fredag 21 oktober 2011

Finska föräldrar vill ha invandrarkvot

FINLAND I ankdammen Sverige skulle något liknande likställas med nazismen, men i resten av världen – där 68-vänstern inte fått sätta sin osunda prägel på samhället som här – har man en mer pragmatisk syn på livet i allmänhet. Enligt en färsk undersökning i vårt östra grannland vill en majoritet av föräldrarna i huvudstadsregionen se ett begränsat antal invandrare i sina barns klasser.

Undersökningen är gjord på beställning av tidningen Helsingin Sanomat och visar att 57 procent av de 500 tillfrågade vill införa en kvot för antalet invandrarelever i skolklasserna. 28 procent sade sig vara emot.

Samma tidning beställde en liknande undersökning i januari för hela landet och då uppgav var tredje tillfrågad att de var positivt inställda till invandrarkvoter.

HBL

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt