torsdag 13 oktober 2011

Total tystnad om sharia-domstolar i Storbritannien

SHARIA I Storbritannien är sharia-domstolar godkända på många ställen i landet som parallella rättsinstanser till de brittiska rättsinstitutionerna. Tanken bakom detta är att muslimer som vill leva i enlighet med Koranens bud ska kunna vända sig till sharia-domstolar för att t. ex. lösa ”problem” i anslutning till dödsfall (som att ge döttrar hälften av vad söner får vid arvsdelning), medla i skilsmässor, förmå en misshandlad kvinna att återvända till sin misshandlande make osv. Således bryts det mot lagar och mänskliga rättigheter rakt framför nosen på parlament, rättsväsende och media. Reportaget är gjort av norska NRK.

Utan eftertanke kring konsekvenserna har PK-politiker i Storbritannien, precis som i andra europeiska länder som invaderas av muslimer, gått med på denna grupps ständigt ökande krav och man har därmed medverkat till att skapa en ny typ av samhälle med större klyftor än diigare och med segregation mellan folkgrupper. Britterna har på så sätt vänt ryggen åt de senaste 200 årens frihetskamp från olika förfördelade grupper och öppnat dörren för nygammal diskriminering. Suffragettrörelsen som kämpade för rösträtt och andra fri- och rättigheter för kvinnor vänder sig sannolikt kollektivt i sina gravar.

Mer än 85 kända sharia-domstolar är nu i bruk och antalet ökar kontinuerligt. Bakom dessa domstolar döljer sig i kulisserna många islamister och t.o.m. ibland dömda terrorister. Sharia-”domarna” behöver ingen formell utbildning, det gäller bara att kunna sin Koran utan och innan. Olagliga äktenskap ingås och olagliga skilsmässor sker med sharia-lagarnas välsignelse. Människorättsorganisationen ”One-Law-for-all” är bekymrad och konstaterar att det inte finns någon som helst insyn i domstolarnas arbete eller i besluten som tas eftersom sharia-domstolarna vägrar att samarbeta med det brittiska samhället.

Den för PI:s läsare välbekante Anjem Choudary är domare i en av sharia-domstolarna och rekryterar dessutom medarbetare till den kampanj man planerar för de närmaste månaderna: att ”förstöra den ruttna grund som Storbritannien och resten av västerlandet står på”. En dömd terrorist talar:

Norrmän, britter, amerikaner, fransmän osv. de är alla kuffers – otrogna – och fiender till allah. Ja, hela västerlandet är ”fienden”. Det är endast Guds lag som gäller.

Anjem Choudary tror givetvis på stening och att kapa händer och fötter på folk som har brutit Guds lag och han menar att sådana straff kommer att införas i Storbritannien och förhoppningsvis också i hela världen vad det lider. Choudary var tidigare ledare för den numera förbjudna gruppen Al-Muhajiroun. Numera leder han en annan grupp, ”Muslims against crusades”. De senaste 12 åren har 24 personer från dessa organisationer dömts för islamistisk terrorism i Storbritannien. Själv avser Choudary göra allt som står i hans makt för att införa sharia-lagar i Storbritannien.

NRK:s Gry Blekastad försöker i reportaget få intervjuer med ansvariga brittiska politiker, men ingen vill ställa upp. Hon konstaterar att ingen – vare sig från den styrande majoriteten, oppositionen eller bland så kallade ”moderata muslimer” – är det minsta intresserade av att diskutera förekomsten av sharia-domstolar i Storbritannien. Frågan är så känslig att den helt har sopats under mattan och endast uppmärksammas av EDL – English Defence League.

Vlad Tepes

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt