fredag 22 juli 2011

Poohls märkliga orerande kring Axess och debatten

EXPO Daniel Poohl, som nyligen jämförde Sverigedemokraterna med Tredje riket, på den vänsterextrema organisationen Expo författade efter Almedalsveckan ytterligare en märklig text där han under rubriken ”Oroväckande SD-flirt” beklagar sig över att debatten kring den extrema invandringspolitikens konsekvenser över huvud taget förs. Något Johan Lundberg på Axess, som höll i seminariet Poohl syftar på, har vissa betänkligheter kring.

Poohl:

Så var det där med nyfikenheten. På ett sätt hade Sverigedemokraterna aldrig behövt dyka upp i Almedalen. Partiets grundläggande problembeskrivningar och utgångspunkter kom fram ändå. I flera seminarier och diskussioner under Almedalsveckan har borgerliga företrädare av olika slag på flera punkter upprepat Sverigedemokraternas budskap.

Det har sagts saker som att integrationen inte fungerar för att det kommer folk ifrån ”auktoritära stater”. Det har upprepats att vi ska ”tala klarspråk” om integrationen, att man inte kan diskutera integrationens misslyckande. Det har till och med hävdats att terrorattentaten i Madrid är ett bevis på att multikulturalismen har misslyckats.

Lundberg:

Daniel Poohl, chefredaktör på tidskriften Expo, har skrivit en märklig text om Axess seminarier i Almedalen. Märklig inte minst därför att Poohl utelämnar alla namn på de aktörer som han kritiserar. Man kan undra varför?

En förmodan är att Poohls text skulle te sig rätt märklig om han inom ramen för Expos ”antirasistiska” agenda skulle namnge Axess, Paulina Neuding och Adam Cwejman – detta med tanke på att dessa aktörer har profilerat sig i den offentliga debatten som de som i dagsläget hårdast driver frågan om hur man ska komma till rätta med den antisemitism som på sistone har blivit mer och mer rumsren.

Kanske beror Poohls underlåtenhet att nämna namn på att han misstänker att en del av Expos finansiärer skulle komma att reagera, när han som rasister utpekar några av dem som idag mest offensivt går i clinch mot antisemitismen? Hur som helst fäster Poohls märkliga agerande uppmärksamheten på frågan om hur intresserad som man egentligen är på Expo av att komma till rätta med rasism. Varför ser man det som viktigare att markera mot liberala opinionsbildare som agerar mot antisemtism än mot till exempel de Ship to Gaza-aktivister som ger indirekt stöd åt Hamas med dess tydligt antisemitiska retorik och världsbild?

Axess blogg

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt