tisdag 7 juni 2011

Fler ankarbarn till Simrishamn SD protesterar

SKÄGGIGA BARN Simrishamns kommun i östra Skåne har beslutat utöka sitt åtagande gentemot Migrationsverket. Man ska i framtiden ta emot ytterligare fem så kallade ankarbarn. Efter beslutet har Simrishamn skyldighet att ta emot och så småningom försörja 35 av de så kallade barnen. Detta i en kommun som inte har råd med sina egna skolor.

Simrishamns kommunfullmäktige beslutade i måndags att teckna avtal med Migrationsverket som går ut på ett mottagande av upp till 35 ”barn”. Det är fem fler än tidigare.

Johannes Mårtensson (SD) opponerade sig som enda ledamot av fullmäktige mot att kommunen ska bistå Migrationsverket med avsättning för ytterligare ”ensamkommande”. Han skriver bland annat i sin reservation att "det är bättre att prioritera de människor som inte har råd att betala en människosmugglare hundratusentals kronor för att komma till Sverige, det är dessa människor som är de verkligt nödställda". Johannes Mårtensson menar också att kommunen indirekt stöder kriminell verksamhet genom sitt agerande.

De ”ensamkommande” lär till en början betyda ett visst tillskott av pengar för Simrishamns kommun, eftersom staten till en början betalar, dels en engångsbonus, och dels större delen av ”barnens” uppehälle. Efterhand går notan emellertid till mottagarkommunen. Det senare gäller förstås också för ”barnens” försvunna eller dödade familjer som så ofta magiskt brukar återfinnas eller återuppstå från de döda när ”barnet” väl fått PUT i Sverige.

Simrishamns kommun kan komma att behöva varje ekonomiskt tillskott man kan få, efter att man knappt visat sig ha råd med sina egna skolor. Under våren har en intensiv debatt förts om föreslagna nedläggningar av mindre skolor i samhällen runt om i kommunen. Anledningen var besparingar efter det att skol- och förskoleverksamheten visat sig kosta 50.000 kronor för mycket – per dag.

Fotnot:
I Simrishamns kommunfullmäktige sitter åtminstone en rikskänd person – Gudrun Schyman, som efter det att hon dragit sig tillbaka från rollen som partiledare för Feministiskt Initiativ nu lever en betydligt mer undanskymd politisk tillvaro som fullmäktigeledamot i Simrishamn. Så vitt känt landets enda. Om Schyman var delaktig i beslutet att belasta kommunens redan ansträngda budget med ytterligare fem ”ensamkommande” är inte klart.

Ystads Allehanda:
SD-protest mot flyktingmottagning
Skolorna blöder 50.000 kronor om dagen
Byskolornas framtid avgörs i fullmäktige

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt