söndag 16 oktober 2011

Bernhard Lewis på svenska: Tro och makt

ISLAM Dick Erixon uppmärksammar i DagensPS att världens främsta auktoritet på Mellanösternstudier, Berhard Lewis, professor på Princeton University nu via en bok har översatts till svenska. Artiklar och föreläsningar sedan 1980-talet är samlade i boken ”Tro och makt”. Erixon konstaterar att Lewis 30 år gamla analyser av Mellanöstern fortfarande står sig. Bland annat avslöjar han myten att de europeiska korstågen på 1000-talet skulle ha varit tecken på aggressiv imperialism och att korstågsfararna skulle ha ockuperat muslimsk mark. Vad de ägnade sig åt var att återta mark som varit kristen långt innan islam.

Expansionen av den muslimska tron och staten på 600- och 700-talen skedde till stor del på bekostnad av kristenheten. (…)

Den kristna, väpnade framryckningen på 1000-talet var i grunden ett försök att bryta det muslimska järngreppet om Europa och återta kristenhetens förlorade länder. (…) Liksom Spanien och Portugal, var Syrien och Palestina gamla kristna länder, som det var en kristen plikt att återerövra, än mer så eftersom de inneslöt kristendomens heliga platser.

Erixon konstaterar att sådana sanningar får vi inte lära oss i våra skolor. Nejdå, hela vår kultur är hemsk, våldsam och mindervärdig. Vår oikofobi medför ett självförakt och en självdestruktiv syn på vår egen kultur och civilisation till förmån för exempelvis islam. Bernhard Lewis har stor respekt för islam, men fångas inte av falska myter om den fantastiska Orienten.

I boken finns analyser som ger kunskap om och förståelse för skillnaderna mellan den kristna och muslimska civilisationen. Lewis beskriver hur Muhamed kom till makten och att muslimer därför ansåg islam överlägsen och fick ”ett djuprotat förakt för den otrogne och hans levnadssätt”. Lewis ger läsaren ökad insikt och en god grund på vilken man kan föra samtal om mötet mellan den västerländska och muslimska civilisationen.

DagensPS

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt