lördag 18 juni 2011

Var femte invandrare från Irak och Somalia kriminell

NORGE För första gången har den norska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån samlat ihop data och släppt en omfattande undersökning över kriminalitet bland invandrare där det bland annat framgår vilka etniciteter som är mest aktiva på den brottsliga banan.

I norska brottmål utgörs gärningsmännen av drygt 85 procent etniska norrmän med norsk släkt. Men invandrare från vissa länder är kraftigt överrepresenterade i förhållande till den övriga befolkningen.

Torbjørn Skardhamar, forskare på Statistisk sentralbyrå (SSB), säger att detta kan bidra till att nyansera bilden av vilka det är som står bakom kriminaliteten i Norge och debatten om temat. Det är önskvärt att vara mer precis om vad man talar om, säger han.

Överrepresentation

Värst är invandrare från Afrika, Kosovo, Irak och Iran då man tittar på siktede (en officiell förklaring om misstankar), dömda och fängslade. Under en fyraårsperiod, 2005 – 2008, blev hela 17 procent av de irakiska invandrarna dömda i ett norskt brottmål. Näst intill detsamma gäller för invandrare från Kosovo, 16 procent, medan 15 procent av somalierna och 14 procent av afghanerna och iranierna dömts. Endast 5,3 procent av icke-invandrare dömdes under samma period.

Siffrorna blir än värre om man enbart tittar på vilka som fått en så kallad siktelse utfärdad för brott begångna mellan 2001 och 2004, alltså fall som nödvändigtvis inte slutar med en fällande dom.

Av Norges omkring 19 000 irakiska invandrare blev 23,6 procent siktet för minst ett brott. Då det gäller somalier, som är omkring 17 000, ligger siffran på 21,8 procent medan motsvarande för iranier ligger på 19,4 procent och 18,1 procent för marockaner. Siffran för befolkningen i övrigt är 6,1 procent.

Slutsatser

Somaliska invandrare har en överrepresentation på gärningsmän på 3,78 i förhållande till befolkningen i stort. Även om man justerar för ålder och kön blir siffrorna 2,61 gånger högre än den övriga befolkningen.

Överrepresentationen för invandrare är ungefär densamma både då det gäller alla typer av brott och då man avgränsar till de mer allvarliga brotten. Dock är marockanska invandrare mest överrepresenterade i vinningskriminalitet (stölder) medan somalier är värst då det gäller våldtäkter och narkotika.

Underrepresenterade

Samtidigt finns det invandrargrupper som är underrepresenterade i statistiken. Föga förvånande handlar detta främst om kineser och filipiner som står för 5,9 respektive 4,7 procent av brottsligheten, alltså mindre än befolkningen i övrigt.

Andra grupper som heller inte är överrepresenterade är personer från andra västländer, Bosnien-Hercegovina, Polen, Ryssland, Afghanistan, Indien, Sri Lanka, Thailand, Turkiet och flera andra östeuropeiska och asiatiska länder.

Andra generationen

Även norskfödda med två invandrarföräldrar är överrepresenterade, men här räcker bara siffrorna till att fördela på världsdelar.

Medan 11,5 procent av 15-25-åringar i befolkningen i övrigt blev straffade under perioden 2005 – 2008, gällde 17,3 procent för ungdomar med föräldrar från Syd- och Centralamerika och 15,5 procent med afrikanska föräldrar.

Orsaker

– Då detta rör sig om barn till invandrare är det naturligt att många av dem befinner sig under åldersgränsen för straffrättsligt ansvar. Det finns flera möjliga felkällor, och vi kan ge mer tillförlitliga siffror på detta om några år. Men överrepresentationen verkar finnas här också, säger Skardhamar.

Forskarna på SSB har inte gått in på orsakerna till den höga andelen brott från enskilda invandrargrupper men slår fast att det inte kan bara kan förklaras med hänsyn till ålder, kön, bostad och sysselsättning.

Dagbladet

Relaterat

Invandrare kraftigt överrepresenterade i norsk våldtäktsstatistik
Många våldtäkter i Trondheim – 14-åring begick självmord
Invandring dyr affär för Norge
"Icke-västerländsk invandring är en ren förlustaffär för Norge"
- Invandrarkillar aggressivare än norska

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt