torsdag 30 juni 2011

Zigenare bluffade till sig 22 bilar för 3 miljoner kronor

FÄNGELSE Den ökände zigenaren Lasse Bergino, tidigare Lasse Bessik, från Malmö, lurade Toyotas återförsäljare i Falun på 22 bilar om ett värde uppgående till drygt 3 miljoner kronor. För pengarna löste han ut guldbälten han hade pantsatta på pantbanken i Malmö och köpte även två rolexklockor.

Åtalet

Lasse Bergino har under tiden 14-25 september 2009 i Falun genom vilseledande fönnått företrädare för *Företaget* att till honom överlåta 22 personbilar till ett sammanlagt värde av 3 040 000 kronor. Vilseledandet har bestått i att Lasse Bergino givit sken av att han skulle betala för bilarna trots att han saknade såväl vilja som förmåga till betalning. Lasse Bergino har i samband med köpet betalat 150 000 kronor av vilket belopp *Företaget* förmåtts återbetala 125 000 kr. Förfarandet har inneburit vinning med 3015 000 kronor för Lasse Bergino och motsvarande skada för *Företaget*

Falu tingsrätt dömde

  • Lasse Bergino, född 1973, för grovt bedrägeri till fängelse 2 år. Lasse Bergino ska utge skadestånd till *Företaget* med 3 015 000 kr jämte ränta på beloppet. Dom meddelad 4 maj 2010.

Svea hovrätt fastställde straffet den 23 juni 2011.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt