fredag 10 juni 2011

KDU fattar beslut om att ta avstånd från multikulturalismen

MÅNGKULTUR Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU, anser att likabehandling och människors integration i samhällsgemenskapen står i konflikt med multikulturalismen. Om detta fattades beslut på KDU:s riksmöte den 4 juni. Charlie Weimers, i dag kommunalråd och före detta förbundsordförande för KDU, höll inför riksmötet ett anförande om bakgrunden till ställningstagandet.

Det är ur ett integrationsperspektiv tämligen ointressant att nysta i vad som är specifikt "svenska värderingar", vad som däremot är av stor betydelse är vad som kan betraktas som västerländska värderingar

Han fortsätter:

Mångfald i gemenskap handlar i motsats till detta att vi måste kunna luta oss tillbaka på en idé om det gemensamt svenska som innefattar vår kultur och historia, till vilken vi strävar att integrera invandrare.

Charlie Weimers anförande

Relaterat

Nicolai Sennels: Varför mångkultur alltid kommer att misslyckas

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt