fredag 17 juni 2011

SDU välkomnar KDU:s initiativ mot mångkultur

MÅNGKULTUR På Kristdemokratiska Ungdomsförbundets (KDU) riksmöte i början av juni fattades ett smått historiskt beslut, där man antog en formulering som deklarerar att samhällsgemenskap står mot multikulturalism. Det är mycket glädjande att KDU numera instämmer med SDU och hellre väljer gemenskap före splittring, till skillnad från de övriga förbunden. Det innebär också att man numera, till skillnad från sitt moderparti, instämmer med tunga europeiska kollegor som Sarkozy, Merkel och Cameron där alla antingen har dödförklarat eller sågat multikulturalismen som politisk ideologi.

Förbundet skiljer visserligen på multikulturalism och mångkultur men skillnaden är närmast av akademisk karaktär. Faktum kvarstår att förbundet tydligt tagit ställning mot den statliga multikulturalismen som politisk ideologi. Det är givetvis något som ligger i linje med SDU:s politik. Jag välkomnar därför beslutet och kommer att söka kontakt med KDU:s nyvalde ordförande Aron Modig, så att vi gemensamt kan arbeta fram tydliga strategier mot det multikulturella samhällsexperimentet. Med all sannolikhet finns det också andra frågor där vi står varandra ganska nära: försvarspolitik, kriminalpolitik, familjepolitik och en konservativ viljeriktning där vår värdegrund vilar på tydliga västerländska värderingar.

Beslutet sätter också stor press på de övriga borgerliga ungdomsförbunden som uttalat sig positivt för kulturrelativism. Som jag ser det finns nu två möjliga scenarion: antingen slutar de övriga borgerliga förbunden samarbeta med KDU och börjar kalla dem samma nedvärderande epitet som SDU fått höra i många år då vi haft fräckheten att kritisera multikulturalismen, eller så överger de sin vision om att multikulturalismen är vägen till paradiset och sällar sig till oss som förespråkar samhällsgemenskap.

Ett ställningstagande mot multikulturalism är självfallet inte tillräckligt för att komma tillrätta med segregationen i vårt land, men det är ett steg i rätt riktning. Huvudproblemet är alltjämt Sveriges massiva och ansvarslösa invandring, som lett till en nedmontering av vår gemensamma välfärd. Men medan de andra förbunden sover djupt i sin dröm om multikulturalismen som lösning på vårt lands stora utmaningar, har KDU åtminstone så smått börjat vakna upp. Det tål att applåderas.

Gustav Kasselstrand
Förbundsordförande, Sverigedemokratisk Ungdom (SDU)

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt