lördag 22 oktober 2011

SD föreslår utskottsinitiativ för att möjliggöra fler organdonationer

PRESSMEDDELANDE På socialutskottets möte på tisdag nästa vecka kommer Sverigedemokraterna att lägga fram ett förslag till utskottsinitiativ för att skapa möjligheter till att fler organdonationer genomförs. Partiet menar att dagens lagstiftning från 1982 är omodern och att organ och därmed liv går förlorade pga en otydlig lagstiftning som inte tar hänsyn till dagens medicinska möjligheter. Per Ramhorn, sjukvårdspolitisk talesperson, kommenterar:

– Svenskarna är bland de mest positivt inställda till organdonationer i världen men ändå ligger vi i botten vad gäller genomförda organdonationer. Detta beror i stor utsträckning på oklarheter i lagstiftningen som reglerar sjukvården. Denna lagstiftning är omodern och behöver förnyas. Idag är lagstiftningen otydlig vad gäller möjliggörandet för organdonationer. I ett läge där fortsatt livsuppehållande vård anses utsiktslös är det idag oklart hur länge och i vilken omfattning donationsförberedande åtgärder får vidtas. Idag när det från början står klart att ingen behandling kan rädda patientens liv får intensivvård för att möjliggöra donation inte påbörjas. Detta leder till att många organ går förlorade och att donationer inte kan genomföras trots att patienten tidigare kan ha deklarerat sig villig att donera sina organ.

– Denna fråga är givetvis komplicerad men något måste göras för att möjliggöra fler donerade organ och räddade liv. Vi kommer därför nästa vecka i socialutskottet väcka ett utskottsinitiativ som syftar till att riksdagen ska ge regeringen till känna att tillsätta en utredning där man genomför en översyn av dagens hälso- och sjukvårdslagstiftning och kommer med förslag för hur man kan möjliggöra att fler organdonationer kan genomföras. Inom ramen för denna utredning måste givetvis etiska, juridiska och medicinska spörsmål noga beaktas.

På SVD:s hemsida uttrycker sig idag representerar för såväl regeringenspartierna som den övriga oppositionen sig positivt inställda till förslaget.

Mynewsdesk

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt