måndag 13 juni 2011

Unik efterlysning: Polisen efterlyser med namn och bild

ÖVERFALLSVÅLDTÄKT För första gången, såvitt PI känner till, har polisen lagt upp en bild med namn och födelsedata på en misstänkt gärningsman som man nu efterlyser på sin hemsida. Att media vägrar ta upp efterlysningen tar vi för givet. Det handlar om denne man:

  • Henok Weire Fre, född 1980

Han mötte en gående kvinna som kom från centrum under järnvägsbron i Eskilstuna mellan kl 23.00 och 23.20 den 26 april 2011. Han gav sig på henne och misshandlade henne, och drog in henne i hissen som leder upp till bussterminalen. I hissen fullbordade mannen våldtäkten. Kvinnan fick skador i ansiktet och kördes till Mälarsjukhuset för vård.

Polisen skriver:

Strax efter klockan 23 på kvällen den 26 april 2011 utsattes en ung kvinna för en överfallsvåldtäkt i centrala Eskilstuna. Kvinnan var på väg hem från sitt arbete när en man sökte kontakt med henne under förevändningen att vilja ha cigaretter för att därpå slita in henne i en hiss och genom misshandel och hot om att döda kvinnan förgripa sig på henne sexuellt. Gärningsmannen har varit helt obekant för offret och även vittnen har gjort iakttagelser av den flyende gärningsmannen. Det inträffade är att betrakta som ett mycket allvarligt brott. För våldtäkt av normalgraden stadgas ett straffminimum på 2:års fängelse.

En person har häktats i sin utevaro av Eskilstuna tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för brottet. Tingrätten har gjort bedömningen att det föreligger s.k. recidivfara, vilket innebär att det finns risk för att den misstänkte kan återfalla i allvarlig brottslighet.

- En bedömning från polisens sida är också att mannen får betraktas som farlig för allmänheten. Bedömningen vilar på den allvarliga brottsmisstanken och på vad som är känt om honom när det gäller tidigare begången brottslighet. Den återstående åtgärd som nu ytterst bedöms vara nödvändig för att få in uppslag på var den misstänkte befinner sig är att offentliggöra namn och bild på honom för allmänheten. Åtgärden att röja dessa uppgifter för allmänheten bedöms således nödvändig för att polisen ska kunna fullgöra sitt efterspaningsarbete. Andra relevanta åtgärder är prövade för att nå avsett resultat, säger chefen för länskriminalen Mikael Backman.

Polisen har vid en noggrann avvägning, med hänsyn till såväl den misstänkte som hans anhöriga, sammantaget gjort bedömningen att vikten av att kunna fullgöra efterspaningsarbetet väger tyngre än intresset av att skydda den misstänktes identitet. Därför offentliggörs nu bild, namn och födelsetid på den misstänkte på polisens hemsida.

Polisen
E-Kuiren
E-Kuriren
E-Kuriren

Vet du var han är?

Ring polisen, telefon 114 14

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt