tisdag 14 juni 2011

Klarar man SFI-kursen får man en bonus på upp till 12 000 kr

SFI I Sverige betalar staten ut tusentals kronor till de som klarar av att plugga färdigt och uppnå godkänt studieresultat. Ja, nu handlar det inte om våra högskoleelever eller gymnasister. Nej det är det eviga daltandet med flyktingarna som måste ha en morot – där du står för notan. Regeringen kallade för stimulans för nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska medan S, V och MP tyckte det var kränkande när den infördes.

I oktober 2009 införde regeringen en s k SFI-bonus på försök i 13 kommuner. Sedan 1 september 2010 är verksamheten med SFI-bonus permanent i alla Sveriges kommuner. Den innebär att nyanlända invandrare (folkbokförda från 1 juli 2010) som klarar av studierna i svenska på ett år får pengar som belöning. Den som går SFI 3, det vill säga i praktiken de högutbildade, får den högsta bonusen på 12 000 kronor. De som har kortare skolgång och klarar SFI 2 på ett år får 8 000 kronor. Den som i princip saknar skolbakgrund och klarar SFI 1 på ett år får 6 000 kronor.

Regeringen moti­verade med att för få invandrare börjar studera svenska, att för många avbryter studierna i förtid och att studierna tar för lång tid. Med bonusen vill regeringen stimulera nya invandrare »att genom ökad närvaro och större ansträngningar« lära sig det svenska språket snabbare, så att de lättare kan få jobb.

Det finns tre studievägar, som hon ska kate­gorisera eleverna i:

  • Sfi 1. Den som är analfabet och/eller har ingen eller bara några års skolgång bakom sig. Denna utbildning beräknas ta minst två år.
  • Sfi 2. Den som har gått i skolan fyra till nio år i sitt hemland. Denna utbildning beräknas ta två år.
  • Sfi 3. Den som har gått i skolan minst tio år i sitt hemland och i huvudsak har en teoretisk utbildning. Denna utbildning beräknas ta ett år.

Statistik

  • 13 procent klarade sfi-studierna med godkänt resultat på ett år under läsåret 2007/08, enligt Skolverkets statistik. Merparten av dessa gick på studieväg 3, det vill säga studievägen för invandrare med högre utbildning.
  • 25 procent avbröt studierna eller gjorde uppehåll.
  • 61 procent fortsatte utbildningen efter ett år.
  • Kostnaden för SFI 2008: 1 550 miljoner kronor

Men alla är inte roade av upplägget. SFI-läraren i Katrineholm, Sabiha Bajric från Bosnien, ogillar djupt att regeringen motiverar sfi-bonusen med att den kan leda till att eleverna gör »större ansträngningar« att lära sig det svenska språket.

— Mina elever är inte lata. Motivation saknas inte, inte viljan heller. Hennes elever har ofta en traumatisk bakgrund. En del av dem är analfabeter. Andra tror att jorden är platt. De här människorna kommer från totalt ofunktionella samhällen. Det går inte att skynda på människor med så lite i bagaget, de kan inte lära sig svenska på bara ett år. Att lära sig ett språk tar tid.

Även SFI-läraren Sylvia Karlsson var kritisk när man införde bonusen. Hon tyckte att bonustrappan är märkligt tänkt.

— Det är ytterst sällan som någon på SFI 2 eller SFI 1 klarar studierna på ett år. Kommer man utan utbildning från till exempel Somalia eller Irak har man inte bara problem med språket. Dessa länder saknar ju fungerande strukturer, de sociokulturella skillnaderna mot det svenska samhället är oerhörda.

När en ny grupp SFI-elever startar sin kurs informerar hon om att de har möjlighet att ta del av sfi-bonusen. Men den skriftliga informationen delar hon bara ut till de högutbildade eleverna på SFI3.

— Det är ingen idé att dela ut till de andra. De har ändå inte en chans att klara studierna på ett år.

SFI i Malmö

Idag skriver Metro om Malmö som har totalt 3500 helårsplatser på SFI. Av dessa sökte 26 flyktingar bonusen och av dessa sökande har 14 godkänts i år. Få når upp till kraven anser man på SFI. Men handläggarna, som har hand om bonusen, tror att det är många fler som klarat studierna men att informationen inte nått fram att det finns en bonus att inhämta. Det ska man bli bättre på.

Bara ös ur guldgruvan Sverige utan botten.

Relaterat

Regeringen
Skolverket
Mauds nybyggare spräcker kommunbudgeten för SFI
Godkänd SFI-kurs ger bonus på 12 000 skattefria kronor
SFI, CSN, språktest och rimliga krav
Kostnaden för SFI 2008: 1 550 miljoner kronor

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt