lördag 18 juni 2011

En annan sorts nybyggare till Jämtland

JÄMTLAND Intresset bland holländare för att flytta till Sverige och framför allt Jämtland är sort. Länet välkomnar de holländska nybyggarna som sedan tidigare är kända för att lära sig svenska på rekordtid, vara företagsamma och allmänt ordningssamma – assimilerade inom bara några år alltså.

Anja Palm arbetar för organisationen Midscand, ett EU-projekt som arbetar på uppdrag från kommunerna Berg, Bräcke, Härje­dalen, Strömsund och Östersund, för att locka holländare till området. De stora ytorna och livsstilen sägs vara det som intresserar holländarna mest, men även naturen och relativt billiga hus. Den svenska skolan har också bra rykte i Holland.

– Jämtlands läns yta är ungefär lika stor som Holland. Men här bor det ungefär 127 000 personer medan det bor 18,6 miljoner människor i Holland, berättar Anja Palm.

Att många holländare även är trötta på islamiseringen av hemlandet, som i många aspekter gått bra mycket längre än i Sverige, är ingen hemlighet. Det är dock inget som nämns i officiella sammanhang. (PI:s anm.)

Projektet sjösattes 2007, då bara med Strömsund och Härjedalen, men från 1 januari i år har de tre resterande kommunerna anslutit sig och vill ha del av den holländska kakan.

En informationsträff hålls en gång i månaden i Holland vars deltagare Midscand fått kontakt med på emigrantmässan i Utrecht som hålls en gång om året. Sedan 2007 har Mid­scand byggt upp en databas med 650 personer som på ett eller annat sätt är intresserade av Jämtlands län. Midscand kan sedan låta dessa besöka Sverige och Jämtland i samarbete med kommunerna.

Midscand riktar sig enbart till holländare.

– Det är en inarbetad marknad där det finns ett intresse för Sverige. Många holländare har tidigare flyttat till Värmland, Småland och Dalarna. De känner redan till Sverige, säger hon.

– Demografin i länet är så att det föds färre än det dör. Det är viktigt att säkra befolkningsunder­laget här. Ju större befolkning vi är desto större blir tillväxten, säger Anja Palm.

Palm berättar vidare att de som väl tagit steget och flyttat sällan ångrar sig.

– Jag känner till en familj. Men de var tvungen att flytta tillbaka på grund av familjesituationen hemma i Holland, säger Anja Palm.

ÖP

Relaterat

Svenska kommuner på holländsk emigrantmässa
Hollands vice statsminister: Mångkulturen ett misslyckande

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt