivar och molotov-cocktails. Cirka tjugo av dem tog sig in i huset och gick bärsärkargång varefter de satte eld på det. Chefen var inte hemma, hustrun och barnen räddade sig ut bakvägen och lämnade kvar en husjungfru som nu ligger skadad på sjukhus.

Detta är den hittills allvarligaste attacken i en eskalerande ström som kommit sedan filmen visades. Tidigare under fredagen sköt polisen tårgasgranater mot demonstranter som tågade mot TV-stationen i centrala Tunis. Den största demonstrationen började fredligt efter fredagsbönen med kvinnor och män som skanderade slagord. Allteftersom demonstranterna närmade sig regeringskvarteren i Kasbah ökade spänningarna. En salafist separerade könen:

Dela upp er! Det är förbjudet att kvinnor och män går tillsammans.

TV-chefen Nabil Karaoui bad redan i tisdags om ursäkt för att stationen hade visat den kränkande filmen, icke desto mindre ägnade sig de flesta imamerna åt frågan när de predikade i moskéerna igår. Den tillförordnade regeringen har krävt ”respekt för heliga ting” under den gångna veckan. Olika talesgrupper, inklusive feministiska aktivister, är oroade över den ökande spänningen i landet inför de första allmänna valen som ska gå av stapeln den 23 oktober. Det islamistiska partiet Ennahda ligger bäst till i opinionsundersökningarna.

PI har under den gångna veckan vid flera tillfällen uppmärksammat militärens och islamisternas massmord på kristna kopter i Egypten förra söndagen. Den händelsen lämnas därhän just nu, men det finns aspekter på kopternas status som dhimmis, otrogna, som är värda att ta upp. Diana West refererar till Mark Durie och konstaterar i sin senaste krönika att:

Dhimmis är tillåtna att leva i en muslimsk stat på villkor att de underkastar sig reglerna i ”dhimma-pakten”. Villkoren i pakten är väl kända och kan återfinnas i ett otal lagböcker. När icke-muslimer bryter mot reglerna är de lovliga byten för attack.

Mark Durie noterar villkoren som reglerar kristnas öde:

Kristna kan vare sig kan bygga kloster eller kyrkor. De får inte heller restaurera någon helig plats eller byggnad.

Diana West betonar vikten av att belysa sharia-lagarna i Västerlandet. I den muslimska världen är all kritik av sharia förbjuden.

Enligt sharia-lag är attackerna mot de egyptiska kopterna och kyrkobränder helt korrekt. För vissa djupt troende muslimer är reparation av en fallfärdig kyrka ett flagrant bevis på att man inte följer dhimmi-reglerna. Av detta följer imamernas hetspredikningar mot kopterna under fredagsgudtjänsten och menighetens behov av att visa kopterna var skåpet ska stå därefter.

Mark Durie konstaterar att:

Med tanke på innehållet i reglerna för dhimma-status är det fullständigt korrekt och följaktligt att kyrkor bränns. Det blir till och med en plikt för menigheten – särskilt efter att imamen har hållit en predikan därom – att bränna ner kyrkan och därefter döda så många kristna som möjligt. Det senare eftersom dhimmis har begivit sig ut på gatorna för att protestera mot muslimernas destruktion av deras kyrka. Eftersom de inte har hållit sig till reglerna har de ingen rätt längre till skydd enligt dhimmi-lagarna.

Observera alltså att dhimmi-lagarna är de som gäller  för alla oss otrogna och att det vill till att vi kämpar emot med näbbar och klor för att inte få ytterligare islamisering av Sverige.

Vlad Tepes
Diana West

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt