torsdag 16 juni 2011

Ökat terrorhot i Sverige

TERRORISM Tills relativt nyligen ingick Sverige i gruppen länder som klassats som säkrast i världen, sett till risken för terror, i sällskap med länder som Finland, Island och Nya Zeeland. Så är det inte längre – risken för terror eller politiskt våld har ökat enligt Aon, ett företag som jobbar med rådgivning inom riskhantering och försäkringar.

Tidigare ansågs risken för terrorism i Sverige vara ”försumbar”, den lägsta riskklassen på en femgradig skala. I årets beräkning har både klassningen förändrats och risken för politiskt våld lagts till. Sverige ligger nu på klassen ”låg”, i vilken faktorer som inbördeskrig, statskupp, risk för strejk, upplopp, sabotage eller terrorangrepp ingår.

– Den misslyckade självmordsattacken i Stockholm i december var inte en isolerad händelse. Det finns starka indikationer på ett ökat terrorhot i Sverige, säger David Claridge, vd på Londonbaserade riskhanteringsföretaget Janusian, via Aon:s representanter i Sverige.

I Sverige gör Säkerhetspolisen egna bedömningar av risken för terrorhot. Den 1 oktober 2010 höjde Säpo hotbilden från två till tre på den femgradiga skalan.

– Den ligger kvar där den ligger. Då fanns ett specifikt hot mot Sverige. Nu tittar man på det i ett bredare perspektiv, till exempel att Sverige bidrar till olika militära insatser, säger Sirpa Franzén, pressekreterare på Säpo.

Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, tror inte att det förhöjda hotbilden skulle påverka handeln. Dock tror han att riskbedömning ingår i kalkyleringarna då företag funderar över vilket land deras verksamhet ska förläggas till.

– Jag tror inte att bombdådet har ändrat bilden av Sverige, när det gäller säkerhet och risk för terrorism, sånt där händer överallt i Västeuropa nuförtiden, säger Harry Flam.

SvD

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt