söndag 17 juli 2011

Fler illegala invandrare från Indien till USA

USA Den dåliga ekonomiska utvecklingen i USA gör att allt färre illegala invandrare korsar gränsen från Mexiko till USA. Trots den generella minskningen har de amerikanska myndigheterna märkt av en kraftigt ökad invandring av illegala invandrare från Indien som tar sig över gränsen.

Människosmugglarna använder samma smugglingsväg som drogkartellerna. Indierna smugglas från Centralamerika via Mexiko över Rio Grande in i Texas. Eftersom färre latinamerikaner söker sig till USA har människosmugglarna blivit mer angelägna om att smuggla personer som är beredda att betala mycket, som till exempel indier. Indier är beredda att betala mer än 130.000 kronor för resan.

Normalt brukar mellan 150 och 300 indier arresteras vid gränsen. Men mellan oktober 2009 och mars 2011 arresterades 2.600 illegala indiska invandrare.

AP/OfficialWire

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt