onsdag 19 oktober 2011

Det svenska samhällets framgångar

DEN SVENSKA MODELLEN Tino Sanandaji känner många PI-läsare igen. Han har inte bara på ett pedagogiskt sätt dödförklarat mångkulturen och visat på att kostnaderna för invandringen vida överstiger de påstådda fördelarna, han har också bevisat att islamister ligger bakom en förkrossande majoritet av terrorhandlingar i Europa. Nu är det brodern Nima som i en rapport belyser den svenska modellen och bland annat varför just det svenska, och nordiska, samhället varit så framgångsrikt.

I rapporten The Swedish Model Reassessed, som kan beskådas/laddas ned här, står bland annat:

Sanandaji's key insight is the primacy of the prevailing values. Honesty, frugality, and thrift were part of Swedish culture even before the Reformation, which institutionalized basic virtues. This moral capital, arduously built up over centuries, has sustained Sweden (and the other Nordic countries) through many vicissitudes and supported entrepreneurship, inventiveness, and economic growth. It also brought Swedish emigrants in the United States well above average financial benefits.

[...]

However, as this report argues, the success of Swedish society is not due to the welfare state, as is often assumed. Rather, it is the result of cultural and demographic factors, as well as a favourable business environment throughout most of Sweden's modern history.

The evidence for this hypothesis comes from three sources. Firstly, Sweden showed even higher rates of growth and had a model society well before the start of the Social Democratic era in 1936.

Secondly, descendants of Swedes who migrated to the United States in the nineteenth century are also today characterized by favourable social outcomes, such as a low poverty rate and high employment, despite not being supervised by a caring welfare state in the US. This indicates that cultural factors such as the Lutheran work ethic have played, and continue to play, an important role in the success of Swedish society.

Läs speciellt vidare på sidan 21 om invandring och integration. Där konstateras bland annat att de svenska invandrarna till USA, trots att de inte hörde till någon slags ”elit”, ändå klarade sig väldigt bra. Detta på grund av en luthersk syn på arbete och uppehälle.

One important reason why Sweden performs well on many social metrics has its roots in history and sociology: Sweden and other Nordic nations have, for hundreds of years, benefited from sound institutions, such as a strong Lutheran work ethic, a homogeneous population, and high levels of trust, civic participation, and cooperation.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt