fredag 7 oktober 2011

Islam och västerland psykologiska skillnader, del 2 (2)

ARTIKEL Detta är den andra och avslutande delen av min genomgång av den danske psykologen Nicolai Sennels resonemang om de psykologiska skillnaderna mellan islam och västerland. I del ett, som också finns på PI, avhandlades de tre första särskiljande egenskaperna som Sennels har funnit hos unga muslimska kriminella i Danmark jämfört med etniskt danska unga kriminella och de berör: ilska, kontroll-focus och introspektion och konsekvenser. Nedan följer återstående särskiljande egenskaper.

Muslimsk identitet: Många av Sennels 150 muslimska klienter i terapi tillhörde andra eller tredje generationens invandrare. Av dem kände sig en handfull som danskar. Resten uppfattade sig som muslimer och i andra hand som somalier, turkar, marockaner, pakistanier eller irakier som tillfälligt bor i Danmark. Men den främsta identiteten är den som muslim. Triljoner euros till stöd för integration kan inte förändra det eftersom behovet inte existerar från muslimerna själva.

För Sennels var det en chock att upptäcka att dessa i Danmark födda muslimer såg sig som helt annorlunda, och mer värda, än icke-muslimer, d.v.s. danskar i allmänhet.

I den muslimska gruppen i Danmark finns kraftfältet och makten hos de muslimer som är mest bokstavstrogna och fanatiska; islamisterna. Hur ser den mest inflytelserike islamisten ut enligt Sennels? Välansat skägg, eleganta glasögon, arrogant attityd, snygga kläder och förmåga att föra sig i salongerna. Vid sin säng har han koranen liggande liksom CD:n med uppläsningar ur samma bok. Typiskt är att islamisten är övertygad om att konspirationsteorierna har rätt. USA är den stora djävulen. Det försvinnande lilla återstående antal av judar som existerar på jorden är den lilla djävulen. Dessa djävlar förorsakar muslimers totala misslyckanden på livets alla områden.

Europeiska opinionsundersökningar bekräftar det som Sennels upptäckte bland sina kriminella muslimska ungdomar. Endast fjorton procent av de franska muslimerrna, tolv procent av de tyska muslimerna samt fjorton procent av de danska muslimerna känner sig mer som fransk, tysk eller dansk än muslim.

Heder: Är viktig i den muslimska kulturen. Men vad är det för heder som måste skyddas med våld, terror-hot och blockader? Att ständigt behöva försvara sig, bli osäker och sedan aggressiv när man får motstånd och kritik brukar i Västerlandet tolkas som tecken på låg självkänsla och dåligt självförtroende. Tyvärr säger den muslimska kulturen till sina män att all kritik måste tolkas personligt. Reaktionerna blir då ofta omogna och barnsliga.

En individ som ”The Dude” Lebowski i bröderna Coens film ”The big Lebowski” är otänkbar i islam, en man som aldrig tar upp en kastad handske utan bara konstaterar:

Yeah, well, that’s kind of like your opinion, man…

Många unga muslimska män blir överfallsförbrytare. En kombination av islams acceptans av aggression och dess hederskodex gör männen känsliga och osäkra. I stället för flexibla och humoristiska blir de stela och utvecklar narcissistiska personligheter. Dessa attityder överförs i synen på kvinnorna i den omgivande familjen: mor, systrar, svägerskor och hustrur och när straff utmäts mot dem får straffen psykopatologiska och narcissistiska drag.

Sennels menar att västerländska värderingar ska ligga bakom när vi beskriver brott begångna här, av muslimer mot familjemedlemmar. Termer som exempelvis ‘avrättning i familjen’, ‘infantil svartsjuka’, ‘sjukligt kontroll-behov’ och ‘person med låg självkänsla’ bör användas i stället för muslimernas ”heders-” anspelningar.

Konsekvenserna av en misslyckad integration? World Economic Forum publicerade 2008 opinionsundersökningar gjorda i 12 muslimska och 12 icke-muslimska länder. Den sista frågan löd:

”Kan en militär konflikt mellan den muslimska och icke-muslimska världen undvikas?” Ja, trodde majoriteten av de tillfrågade länderna. Däremot förväntade sig 22 av 24 länder i samma undersökning att ”relationerna mellan den muslimska och icke-muslimska världen kommer att försämras”

Sennels tycker inte att världen förefaller gå mot en fredlig samexistens. Överallt i Europa finns områden dit lagens företrädare, valda representanter eller anställda i kommun och landsting avstår från att gå; no-go-zones. Med sin erfarenhet i bagaget konstaterar Sennels att vi inte kommer undan den förestående konflikten med muslimerna utan avsevärda lidanden och förlust av människoliv. Sennels citerar W. Churchill när han konstaterar att både blod, svett och tårar kommer att utgjutas. Kanske tidigare än vad någon föreställt sig.

Om Västerlandet ska kunna stoppa våldsamheter mellan de etniska befolkningarna och muslimerna menar Sennels att man måste förstå att: 1. Det inte går att integrera stora islamska befolkningar i Västerlandet. 2. Västerlandets icke-konfrontatoriska diskussioner i stället för konflikter uppfattas som vekhet och svaghet av muslimer. 3. Den islamska kulturen är starkare och mer målmedveten än vad Västerlandets skuld-tyngda och självutplånande samhälle är. 4. Muslimer känner sig bara hemma i ett muslimskt samhälle varför kraven på islamisering av Västerlandet aldrig upphör.

Ett medborgerligt motstånd mot islamiseringen av Västerlandet är vägen som måste beträdas menar Sennels. Målet är ett fortsatt fritt, demokratiskt samhälle utan förtryck av kvinnor och utan parallella muslimska ghetton i våra länder.

Nicolai Sennels berättar i slutet av sin artikel att mötet han gick på i början av januari 2008 som behandlade ”Diversity and Safety in the City” slutade med att mer än hundra olika förslag lades fram om hur man skulle kunna förbättra situationen i Köpenhamn avseende säkerhet och mångfald. Inte ett enda av förslagen kom dock från den muslimska gruppen.

Jag kan inte låta bli att undra om det överhuvudtaget finns minsta intresse från tongivande muslimer av att föra några seriösa diskussioner eller dialoger med kufers? Med seriöst menar jag diskussioner där åsikter får brytas och kritik yttras på västerländskt demokratiskt sätt där man är anständig, men inte alls undfallande, ursäktande eller ger vika på kravet om anpassning av islam till Västerlandet och inte tvärtom.

Madame du Nord

newenglishreview

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt