onsdag 5 oktober 2011

Regeringen erkänner ensamkommandebluffen

ENSAMKKOMMANDEBLUFFEN I en artikel i tidningen Riksdag & Departemnet erkänns indirekt att det stora flertalet migranter som kommer till Sverige under förespeglig att de är s.k. ”ensamkommande flyktingbarn” i själva verket är vuxna män med en helt annan historia än den de slagit i Migrationsverket.

På bara fem år har antalet ”ensamkommande flyktingbarn” i Sverige ökat från några hundra till 2.500 om året. I våra nordiska grannländer är trenden den motsatta – där minskar antalet. R&D tror att anledningen är att Sverige saknar lagstiftning för hur ålder ska fastställas i tveksamma fall, medan tydliga regler finns i resten av Norden.

Danmark tillämpar exempevis en lag där den som uppger sig vara minderårig måste medverka till en åldersundersökning om polisen eller Migrationsverket kräver det. I Sverige anses detta vara en kränkning av de små ”barnens” integritet. I Danmark fastställer man åldern genom att röntgar man handleder och kontrollerar tandstatus. I 73 procent av fallen kunde man så fast att personen i fråga var en lögnare och var 18 år eller äldre. Denna alarmerande siffra har medfört att man nu skärpt reglerna ytterigare så att alla måste genomgå en åldersundersökning om minsta tvekan finns.

Det finns naturligtvis inga skäl att tro att det skulle se annorlunda ut i Sverige och det medger också Nevine Mawati, enhetschef vid Migrationsverkets asylprövningsenhet i Malmö, i en intervju med R&D:

– 73 procent låter mycket, men jag kan tänka mig att siffran kan vara likartad i Sverige. Definitivt är en stor del över 18 år.

I artikeln konstateras också att de rutinmässiga åldersbestämningarna har medfört att allt färre lämnar felaktiga åldersuppgifter. De skärpta rutinerna har lett till att antalet asylsökande utan vårdnadshavare minskat betydligt. I Finland var exempevis siffran 557 för två år sedan, förra året var den nere i 329 och fram t o m juni i år var de så få som 70 stycken. Denna minskning visar med all önskvärd tydlighet att det är relevant att tala om en stor ensamkommandebluff.

Migrationsminister Tobias Billström (m) öppnar nu för en harmonisering av de svenska reglerna med övriga Norden, vilket kan ses som ett erkännande av att bluffen verkligen är omfattande. Men frågan är om Billström räknat på hur miljöpartiets migrationspolitiska svammelperson, Maria Ferm ska reagera på detta utspel. Regeringen har ju träffat en överenskommelse med detta i migrationsfrågor fullständigt aningslösa parti i syfte att stänga ute Sverigedemokraterna. Samarbetet gnisslar redan betänkligt och om Billström nu också aviserar hårdare kontroller av dessa ensamkommande som Ferm & Co ömmar så för, då kan eventuellt hela överenskommelsen riskera att spricka.

Billström vill behålla SD i deras utmanövrerade position men han är ju inte riktigt lika aningslös i migrationsfrågor som Ferms parti. Frågan är nu om Billström törs äventyra överenskommelsen genom att stå fast vid detta besked eller om han han viker ned sig inför hotet om att överenskommelsen med MP spricker så att SD kan få ett inflytande i invandringspolitiken.

R&D

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt