lördag 11 juni 2011

Grannar protesterar mot ensamkommande

Vetlanda kommun illustrerar exempelvis sin information om ensamkommande med bilden på ovanstående vuxna män.

ENSAMKOMMANDE Gagnef kommun har skrivit kontrakt med privata miljardkoncernen Attendo om att i augusti inhysa tio ensamkommande påstådda ”ungdomar” på Jugasåkern i Mockfjärd. Attendo i sin tur har köpt en stor villa där männen ska bo och får egna rum. Attendo får bra betalt per månad och staten (dina skattekronor) täcker alla kostnader för boendet, socialtjänst, skolgång med mera.

Och inte nog med att man ljuger sig in i landet på falska premisser. Sverige måste även, i sin iver att ta emot kulturer som diametralt fastnat på medeltiden, ge dessa män lektioner i livskunskap, där människosyn, livsstil och kultur ingår.

Grannarna protesterar

51 boende på Jugasåkern i Mockfjärd har skrivit på en namnlista mot att boendet etableras i området. Listan har skickats till kommunen. De boende ifrågasätter att en näringsverksamhet får drivas i villaområdet.

”Är det så att det ska tillåtas med näringsfastigheter i villaområden kan det eventuellt medföra att fler företag köper hus i Mockfjärd på grund av de låga huspriserna”, skriver de närboende som även framför risken för sjunkande huspriser och ökad trafik som argument mot boendet.

I ett svarsbrev ber Miljö- och byggförvaltningen mockfjärdsborna att observera att det inte handlar om vård av unga, utan om ett boende, vilket helt överenstämmer med gällande detaljplan.

I begreppet ”bostäder” ingår enligt Plan- och bygglagen gruppbostäder och träningsbostäder även om boendet kräver ständig tillsyn av personal. Däremot inte hotell och vandrarhem som är ämnade för tillfällig övernattning, skriver förvaltningen i brevet. Här sägs också att i ett antal rättsfall har domstolen tolkat lagen på samma sätt.

Den 14 juni klockan 18-20 ordnas ett informationsmöte om boendet. Kommunarådet Sofia Jarl (C) och Bo Billborn (S) svarar på frågor och tjänstemän berättar om hur de ensamkommande männen ska tas emot.

Bluffen om ensamkommande

Australiska tidningar avslöjar bluffen om "ensamkommande flyktingbarn"
Den statligt sanktionerade åldersbluffen: "ensamkommande flyktingbarn"

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt