söndag 9 oktober 2011

Sjukvården i Sverige har allt sämre ekonomi

DEBATT Rapporterna avlöser varann. Svenska sjukhus ligger på åtskilliga miljarder kronor minus varje år. Speciellt utsatta är sjukhusen i Skåne och då främst i Malmö och Lund där 400 miljoner fattas för att budgeten ska gå ihop. Men situationen är densamma över hela landet. Resultat av ökade vårdbehov har inneburit mindre tillgång till vård. Frågorna man ställer sig är: Varför räcker inte pengarna trots att vi betalar världens näst högsta skatter? Vad beror det ökade vårdbehovet på?

Svaren är många och ger upphov till ännu fler frågor. Som alla stora organisationer blir det svårt att överblicka och få kontroll över var pengarna hamnar. Med tanke på att svensk sjukvård är en koloss på lerfötter som i landstingens regi är undermåligt planerad, så uppstår frågan om inte hela sjukvårdspolitiken måste läggas om. Som t ex avskaffade landsting och bort med politikerna.

Det ökande vårdbehovet har flera förklaringar. En är naturligtvis den allt äldre befolkningen, men då dessa har lärt sig att inte söka vård i första taget, så räcker inte detta som förklaring.

En betydligt bättre förklaring är att tröskeln har sänkts för när man söker vård; barn i allt högre omfattning (gratis sjukvård, föräldrar som måste till jobbet). Plus då en annan grupp som söker vård för ibland ganska bagatellartade orsaker: yngre människor, särskilt 80-talister som kommer till psykjouren p g a typiska vardags- och livsproblem, som t ex att pojkvännen har gjort slut eller att man har misslyckats på en tenta.

Invandringen har fått till följd att befolkningstillväxten i Sverige har växt kraftigt under de senaste 30 åren till skillnad mot vad befolkningsnivån skulle ligga på annars. Detta har fått till följd att alla beräkningar blir i underkant eftersom invandringen slår nya rekord år från år. Dessa har också visat sig ha ett betydligt större vårdbehov än infödda svenskar. Men vid en enkätundersökning från 2008 så uppgav invandrarna att de sökte vård i mindre omfattning än infödda. Men statistiken talar ett annat språk. I denna sammanfattning från 2006 så uppgår invandringens kostnader och utnyttjande av välfärden till svindlande 267 miljarder!

Som jämförelse: Sjukvården uppgår nu till 13 procent av den totala statsbudgeten. Socialt skydd uppgår till 41 procent enligt Ekonomifakta 2009. Invandringens kostnad i budgeten är alltså 13,5 procent.

Naturligtvis får detta effekter på samhällets samtliga nivåer. De gamla, de sjuka, barn,  fysiskt och psykiskt funktionshindrade; alla har fått det sämre i dagens Sverige. Men detta förtigs, göms undan och bortförklaras i alla offentliga sammanhang. När tänker man kliva ut ur garderoben?

Istället bjuder man nu även de illegala invandrarna, ”papperslösa”, på gratis sjukvård. Det märks att våra styrande aldrig ha behövt sitta på en fullsatt akutmottagning och sett hur tjatande och högljudda nybyggare har krävt att komma in före alla andra. Det brukar man få också, ingen vill ju vara rasist.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt