torsdag 9 juni 2011

Ungdomsförbunden lockar allt fler SDU ökar näst mest

POLITIK De politiska partiernas ungdomsförbund engagerar allt fler unga. Miljöpartiets Grön Ungdom ökar mest med Sverigedemokraternas SDU på andra plats. På det stora hela ökar samtliga ungdomsförbund – utom ett.

2009 hade Grön Ungdom 2 219 medlemmar, 2010 hade den siffran ökat till 4 064, en ökning med 83 procent. SDU:s stigande medlemsantal från 950 till 1 600 under samma period innebär en ökning på 67 procent.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP) anser att utestängningen av politiska partier från vissa skolor, något som särskilt drabbat SDU, är ett demokratiskt problem:

- Vi har haft ett val och ungdomsförbunden går upp i medlemsantal när de får vara ute på skolorna. Men allt fler skolor stänger ute politiska partier och det är oerhört dåligt för demokratin, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP).

Efter SDU kommer SSU som ökat med 55 procent och sist MUF med 19 procent. Det parti vars ungdomsförbund i stället tappar medlemmar är Ung Pirat, som förlorat hela 73 procent.

SVT

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt